Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages<12345>
Báo Cáo- Cập Nhật Tài Chánh
hc
#41 Posted : Monday, August 15, 2005 1:06:08 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hcCập nhật ngày 03 tháng 08 năm 2005

Ngày 03 tháng 08 năm 2005, nhận được check, money order yểm trợ quỹ từ thiện PNV từ các chị

+ $ 100.00 USD = chị Vũ Thị Thiên Thư
+ $ 100.00 USD = Anh TVK do chị Hiền Vy chuyển
+ $ 100.00 USD = Chị...San Diego CA 92127
+ $ 100.00 USD = Nhạc sĩ Hoàng V. Khanh (trích từ số tiền $200.00 tạm giữ trong quỹ in sách, theo lời yêu cầu của chị Hiền Vy )
+ $ 262.20 = Balance ngày 29 tháng 07 năm 2005

$ 662.20

+ $662.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 03 tháng 08, 2005 (04:25 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ân cảm tạ chị TT, anh TVK, Chị San Diego, Nhạc sĩ HVK và tất cả các anh chị em.

HC
Cập nhật ngày 15 tháng 08 năm 2005

Ngày 15 tháng 08 năm 2005, nhận được check của bé Sala, Texas giúp $100.00 yểm trợ công tác tặng quà Trung Thu.

+ $ 100.00 USD = Bé Sala, Texas
+ $ 662.20 USD = Balance ngày 03 tháng 08 năm 2005

+ $ 762.20

+ $762.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 15 tháng 08, 2005 (11:50 AM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ân cảm tạ bé Sala và tất cả các anh chị em.

HC
hc
#42 Posted : Monday, August 22, 2005 4:15:49 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 15 tháng 08 năm 2005

Ngày 15 tháng 08 năm 2005, nhận được check của bé Sala, Texas giúp $100.00 yểm trợ công tác tặng quà Trung Thu.

+ $ 100.00 USD = Bé Sala, Texas
+ $ 662.20 USD = Balance ngày 03 tháng 08 năm 2005

+ $ 762.20

+ $762.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 15 tháng 08, 2005 (11:50 AM EST).


Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ân cảm tạ bé Sala và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ngày 22 tháng 08 năm 2005 nhận được check $100.00 của Thanh Nhan giúp Quỹ Dự Bị Từ Thiện.

+ $ 762.20 USD = Balance ngày 15 tháng 08 năm 2005
+ $ 100.00 USD = Thanh Nhan

+ $ 862.20

+ $862.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 22 tháng 08, 2005 (15:10 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ơn cảm tạ Thanh Nhan và tất cả các anh chị em.

HC
hc
#43 Posted : Tuesday, September 6, 2005 5:29:27 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ngày 22 tháng 08 năm 2005 nhận được check $100.00 của Thanh Nhan giúp Quỹ Dự Bị Từ Thiện.

+ $ 762.20 USD = Balance ngày 15 tháng 08 năm 2005
+ $ 100.00 USD = Thanh Nhan

+ $ 862.20

+ $862.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 22 tháng 08, 2005 (15:10 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ơn cảm tạ Thanh Nhan và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 06 tháng 09 năm 2005

Ngày 06 tháng 09, nhận được check của các anh chị em sau đây:

+ $ 100.00 USD <= Vodanh: Bảo trợ cho 20 em học sinh nghèo trường Nguyễn Khuyến
+ $ 100.00 USD <= Vô Danh Plano - TX 75074:Yểm trợ 2 em bị thương ở Quảng Nam
+ $ 100.00 USD <= Straume Diem for Oc Huong : $50.00 Ấn phí, $50.00 Bưu phí gủi sách
+ $ 015.00 USD <= Uyen Vu: Yểm trợ quà Trung Thu
+ $ 030.00 USD <= Minh Tran: Yểm trợ quà Trung Thu
+ $ 020.00 USD <= Thuy Vu: Mua sách PNV, nhờ Ton Ka hoặc chị Vi Hoang khi nào gặp Thuy Vu thì giao sách vì TV ở gần TK va chị VH

+ $ 862.20 USD => Balance ngày 22 tháng 08 năm 2005

+ $1,227.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 06 tháng 09, 2005 (04:25 PM EST)

Xin tùy hỷ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ tất cả các anh chị em và LTDM, VD, OH, UV, MT, TV.

