Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<2345>
Báo Cáo- Cập Nhật Tài Chánh
Vũ Thị Thiên Thư
#61 Posted : Wednesday, October 12, 2005 4:08:48 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Anh Ba
Cảm ơn AB và tất cả anh chị em bên nhà đã hết lòng vì công tác nầy

RoseRoseRose
Yêu_Liều
#62 Posted : Wednesday, October 12, 2005 4:54:32 AM(UTC)
Yêu_Liều

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 11
Points: 0

[quote]Gởi bởi Anh Ba
[

- Trao học bổng đợt đầu 5 tháng ( 750,000 đồng /một em ) cho 2 em Đổ trường Đạt và Trần thị Bé Thơ ở Bến Tre :
750,000 đồng x 2 em = 1,000,000 đồng.

.... Hello Anh Ba.....hì hì phen này Anh Ba lỗ dzốn to.....coi lại dùm xí đi Anh Ba, hổng thôi hổng có xìn uống nước chè đá....( 750,000 $ X 2 = $1,500,000. )...Cám ơn Anh Ba và tất cả các anh chị bên quê nhà...dzô chem phần chem nè Anh Ba beerchug

yêu liều
Anh Ba
#63 Posted : Wednesday, October 12, 2005 5:13:05 AM(UTC)
Anh Ba

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 953
Points: 0

Big SmileBig Smile
Khổ ghê...dạo này đầu óc hơi bị yếu , chắc có vấn đề gì rồi...Nhân chia cái kiểu này chắc bán nhà sớm quá...Tongue Thông cảm nha quý vị, gần 3 giờ sáng rồi Wink.
Cám ơn anh Yêu Liều beerchug Hổng có anh chắc tui đứt dzốn hết 500 ngàn...Smile

Xin đính chính lại ở đây :

Vậy số tiền còn lại :

18,950,000 đồng - 11,500,000 đồng = 7,450,000 đồng.

7,450,000 đồng - 500,000 đồng tính sai = 6,950,000 đồng.

Số vở còn lại : 1,000 quyển - ( 10 quyển x 18 em) = 820 quyển vở.

Phượng Các
#64 Posted : Wednesday, October 12, 2005 5:24:41 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Anh nhơn chia làm chi hả anh Ba? Anh cứ vào Excel rồi đặt formula cho nó làm giùm cho mình, vừa khoẻ vừa chính xác.
Anh Ba
#65 Posted : Wednesday, October 12, 2005 5:42:40 AM(UTC)
Anh Ba

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 953
Points: 0

Thì tính là chuyện đơn giản nên hổng xài excel làm gì đó chị.
Tui thường làm dự toán công trình nên xài excel thường xuyên. Có điều nhiều khi ỷ y vào máy móc tính toán giùm riết rồi khi tính nhẩm lại sai hòai...Tongue
hc
#66 Posted : Monday, October 17, 2005 8:06:06 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2005

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, nhận được check& Money Order như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Anh Vo danh: Bảo trợ Em Nguyễn Thị Thùy Dương niên khóa 2005-2006

+ $ 1,829.20 ==> Balance ngày 09 tháng 10, 2005


+ $1,929.20

+ $ 1,929.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 10, 2005 (07:00 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ anh VD và tất cả các anh chị em.

HC
hoavothuong
#67 Posted : Tuesday, October 18, 2005 7:35:23 PM(UTC)
hoavothuong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 127
Points: 0

Hôm nay hoa đã nhận được 3,000,000 VND của chị Thu vang gởi ủng hộ cho chương trình giúp bé Trần Vũ Phương ở Bến Tre trị bệnh

Xin phép thay mặt gia đình bé Vũ Phương chân thành cảm ơn chị Thu vang Rose
hc
#68 Posted : Sunday, October 30, 2005 10:27:06 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2005

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, nhận được check& Money Order như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Anh Vo danh: Bảo trợ Em Nguyễn Thị Thùy Dương niên khóa 2005-2006

+ $ 1,829.20 ==> Balance ngày 09 tháng 10, 2005


+ $1,929.20

+ $ 1,929.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 10, 2005 (07:00 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ anh VD và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2005

Hôm nay nhận được Money Order và check của các anh chị như sau

+$ 100.00 USD ==> TAX
+$ 020.00 USD ==> Anh SC mua 1 quyển TTPNV
+$ 1,929.20 USD ==> Balance ngày 17 tháng 10,2005

+$ 2049.20 USD ==> Tổng cộng
- $ 1608.00 USD ==> Hoàn lại cho TK ngân khoản yểm trợ các công tác từ thiện


+$ 442.20 ==> Balance quỹ Dư Bị

+ $ 442 .20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 30 tháng 10, 2005 (9:15 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ TAX và tất cả các anh chị em.

