Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Báo Cáo - Cập nhật tài chánh - Quỹ dự bị - USA - 2009
Tonka
#41 Posted : Sunday, August 8, 2010 2:27:31 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
08/08/2010: Ẩn danh - $300 - Money Order #0010635138 ($100 cho Đào Thế Phát + $200 cho chuyến đi của cô Tốt)
Chi tiết về chi thu quỹ học bổng xin xem ở thread học bổng 2010-2011:
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=6921&whichpage=1

As of 08/08/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$200 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#42 Posted : Thursday, August 12, 2010 12:01:34 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$200 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
08/11/10: Gởi cho cô Tốt $700 - Hoa Phát - Tracking # Q6A5QSCR8K ($500 học bổng + $200 của vị ẩn danh gởi money order - cho chuyến đi của cô Tốt)
Chi tiết về chi thu quỹ học bổng xin xem ở thread học bổng 2010-2011:
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=6921&whichpage=1

As of 08/12/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#43 Posted : Tuesday, August 24, 2010 3:09:57 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
08/24/2010: Chị Bảo Trân - $100 - Chk # 182

As of 08/24/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#44 Posted : Thursday, October 28, 2010 1:27:16 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
10/28/2010: Ẩn danh - $200 - Chk # 9990

As of 10/28/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$300 - Chuyến đi cô Tốt (sẽ gởi vào tháng 12/2010)
$222.50 - Quỹ forum


Tonka
#45 Posted : Sunday, November 7, 2010 2:32:49 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$300 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
11/06/2010: Chị KDo - $250 - Chk # 453 ($70 của gia đình anh Toàn + $180 từ hộp saving ở tiệm nail)

As of 11/07/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$550 - Chuyến đi cô Tốt (sẽ gởi vào tháng 12/2010)
$222.50 - Quỹ forum


Tonka
#46 Posted : Thursday, December 2, 2010 11:23:02 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$300 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
11/22/2010: Cô Tốt nhận $1000
Xem trang 4 - Quỹ học bổng: (http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?whichpage=4&TOPIC_ID=6921#104012)

As of 12/02/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum


Tonka
#47 Posted : Wednesday, August 10, 2011 1:41:56 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
07/07/2011: Trả tiền server $180 - Check # 974
08/10/2011: Nhận $30 từ chị Liêu Thái Thái.

As of 08/10/2011:


-$028 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$42.50 - Quỹ forum


Tonka
#48 Posted : Sunday, April 29, 2012 10:42:16 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$028 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$42.50 - Quỹ forum

04/28/2012: Nhận $259 - Check # 1026 (from LanHuynh/PC)
04/28/2012: Trả tiền server $180 - Check # 278-$028 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$121.50 - Quỹ forum


Tonka
#49 Posted : Sunday, May 13, 2012 10:39:28 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
05/11 - Chị VTTT ($100 - chk#355 cho quỹ PNV và quỹ từ thiện)-$028 - Quỹ từ thiện
$050 - Chuyến đi cô Tốt
$121.50 - Quỹ forum


Tonka
#50 Posted : Wednesday, May 23, 2012 11:28:39 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
05/23 - XV05 giúp chuyển $50 của chị VTTT cho cô Tốt.-$028 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$121.50 - Quỹ forum


Tonka
#51 Posted : Monday, June 4, 2012 11:52:59 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
05/11 - Chị Sương Lam ($100 - chk#1044 cho quỹ PNV và quỹ từ thiện)
-$028 - Quỹ từ thiện
$050 - Chuyến đi cô Tốt
$121.50 - Quỹ forum


Liêu thái thái
#55 Posted : Friday, October 5, 2012 12:46:13 AM(UTC)
Liêu thái thái

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,677
Points: 786
Woman
Location: thôn bọ ngựa

Thanks: 8 times
Was thanked: 38 time(s) in 38 post(s)
chị liêu đã gửi cô Tốt, cùng lúc với học bổng cho bé LMY, số tiền nợ quĩ forum là 80 $ (50 cliêu và 30 vkđức)
tonka có nhớ cấn wa cấn lại hông cưng?
heart Rose
Tonka
#56 Posted : Friday, October 12, 2012 8:58:54 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Chị Liêu: Phần của chị thì em đã tính xong trước khi chị gởi cho cô Tốt. Em chỉ ghi thêm phần của chị Vi Khải Đức ($30)
Tonka
#55 Posted : Tuesday, January 22, 2013 10:23:12 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
01/20/2013: Gởi $500 cho cô Tốt (Hoa Phát Tracking # THL839DPOR)

$200: Ẩn danh MT-CAN cho bệnh nhân ở BV Ung bướu như mọi năm (Money Order#0016243155, 01/22/2013)
$100: chị NamTrau (chk #507, 01/23/2013)
$50: bạn của chị 3T (chk # 322, 01/03/2013)


$150: quỹ dự bị
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.