HC
Phượng Các
#44 Posted : Tuesday, September 6, 2005 5:49:32 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Chị Hạt Cát ơi,

Nhờ chị lấy số tiền của chị oc huong ra, vì đó là tiền dành cho quỹ in sách, không dính líu gì đến quỹ từ thiện. Nếu ai mua sách vì muốn đóng góp vào quỹ từ thiện mà gởi tới chị thì chị mới ghi vào.

Cám ơn chị nhiều.
hc
#45 Posted : Monday, September 12, 2005 6:07:06 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

quote:

Cập nhật ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ngày 22 tháng 08 năm 2005 nhận được check $100.00 của Thanh Nhan giúp Quỹ Dự Bị Từ Thiện.

+ $ 762.20 USD = Balance ngày 15 tháng 08 năm 2005
+ $ 100.00 USD = Thanh Nhan

+ $ 862.20

+ $862.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 22 tháng 08, 2005 (15:10 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt những người thọ ơn cảm tạ Thanh Nhan và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 06 tháng 09 năm 2005

Ngày 06 tháng 09, nhận được check của các anh chị em sau đây:

+ $ 100.00 USD <= Vodanh: Bảo trợ cho 20 em học sinh nghèo trường Nguyễn Khuyến
+ $ 100.00 USD <= Vô Danh Plano - TX 75074:Yểm trợ 2 em bị thương ở Quảng Nam
+ $ 100.00 USD <= Straume Diem for Oc Huong : $50.00 Ấn phí, $50.00 Bưu phí gủi sách
+ $ 015.00 USD <= Uyen Vu: Yểm trợ quà Trung Thu
+ $ 030.00 USD <= Minh Tran: Yểm trợ quà Trung Thu
+ $ 020.00 USD <= Thuy Vu: Mua sách PNV, nhờ Ton Ka hoặc chị Vi Hoang khi nào gặp Thuy Vu thì giao sách vì TV ở gần TK va chị VH

+ $ 862.20 USD => Balance ngày 22 tháng 08 năm 2005

+ $1,227.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 06 tháng 09, 2005 (04:25 PM EST)

Xin tùy hỷ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ tất cả các anh chị em và LTDM, VD, OH, UV, MT, TV.

HCquote:
Chị Hạt Cát ơi,

Nhờ chị lấy số tiền của chị oc huong ra, vì đó là tiền dành cho quỹ in sách, không dính líu gì đến quỹ từ thiện. Nếu ai mua sách vì muốn đóng góp vào quỹ từ thiện mà gởi tới chị thì chị mới ghi vào.

Cám ơn chị nhiều.


Sau khi lấy ra số tiến $100.00 của chị Ốc Hương trả lại cho quỹ in sách, quỹ dự bị là
+ $1,127.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 06 tháng 09, 2005 (04:25 PM EST)

Cập nhật ngày 12 tháng 09 năm 2005

Hôm nay nhận check từ Chị Ngôn Liễu, Minh Trần, T Trần và check mua sách ủng hộ quỹ TT PNV của anh VANMAI như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Chín Út: Ủng hộ công tác từ thiện
+ $ 050.00 USD ==> ẩn danh ở Australia : Không nói rõ làm gì, tạm thời cho vào quỹ ủng hộ công tác từ thiện.
+ $ 060.00 USD ==> Muc Vu, Norwalk, CA 90650: Mua sách ủng hộ quỹ TT PNV.
+ $ 020.00 USD ==> Ngôn Liêu, Succasunna, NJ 07876: Ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học.
+ $ 1,127.20 USD==> Balance ngày 06 tháng 09, 2005

+ $ 1,357.20

+ $1,357.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 12 tháng 09, 2005 (05:00 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ tất cả các anh chi em và MT, TT, NL, MV.

