Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Báo Cáo - Cập nhật tài chánh - Quỹ dự bị - USA - 2009
Tonka
#1 Posted : Wednesday, July 8, 2009 4:00:00 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Rose
Tonka
#2 Posted : Thursday, July 9, 2009 9:45:41 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
07/09/09: TK nhận check #4401 từ chị Linh Vang $419:
$195 cho quỹ từ thiện
$149.50 cho quỹ forum (xin xem trong thông báo của quỹ PNV)

http://www.phunuviet.org...OPIC_ID=2435&whichpage=4
Tonka
#3 Posted : Tuesday, August 4, 2009 11:06:10 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

07/09/09: TK nhận check #4401 từ chị Linh Vang $419:
$195 cho quỹ từ thiện
$149.50 cho quỹ forum (xin xem trong thông báo của quỹ PNV)

08/04/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:

$100 - Anh TuDe bảo trợ Ngô Văn Hòn - Check # 203
$150 - Chị KDo ở Rochester bảo trợ Đoàn Trọng Hiếu ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($50) - Check #1013
$200 - Chị Sương Lam bảo trợ học sinh hiếu học ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($100) - Check # 406


As of 08/04/09:
$719 - Học bổng
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#4 Posted : Saturday, August 15, 2009 12:09:23 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka


As of 08/04/09:
$719 - Học bổng
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum

08/15/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:

$200 - Chị NamTrau và Chị Buổi Sáng bảo trợ Trương Thị Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Phương Khanh - Check # 192


As of 08/15/09:
$919 - Học bổng
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#5 Posted : Tuesday, August 18, 2009 12:13:12 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

As of 08/15/09:
$919 - Học bổng
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$$149.50 - Quỹ forum
$200 - Chị Vũ Thị Thiên Thư bảo trợ Nguyễn Hàn Cẩm Linh ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($100) - Check # 326
$200 - Ẩn danh bảo trợ Đào Thế Phát ($100) và gởi cho chị ViHoang ($100) - Money Order #0005497479As of 08/17/09:
$1119 - Học bổng
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#6 Posted : Saturday, August 22, 2009 1:16:48 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

As of 08/17/09:
$1119 - Học bổng
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum

08/21/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:
$100 - Chị KDo bảo trợ Lê Minh Yến - Check # 409
$600 - Anh Camel bảo trợ Phan Thanh Triều ($300) và Trần Thị Anh Đào ($300) - Check # 2424


As of 08/21/09:
$1819 - Học bổng
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#7 Posted : Wednesday, August 26, 2009 11:37:43 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$1819 - Học bổng
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum
08/23/09:
+$300 - Tonka cho học bổng 2009-2010
-$2400 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát - Tracking # RQI68D4LRL ($2150 học bổng + $250 Chuyến đi cô Tốt)

As of 08/23/09:


-$31 - Quỹ từ thiện
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#8 Posted : Wednesday, September 2, 2009 12:15:18 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$31 - Quỹ từ thiện
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum

09/02/09:
+$100 - Chị Bảo Trân cho chuyến đi của cô Tốt - Check # 146

As of 09/02/09:


-$31 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#9 Posted : Sunday, September 6, 2009 1:07:58 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$31 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum

09/06/09: Nhận $406 tiền mặt của NhanAi bảo trợ cho:

4- Hùynh Bùi Anh Tú : Q.8 Sài Gòn
14- Đặng Ngọc Trầm : Long An
15- Đặng Tiên Ngọc : Long An

??- Lâm thị Kim Hường


As of 09/06/09:


$375 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forumTonka
#10 Posted : Wednesday, September 9, 2009 5:20:57 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$375 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum09/08/09: Nhận chi phiếu của:
$100 - Chị KimChi Đào bảo trợ Nguyễn Văn Toàn - Check # 3661

As of 09/09/09:


$475 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#11 Posted : Monday, September 21, 2009 11:40:42 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$475 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum09/21/09:
-$500 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát - Tracking # FA4M7A54PI ($400 của Nhan Ai cho học bổng + $100 của chị Bảo Trân cho chuyến đi cô Tốt)

As of 09/09/09:


$075 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forumTonka
#12 Posted : Friday, October 9, 2009 2:43:08 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$075 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum


10/09/09: Nhận chi phiếu của anh Camel bảo trợ cho:
$200 - Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chk # 2425


As of 10/09/09:


$275 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#13 Posted : Monday, October 12, 2009 2:50:48 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$275 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum

10/11/09:
-$400 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát trong chợ Thuận Phát - No Tracking #
(
$200 của anh Camel cho học bổng Nguyễn Thị Thanh Thúy
$100 của chị Đào Kim Chi cho học bổng Nguyễn Văn Toàn
$100 cho học bổng Trương Lệ Thu
)


As of 10/12/09:


-$125 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forumTonka
#14 Posted : Monday, October 19, 2009 9:16:41 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$125 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum
10/19/09: Nhận chi phiếu:
$125 - Ẩn danh bảo trợ Trương Lệ Thu- Check # 2846


As of 10/19/09:


$000 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#15 Posted : Monday, November 16, 2009 9:25:50 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$000 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum11/16/09: Nhận
+$100 - TLA cho chuyến đi của cô Tốt - Check # 1153


As of 11/16/09:


$000 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forumTonka
#16 Posted : Sunday, November 29, 2009 12:30:25 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$000 - Quỹ từ thiện
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum11/29/09: Nhận
+$200 - Ẩn danh cho chuyến đi của cô Tốt - Check # 179


As of 11/29/09:


$000 - Quỹ từ thiện
$300 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forumTonka
#17 Posted : Tuesday, December 1, 2009 1:03:36 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$000 - Quỹ từ thiện
$300 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum12/01/09:
-$300 - Gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng - Hoa Phát - Tracking # P8JMDFQNJ2 ($100 của TLA và $200 của ẩn danh)


As of 12/01/09:


$000 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#18 Posted : Thursday, December 31, 2009 12:25:43 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$000 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum


quote:
Gởi bởi PC
Chị Vũ thị Như Hoa gởi cho PC nhờ trao lại cho tonka 46 dollars cho chương trình từ thiện Tết Nguyên Đán sắp tới. Vậy tonka tạm thời lấy từ quỹ forum để chuyển sang quỹ từ thiện 46 dollars.
Và như thế quỹ forum kết toán như sau:

+ $232 (PC giữ) [251 - 65 chi phí domain + 46 nợ từ số tiền Vũ thị Như Hoa]
+ $103.50 (tonka giữ) [149.50 - 46 chuyển sang quỹ từ thiện]
+ $020 (Ba Tê giữ)


http://www.phunuviet.org...PIC_ID=2435&whichpage=5Cám ơn Như Hoa (Xinh Như Mộng Wink) Rose

As of 12/31/09:


$046 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$103.50 - Quỹ forumTonka
#19 Posted : Saturday, January 9, 2010 8:12:41 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka


$046 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$103.50 - Quỹ forumĐTQA ủng hộ 3 cuốn sách tt PNV 2009. Số tiền ($45) này sẽ đưa vào quỹ từ thiện.
Xin cám ơn QA thật nhiều Rose

As of 01/08/2010:

$091 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$103.50 - Quỹ forum

Tonka
#20 Posted : Sunday, January 10, 2010 3:55:37 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$091 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$103.50 - Quỹ forum
01/08/2010: Nhận $26, check #538 từ chị Mimosa. Số tiền này sẽ đưa vào quỹ forum.

As of 01/10/2010:


$091 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forumUsers browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.