HC
hc
#69 Posted : Sunday, November 13, 2005 12:04:24 PM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2005

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, nhận được check& Money Order như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Anh Vo danh: Bảo trợ Em Nguyễn Thị Thùy Dương niên khóa 2005-2006

+ $ 1,829.20 ==> Balance ngày 09 tháng 10, 2005


+ $1,929.20

+ $ 1,929.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 10, 2005 (07:00 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ anh VD và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2005

Hôm nay nhận được Money Order và check của các anh chị như sau

+$ 100.00 USD ==> TAX
+$ 020.00 USD ==> Anh SC mua 1 quyển TTPNV
+$ 1,929.20 USD ==> Balance ngày 17 tháng 10,2005

+$ 2049.20 USD ==> Tổng cộng
- $ 1608.00 USD ==> Hoàn lại cho TK ngân khoản yểm trợ các công tác từ thiện


+$ 442.20 ==> Balance quỹ Dư Bị

+ $ 442 .20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 30 tháng 10, 2005 (9:15 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ TAX và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2005

Hôm nay nhận được check của :

+ $ 15.00 ==> Vành Khuyên: Mua một TT PNV
+ $ 40.00 ==> Ẩn danh (Garland, Texas): Mua một TTPNV, phần còn lại ủng hộ quỹ Từ Thiện.
+ $ 442.20 ==> Balance ngày 30 tháng 10, 2005

+ $ 497.20
- $ 100.00 ==> Hoàn lại cho chị PC số tiền của TAX gửi.


+ 397.20
+ $ 397.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 11, 2005 (10:53 PM EST).

Xin cám ơn tất cả quý anh chị em.

HC
Tonka
#70 Posted : Wednesday, November 16, 2005 1:24:46 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 248 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Hôm nay tonka nhận của chị Mèo Mù:
$25 cho em Đỗ Trường Đạt
$50 cho em Phượng bị bệnh để trả tiền bệnh viện

Cám ơn chị Mèo Mù Rose


Phượng Các
#71 Posted : Thursday, November 17, 2005 8:56:43 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Nhận $50.00 từ Lavender tặng quỹ từ thiện dự bị.

Cám ơn Lavender Rose floating

Phượng Các
#72 Posted : Friday, November 18, 2005 9:15:17 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Nhận $15.00 từ chị Sương Lam mua sách góp vào quỹ Từ Thiện.
Cám ơn chị Sương Lam Rose

Vậy PC giữ cả thảy là $65.00 quỹ Dự Bị Từ Thiện
hoavothuong
#73 Posted : Tuesday, November 29, 2005 7:44:29 AM(UTC)
hoavothuong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 127
Points: 0

Đã nhận của Tí và người bạn $300. Chân thành cảm ơn hai em Rose
hc
#74 Posted : Sunday, December 18, 2005 2:12:22 PM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2005

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, nhận được check& Money Order như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Anh Vo danh: Bảo trợ Em Nguyễn Thị Thùy Dương niên khóa 2005-2006

+ $ 1,829.20 ==> Balance ngày 09 tháng 10, 2005


+ $1,929.20

+ $ 1,929.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 10, 2005 (07:00 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ anh VD và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2005

Hôm nay nhận được Money Order và check của các anh chị như sau

+$ 100.00 USD ==> TAX
+$ 020.00 USD ==> Anh SC mua 1 quyển TTPNV
+$ 1,929.20 USD ==> Balance ngày 17 tháng 10,2005

+$ 2049.20 USD ==> Tổng cộng
- $ 1608.00 USD ==> Hoàn lại cho TK ngân khoản yểm trợ các công tác từ thiện


+$ 442.20 ==> Balance quỹ Dư Bị

+ $ 442 .20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 30 tháng 10, 2005 (9:15 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ TAX và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2005

Hôm nay nhận được check của :

+ $ 15.00 ==> Vành Khuyên: Mua một TT PNV
+ $ 40.00 ==> Ẩn danh (Garland, Texas): Mua một TTPNV, phần còn lại ủng hộ quỹ Từ Thiện.
+ $ 442.20 ==> Balance ngày 30 tháng 10, 2005

+ $ 497.20
- $ 100.00 ==> Hoàn lại cho chị PC số tiền của TAX gửi.