HC
Phượng Các
#46 Posted : Monday, September 12, 2005 7:10:48 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
À, trước khi trả $100.00 của chị oc huong về quỹ in sách (nay thành quỹ forum do tonka thủ quỹ) thì xin chị lấy ra $23.00 là phần cước phí dư ra của chị, và $42.00 là phần cước phí dư ra của Hòai Yên. Hòai Yên đã cho biết sẽ tặng số dư ra này cho quỹ từ thiện PNV.

$42.00 Hòai Yên => Quỹ Dự Bị TT PNV

Cám ơn Hòai Yên.Rose
Phượng Các
#47 Posted : Monday, September 12, 2005 8:07:48 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
Nhận PM của vị ẩn danh ở Australia cho biết là $50.00 chị Hạt Cát nhận là để mua một tuyển tập ủng hộ quỹ từ thiện.

Cám ơn vị ẩn danh ở Australia. Rose
Vi_Hoang
#48 Posted : Monday, September 12, 2005 3:00:20 PM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Nhận PM của vị ẩn danh ở Australia cho biết là $50.00 chị Hạt Cát nhận là để mua một tuyển tập ủng hộ quỹ từ thiện.

Cám ơn vị ẩn danh ở Australia. Rose


Vậy chắc là Tonka gởi dùm sách cho vị nầy nghen Tonka.
Tonka
#49 Posted : Tuesday, September 13, 2005 12:38:12 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 248 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi hc
Cập nhật ngày 12 tháng 09 năm 2005

Hôm nay nhận check từ Chị Ngôn Liễu, Minh Trần, T Trần và check mua sách ủng hộ quỹ TT PNV của anh VANMAI như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Chín Út: Ủng hộ công tác từ thiện
+ $ 050.00 USD ==> ẩn danh ở Australia : Không nói rõ làm gì, tạm thời cho vào quỹ ủng hộ công tác từ thiện.
+ $ 060.00 USD ==> Muc Vu, Norwalk, CA 90650: Mua sách ủng hộ quỹ TT PNV.
+ $ 020.00 USD ==> Ngôn Liêu, Succasunna, NJ 07876: Ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học.
+ $ 1,127.20 USD==> Balance ngày 06 tháng 09, 2005

+ $ 1,357.20

+ $1,357.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 12 tháng 09, 2005 (05:00 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ tất cả các anh chi em và MT, TT, NL, MV.

HCHôm nay tonka nhận một money order số tiền $200 từ một vị ẩn danh (Texas) bảo trợ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

+ $1,557.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 09, 2005 (08:30 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ vị ân nhân ẩn danh.

Tonka
hc
#50 Posted : Wednesday, September 21, 2005 3:34:23 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi tonkaHôm nay tonka nhận một money order số tiền $200 từ một vị ẩn danh (Texas) bảo trợ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

+ $1,557.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 13 tháng 09, 2005 (08:30 PM EST)

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ vị ân nhân ẩn danh.

Tonka
Cập nhật ngày 21 tháng 09 năm 2005

Ngày 21 tháng 09 năm 2005 nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 200.00 USD ==> Mèo Mù: $180.00 cho hai phần Học Bổng, $20.00 mua một TuyểnTập PNV.
+ $ 100.00 USD ==> Thu Hồng cho quỹ Học Bổng
+ $ 075.00 USD ==> Anh Song Con mua Tuyển Tập PNV
+ $ 042.00 USD ==> Hoài Yên (thặng dư từ Quỹ In Sách yểm trợ Quỹ Từ Thiện)

+ $1,557.20 USD ==> Quỹ Dự Bị cập nhật ngày 13 tháng 09, 2005

+ $ 1,974.20

+ $1,974.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 21 tháng 09, 2005 (02:30 PM EST)

Trong con số $1,974.20 này, HC giữ $ 1,774.20
-----------------------------------------TK giữ $ 0200.00

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ MM,TH,SC,HY và tất cả các anh chị em.

HC
Phượng Các
#51 Posted : Wednesday, September 21, 2005 11:46:55 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
quote:
Gởi bởi hc
+ $ 075.00 USD ==> Anh Song Con mua Tuyển Tập PNV


Chị hc,
Phần mua sách của anh SongCon chị lấy ra khỏi quỹ từ thiện giùm, và cho vào quỹ hosting. Cám ơn chị.

