Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

17 Pages«<151617
Dịch Anh Văn ra Việt Văn
Phượng Các
#323 Posted : Tuesday, August 23, 2016 7:25:21 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,689
Points: 19,999
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 677 time(s) in 637 post(s)
Quote:
City tour Hop on-Hop off (Bước lên- bước xuống)
Phượng Các
#324 Posted : Wednesday, October 9, 2019 11:17:00 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,689
Points: 19,999
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 677 time(s) in 637 post(s)
All around me: sky, mountain, and blue sea
Alone am I with my secret yearnings

Dịch từ thơ Bà Huyện Thanh Quan by C. L. Hoang
Phượng Các
#325 Posted : Sunday, August 30, 2020 8:17:25 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,689
Points: 19,999
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 677 time(s) in 637 post(s)
Originally Posted by: nguyen1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Phượng Các Go to Quoted Post
Thấy có nhiều người tưởng nghĩa của tên nước The United States of America (tức Hợp Chủng Quốc Mỹ Châu hay Hoa Kỳ) là Liên Hợp các Quốc Gia (trên thế giới) vì nước này có rất nhiều dân có gốc gác từ các quốc gia khác tới, thật ra thì chữ States chỉ có nghĩa là các tiểu bang của Hoa Kỳ mà thôi.

Tham khảo về ý nghĩa của tên nước này ở đây:

https://www.collinsdicti...united-states-of-america
Hợp Chủng Quốc Mỹ Châu hay Hoa Kỳ có lẽ là tên thoát thai từ tên của Tàu hay của Nhật nhưng họ gọi là ... Hợp Chúng Quốc Confused ?ThumpUp Dạ, đúng vậy, phải gọi là CHÚNG mới đúng! Tại quen với cái sai rồi, nên có khi ... lẹo lưỡi! Blushing
Users browsing this topic
Guest (2)
17 Pages«<151617
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.