+ 397.20
+ $ 397.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 11, 2005 (10:53 PM EST).

Xin cám ơn tất cả quý anh chị em.

HC
Cập nhật ngày 18 tháng 12 năm 2005
Kể từ lần cập nhật ngày13 tháng 11, 2005 cho đến hôm nay, sau khi đã hội ý với các ACE BTT PNV, xin được báo cáo như sau:

+ $ 397.20 ==> Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 11, 2005
+ $ 50.00 ==> Latham ( nhận Money Order ngày 04 tháng 12, 2005 ):Bảo trợ Ðỗ Trường Ðạt
+ $ 50.00 ==> Lavender (nhận check từ chị Phượng Các ngày 04 tháng 12, 2005)
+ $ 40.00 ==> Amy & Minh (nhận ngày 12 tháng 12, 2005 từ TLA)
+ $ 50.00 ==> Bienchet&Bupbenhatban (nhận ngày 12 tháng 12, 2005)

---------------------------
+ $ 587.20

+ $ 587.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 19 tháng 12, 2005 (12:58 AM EST).

Ngân khoản trên đây sẽ được gửi về VN để bảo trợ học sinh nghèo.

Hiện nay, ban TT cần cải tổ lại chương trình làm việc, do đó chúng tôi xin tạm ngưng nhận đóng góp cho đến khi có thông báo mới. Xin cám ơn tất cả các anh chị em.

HC
hc
#75 Posted : Monday, January 9, 2006 1:26:51 PM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2005

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, nhận được check& Money Order như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Anh Vo danh: Bảo trợ Em Nguyễn Thị Thùy Dương niên khóa 2005-2006

+ $ 1,829.20 ==> Balance ngày 09 tháng 10, 2005


+ $1,929.20

+ $ 1,929.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 17 tháng 10, 2005 (07:00 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ anh VD và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 30 tháng 10 năm 2005

Hôm nay nhận được Money Order và check của các anh chị như sau

+$ 100.00 USD ==> TAX
+$ 020.00 USD ==> Anh SC mua 1 quyển TTPNV
+$ 1,929.20 USD ==> Balance ngày 17 tháng 10,2005

+$ 2049.20 USD ==> Tổng cộng
- $ 1608.00 USD ==> Hoàn lại cho TK ngân khoản yểm trợ các công tác từ thiện


+$ 442.20 ==> Balance quỹ Dư Bị

+ $ 442 .20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 30 tháng 10, 2005 (9:15 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ TAX và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2005

Hôm nay nhận được check của :

+ $ 15.00 ==> Vành Khuyên: Mua một TT PNV
+ $ 40.00 ==> Ẩn danh (Garland, Texas): Mua một TTPNV, phần còn lại ủng hộ quỹ Từ Thiện.
+ $ 442.20 ==> Balance ngày 30 tháng 10, 2005

+ $ 497.20
- $ 100.00 ==> Hoàn lại cho chị PC số tiền của TAX gửi.


+ 397.20
+ $ 397.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 11, 2005 (10:53 PM EST).

Xin cám ơn tất cả quý anh chị em.

HC
Cập nhật ngày 18 tháng 12 năm 2005
Kể từ lần cập nhật ngày13 tháng 11, 2005 cho đến hôm nay, sau khi đã hội ý với các ACE BTT PNV, xin được báo cáo như sau:

+ $ 397.20 ==> Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 11, 2005
+ $ 50.00 ==> Latham ( nhận Money Order ngày 04 tháng 12, 2005 ):Bảo trợ Ðỗ Trường Ðạt
+ $ 50.00 ==> Lavender (nhận check từ chị Phượng Các ngày 04 tháng 12, 2005)
+ $ 40.00 ==> Amy & Minh (nhận ngày 12 tháng 12, 2005 từ TLA)
+ $ 50.00 ==> Bienchet&Bupbenhatban (nhận ngày 12 tháng 12, 2005)

---------------------------
+ $ 587.20

+ $ 587.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 19 tháng 12, 2005 (12:58 AM EST).