Anh Ba
#52 Posted : Friday, September 23, 2005 4:36:33 AM(UTC)
Anh Ba

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 953
Points: 0

Báo cáo tài chánh :

Đã nhận từ tay VH hai lần :
- Lần 1 : $900.
- Lần 2 : $500.

Cộng : $1.400.

VH lấy lại $190 để mang về Đà Nẵng cho 2 em vướng bom bi. :

$1.400 - $190 = $1.210.


Số tiền Việt còn dư trong vụ Trung thu ( không mua viết máy và bình mực ) : 950,000 đồng, 1,000 quyển tập và một số đồ chơi ( gấu bông, xe hơi...) do Suối mua làm phần thưởng không phát hết.


Từ Thiện Trung Thu

$100 bé Sala
$50 Tonka
$15 Uyen Vu
$30 Minh Tran
$25 Chín Út
Total : $220

10 em: nam Ân Nhân ẩn danh ($50)
15 em: anh Chín Út ($75)
===========
25 em = $125


- $1.210 - ( $220 + $ 125 ) = $865.

Như vậy sau hai chuyến công tác kỳ rồi, tôi còn giữ :

$865.

950,000 đồng VN.
hc
#53 Posted : Friday, September 23, 2005 5:23:18 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc


Cập nhật ngày 21 tháng 09 năm 2005

Ngày 21 tháng 09 năm 2005 nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 200.00 USD ==> Mèo Mù: $180.00 cho hai phần Học Bổng, $20.00 mua một TuyểnTập PNV.
+ $ 100.00 USD ==> Thu Hồng cho quỹ Học Bổng
+ $ 075.00 USD ==> Anh Song Con mua Tuyển Tập PNV
+ $ 042.00 USD ==> Hoài Yên (thặng dư từ Quỹ In Sách yểm trợ Quỹ Từ Thiện)

+ $1,557.20 USD ==> Quỹ Dự Bị cập nhật ngày 13 tháng 09, 2005

+ $ 1,974.20

+ $1,974.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 21 tháng 09, 2005 (02:30 PM EST)

Trong con số $1,974.20 này, HC giữ $ 1,774.20
-----------------------------------------TK giữ $ 0200.00

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ơn cảm tạ MM,TH,SC,HY và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 23 tháng 09 năm 2005

Ngày 23 tháng 09 năm 2005, gửi lại cho Ton Ka số tiền yểm trợ các công tác Trung Thu và học bổng mà TK đã ứng cho chị Vi Hoàng , và quỹ Hosting qua tiền mua sách của Anh Song Con.

+ $1,774.20 ==> Balance ngày 21 tháng 09 năm 2005
- $ 0760.00 ==> Chuyển cho TK để trả lại chị VH
- $ 0075.00 ==> Trả lại quỹ Hosting (chuyển cho TK)


+ $ 0939.20

+ $ 939.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 23 tháng 09, 2005 (04:20 PM EST).

Xin cám ơn tất cả các anh chị em.

HC

hc
#54 Posted : Monday, September 26, 2005 3:33:09 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

[quote]Gởi bởi hc
Cập nhật ngày 23 tháng 09 năm 2005

Ngày 23 tháng 09 năm 2005, gửi lại cho Ton Ka số tiền yểm trợ các công tác Trung Thu và học bổng mà TK đã ứng cho chị Vi Hoàng , và quỹ Hosting qua tiền mua sách của Anh Song Con.

+ $1,774.20 ==> Balance ngày 21 tháng 09 năm 2005
- $ 0760.00 ==> Chuyển cho TK để trả lại chị VH
- $ 0075.00 ==> Trả lại quỹ Hosting (chuyển cho TK)


+ $ 0939.20

+ $ 939.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 23 tháng 09, 2005 (04:20 PM EST).

Xin cám ơn tất cả các anh chị em.

