Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Báo Cáo- Cập Nhật Tài Chánh
Tonka
#81 Posted : Monday, July 17, 2006 1:56:44 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 323 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi tonka
Cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2006

+ $ 250 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 03 tháng 7, 2006
Thủ quỹ vừa mới nhận được check của:
$100 - chị Kim Chi
$200 - Anh Thu Hoang

==============================================================
Cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2006

+ $ 550 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 7, 2006

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ tất cả các anh chị em.

Tonka
Tonka
#82 Posted : Monday, July 24, 2006 1:50:12 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 323 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi tonka


Cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2006

+ $ 550 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 7, 2006Cập nhật ngày 24 tháng 7 năm 2006

Thủ quỹ vừa mới nhận được check:
$50 - chị Tí Cô Nương

=======================================================================


+ $ 600 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 24 tháng 7, 2006
Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ tất cả các anh chị em.

Tonka

gdt
#83 Posted : Monday, July 24, 2006 1:43:33 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

Hôm nay gdt đã nhận từ chị Viethoaiphuong $350 và €100 tiền bảo trợ học bổng cho hs nghèo VN niên học 2006 -2007.
Xin thay mặt người thọ ân cảm ơn chị Viethoaiphuong và các ân nhân bảo trợRose
Tonka
#84 Posted : Sunday, July 30, 2006 1:34:47 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 323 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Hôm nay tk nhận thêm $50 của Tí Cô Nương cho học bổng 2007-2008 của em Tiền Ngọc Thủy.
Cám ơn chị Tí Rose
Tonka
#85 Posted : Monday, July 31, 2006 11:46:21 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 323 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Hôm nay 07/31, TK nhận money order (200 USD) của NhanAi Rose
Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.