Ngân khoản trên đây sẽ được gửi về VN để bảo trợ học sinh nghèo.

Hiện nay, ban TT cần cải tổ lại chương trình làm việc, do đó chúng tôi xin tạm ngưng nhận đóng góp cho đến khi có thông báo mới. Xin cám ơn tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 10 tháng 01 năm 2006

Ngày Chủ Nhật 08 tháng 01, 2006, đã chuyển về cho AB số tiền $560.00 Quỹ Dự Bị (sau khi trừ lại tiền cước phí trong con số $587.20) để yểm trợ cho học sinh nghèo và AB đã nhận được.

Quỹ Dư Bị TT PNV đến đây tạm chấm dứt. Nếu có chương trình hoạt động mới BÐH TT PNV sẽ thông báo đến các anh chị em sau. Xin cám ơn tất cả các tấm lòng của anh chị em trong cũng như ngoài nước và cũng xin tùy hỷ công đức của tất cả mọi người.

HC

Anh Ba
#76 Posted : Monday, January 9, 2006 10:40:49 PM(UTC)
Anh Ba

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 953
Points: 0

Đã nhận được từ chị HC số tiền $560 để bồi hoàn lại số tiền đã ứng trước cho chương trình thăm các em ở lớp học tình thương Thủ Đức và gởi tặng cho em Đỗ Trường Đạt ở Bến Tre.
Sau khi đối trừ xong, vẫn còn dư $10, xin tạm giữ, khi cần sẽ chuyển giao lại cho AC nào kế tục công việc.
Cám ơn chị HC...
AB.
Phượng Các
#77 Posted : Thursday, May 25, 2006 6:22:27 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Chị viethoaiphuong mua ủng hộ một quyển Tuyen Tap PNV cho quỹ tư thiện : 40 euro
Tonka
#78 Posted : Friday, June 23, 2006 5:19:42 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 248 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Chị viethoaiphuong mua ủng hộ một quyển Tuyen Tap PNV cho quỹ tư thiện : 40 euro
Cập nhật ngày 23 tháng 6 năm 2006

Ngày 15 tháng 5 năm 2006, chị HC nhận được check như sau:

+ $ 50 USD ==> Chị lphuong và các bạn: Quỹ Dự Bị

+ $ 40 euro (~ 50 USD) ==> Chị viethoaiphuong mua ủng hộ một quyển Tuyển Tập PNV


+ $ 100 USD = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 23 tháng 6, 2006


Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ tất cả các anh chị em.

Tonka
Tonka
#79 Posted : Wednesday, June 28, 2006 12:26:48 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 248 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi TieuPhong
....Hôm qua sally đã tieuphong đã gặp nhau. sally đã trao cho tieuphong số tiền 500.000 đvn để góp vào phần quỹ học bổng cho các em Cần Giờ, hiện giờ thì tp đang tạm giữ số tiền này.Nhận được 06/14. Quên báo cáo phần trên. Xin lỗi Sally Rose

quote:
Gởi bởi tonka


+ $ 100 USD = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 23 tháng 6, 2006
+ $ 100 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 28 tháng 6, 2006


Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ tất cả các anh chị em.

Tonka

Tonka
#80 Posted : Monday, July 3, 2006 8:29:40 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 248 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi tonka


+ $ 100 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 28 tháng 6, 2006
Cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2006

Ngày 03 tháng 7 năm 2006, nhận được check và money order như sau:

+ $ 50 USD ==> Chị Sương Lam: Giúp học bổng các trẻ em hiếu học

+ $ 100 USD ==> Chị LanHuynh: Giúp học bổng các trẻ em hiếu học+ $ 250 USD và 500 ngàn đồng VN = Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 03 tháng 7, 2006Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ tất cả các anh chị em.

Tonka


Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<2345>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.