HC

Cập nhật ngày 26 tháng 09 năm 2005

Ngày 26 tháng 09 năm 2005 nhận được check và Money Order của các anh chị em như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Chín Út: Bảo trợ em Mai Linh.
+ $ 200.00 USD ==> Anh Yêu Liều, TX :Ủng hộ quỹ Từ Thiện - tùy nghi sử dụng.
+ $ 100.00 USD ==> Anh VD: Bảo trợ cho em Quách Văn Thiên An niên học 2005 - 2006.
+ $ 100.00 USD ==> dangvo: Không nói rõ ủng hộ quỹ nào, tạm thời cho vào quỹ Từ Thiện tùy nghi sử dụng.

+ $ 939.20 USD ==> Balance ngày 23 tháng 09 năm 2005


+ $ 1,439.20 USD.

+ $ 1,439.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 26 tháng 09, 2005 (02:25 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cám ơn 9U, YL, VD, VDV và tất cả các anh chị em.

HC
Phượng Các
#55 Posted : Monday, September 26, 2005 4:00:14 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
quote:
Gởi bởi hc
+ $ 100.00 USD ==> dangvo: Không nói rõ ủng hộ quỹ nào, tạm thời cho vào quỹ Từ Thiện tùy nghi sử dụng.


Anh dangvo có cho biết là để bảo trợ một em hs (bất cứ em nào).

hoavothuong
#56 Posted : Tuesday, September 27, 2005 6:29:32 PM(UTC)
hoavothuong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 127
Points: 0

Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2005, hoa nhận được $ 180 US của Tí gởi cho hai em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và Huỳnh Thị Thu Hiền trong chương trình học bổng dành cho các em hs trường tiểu học năm 2005. Số tiền này hoa sẽ giao lại cho Anh Ba, người chịu trách nhiệm chính trong BTT PNV tại Saigon.

Chân thành cảm ơn tấm lòng của Tí luôn hướng về quê hương.Rose
hoavothuong
#57 Posted : Friday, September 30, 2005 3:43:09 PM(UTC)
hoavothuong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 127
Points: 0

Hôm nay hoa đã nhận được 300USD tiền mặt từ người bạn của Tí gởi ủng hộ việc mua sắm bàn ghế, giày dép, quần áo và một số dụng cụ khác cho bé Huỳnh Hồ Trúc Linh, hs lớp 1 trường Nguyễn Trực Q8.

Xin chân thành cảm ơn Tí cùng người bạn của Tí
hc
#58 Posted : Sunday, October 9, 2005 6:27:35 AM(UTC)
hc

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 261
Points: 0

quote:
Gởi bởi hc

[quote]Gởi bởi hc

[quote]

Cập nhật ngày 26 tháng 09 năm 2005

Ngày 26 tháng 09 năm 2005 nhận được check và Money Order của các anh chị em như sau:

+ $ 100.00 USD ==> Chín Út: Bảo trợ em Mai Linh.
+ $ 200.00 USD ==> Anh Yêu Liều, TX :Ủng hộ quỹ Từ Thiện - tùy nghi sử dụng.
+ $ 100.00 USD ==> Anh VD: Bảo trợ cho em Quách Văn Thiên An niên học 2005 - 2006.
+ $ 100.00 USD ==> dangvo: Không nói rõ ủng hộ quỹ nào, tạm thời cho vào quỹ Từ Thiện tùy nghi sử dụng.

+ $ 939.20 USD ==> Balance ngày 23 tháng 09 năm 2005


+ $ 1,439.20 USD.

+ $ 1,439.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 26 tháng 09, 2005 (02:25 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cám ơn 9U, YL, VD, VDV và tất cả các anh chị em.

HCCập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2005

Ngày 09 tháng 10 năm 2005, nhận được check của các anh chị em như sau:

+ $ 270.00 ==> TLA: Học bổng cho ba em.
+ $ 120.00 ==> Thanh Nhan& Me: Quỹ Dự Bị

+ $ 1,439.20 == Balance ngày 26 tháng 09, 2005


+ $ 1,829.20

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HC
Phượng Các
#59 Posted : Sunday, October 9, 2005 1:43:57 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,575
Points: 19,662
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 656 time(s) in 616 post(s)
quote:
Gởi bởi hc

+ $ 1,829.20 USD= Tổng cộng Quỹ Dự Bị ngày 09 tháng 10, 2005 (05:20 PM EST).

Xin tùy hỉ công đức và thay mặt người thọ ân cảm tạ TLA, TN&Me và tất cả các anh chị em.

HC+ $65.00 USD ==> LanPhuong (tonka giữ)
+ euro $25 =====> Việt Dương Nhân (Liêu thái thái giữ)


Anh Ba
#60 Posted : Wednesday, October 12, 2005 3:54:32 AM(UTC)
Anh Ba

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 953
Points: 0

quote:
Gởi bởi Anh Ba

Báo cáo tài chánh :
Như vậy sau hai chuyến công tác kỳ rồi, tôi còn giữ :

$865.

950,000 đồng VN.-------------------------------------------

Báo cáo tài chánh :

- Nhận riêng $180 từ chị VTTT bảo trợ 2 em Muhamach Apthun Roni và em Mai thanh Hưng ( sẽ chuyển trả cho VH số tiền $90 của em Hưng ), như vậy tôi chỉ nhận phần của Roni là $90.

$865 + $90 = $955.

- Nhận từ cô HoaVoThuong số tiền $180 do Tí gởi về bảo trợ 2 em : em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và em Hùynh Thị Thu Hiền :

$955 + $180 = $1135.

Chuyển đổi ra tiền Việt :

$1135 x 1,5850 = 17,989,750 đồng.

Cộng quỹ tiền Việt còn dư 950,000 đồng :

17,989,750 đồng + 950,000 đồng = 18,939750 đồng.

Xin thêm vào để lấy tròn số : 18,950,000 đồng.Đã chi ra :
- 300,000 đồng tiền quét vôi căn nhà cho em Hùynh Hồ Trúc Linh ( $20 do vị nam Ân Nhân ẩn danh Texas tặng riêng cho chương trình này ).

- Trao học bổng đợt đầu 3 tháng ( 450,000 đồng /một em ) cho 16 em : Nguyễn Thành Hoàng, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn thị Thanh Trúc, Quách văn Thiên An, Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn thị Minh Châu, Hùynh Thị Phượng, Ngọc Tuyền, Đổ Ngọc Phúc Tài, Thu Hiền, Thùy Dương, Thùy Loan, Trần Lâm Tiến Đạt, Hùynh Hồ Trúc Linh, Saphinah và Apthun Roni :
450,000 đồng x 16 em = 7,200,000 đồng.

- Trao học bổng đợt đầu 5 tháng ( 750,000 đồng /một em ) cho 2 em Đổ trường Đạt và Trần thị Bé Thơ ở Bến Tre :
750,000 đồng x 2 em = 1,000,000 đồng.

- Trao tiền cho anh Đạt, chủ thầu sửa nhà cho em Hùynh Thị Phượng :(*)
3,000,000 đồng.

Tổng chi :

300,000 đồng + 7.200,000 đồng + 1,000,000 đồng + 3,000,000 đồng = 11,500,000 đồng.Vậy số tiền còn lại :

18,950,000 đồng - 11,500,000 đồng = 7,450,000 đồng.

Số vở còn lại : 1,000 quyển - ( 10 quyển x 18 em) = 820 quyển vở.(*) Ghi chú :
- Tổng chi cho chương trình sửa nhà và mua đồ dùng học tập cho em Phương theo đề nghị là $300 , trong đó anh Tí tặng riêng $100 ( cô HVT còn giữ ), riêng phần quỹ TT của PNV đóng góp vào là $200 ( anh 9 $100, anh Ba $50 và quỹ TT $50 ) xin ghi ở đây cho dễ tính toán.
- Số tiền $300 của anh Tí và cô Kỷ Niệm nhờ nhóm Giao tế viên ở VN mua quà tặng và dùng để thêm vào tiền sửa nhà cho các em Hùynh Hồ Trúc Linh, Hùynh thị Phượng và Đổ Trường Đạt ( mỗi em $100 ) xin xem chi tiết xử dụng trong các bài tường thuật của các em. ( Em Trúc Linh đã làm xong, em Phượng đang làm và em Đạt sẽ làm sau )

Thay mặt các em xin gởi lời cảm tạ đến tất cả quý vị Ân nhân...RoseRoseRose
Users browsing this topic
Guest
5 Pages<12345>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.