Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Vua Quang Trung - Trận Chiến Gò Đống Đa...
chieuduong
#1 Posted : Sunday, February 13, 2005 4:00:00 PM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

Trong suốt tiến trình Giữ Nước và Dựng Nước của dân tộc Việt Nam hơn 4000 năm qua , biết bao là trận chiến thật khốc liệt ,mang đầy tình chất anh hùng đã xiển dương những đức tính bất khuất hào hùng của Tổ Tiên Hồng Lạc,mà giờ đây,tháng ngày trôi qua, vẫn còn đọng trên nét mày, còn vương trên dáng vóc , trong nhân dáng Việt Nam .


Nói về trận chiến Ðống Ða của dân tộc Việt Nam do vua Quang Trung chỉ huy cùng các tướng lảnh Tây Sơn , chiếm lại thành Thăng Long do Tôn Sĩ Nghị và 20 vạn quân Thanh chiếm đóng …( theo lời yêu cầu của vua Lê Chiêu Thống ! )vào mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu ( 1789 ) , người dân Việt Nam lúc nào cũng hãnh diện có một vị Tướng Lãnh tài hoa lổi lạc như thế !


200 ngàn quân Thanh , tướng lãnh hùng hậu , cờ xí rợp trời , nghêng ngang vào đất Việt … như vào chổ không người , thế mà chỉ trong vòng 10 ngày( sớm hơn lời dự đoán của vua Quang Trung : 2 ngày ) mà toàn bộ quân xâm lược của nhà Thanh phải tan tác như vịt lạc bầy , phải quăng bỏ tất cả chạy trốn như gặp tà , không dám ngừng lại …cho một nhịp thở !

Ngay cả bộ Sử Việt Nam Quốc Sử Diễn Ca được soạn dưới triều Nguyễn cũng ghi chép chiến công hiển hách này của vua Quang Trung thật đầy đũ trong tinh thần thán phục …dù rằng triều Nguyễn xem vị anh hùng dân tộc này như là kẻ thù không đội trời chung …

Với hiểu biết hạn hẹp nhưng với lòng ngưỡng mộ tràn đầy đối với vị Hoàng Ðế Quang Trung oai hùng , chiêudương xin trình bày tự sự của đoạn sử thần kỳ này :Chừ đây lại đã xuân sang
Giữa cố quận một mùa xuân nghịch lữ
Ai kia lòng có mang mang
Đầy vơi sầu xứ -- Hãy cùng ta
Ngẩng đầu lên, hướng về đây tâm sự
Nghe từng trang lịch sử thét từng trang...


Bài Ca Bình Bắc - Vũ Hoàng Chương


TRẬN CHIẾN GÒ ÐỐNG ÐA…(Mồng năm Xuân Kỷ Dậu ( 1789 ))

Gò Ðống Ða thuộc địa phận làng Ðồng Quang , Ðại Lý Hoàn Long ( Hà Nội ) …Ai có dịp đi từ Thái Hà Ấp tới các làng Mọc trên con đường Hà Nội đi Hà Ðông , sẽ nhìn thấy những mô đất nhấp nhô ở cánh đồng : Ðó là những di tích cuối cùng của quân nhà Thanh , sau khi thất trận , thân xác bị vùi nông ( cạn ) dưới nấm cỏ khâu …vội vã !


…Sau chiến dịch Phù Lê Diệt Trịnh , Nguyễn Huệ trở về Phú Xuân , để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Bắc Hà và con rễ của Nguyễn Nhạc là Vũ văn Nhậm ở Nghệ An giám sát hành động của Nguyễn hữu Chỉnh vì Nguyễn Huệ cho rằng con người của Chỉnh bụng dạ bất minh , không tin được …( ngặt một nổi toàn cõi đất Bắc Hà không còn ai tin tưởng để giao phó , toàn là bè đảng tay chân bộ hạ của Trịnh còn sót lại …phần còn lại thì đa phần là hoài Lê …) . Quả nhiên , vua Lê thoát nạn Trịnh Bồng thì gặp nạn Cống Chỉnh chuyên quyền hiếp đáp , chẳng khác nào đuổi Ma rước Quỷ vào nhà .

Vũ văn Nhậm được lịnh Phú Xuân cùng Ngô văn Sở và Phan văn Lân dẹp loạn , thẳng tay trừng trị ..Chỉnh bị xé xác sau khi thản nhiên trả lời rằng “ Chỉ vì cái thế như vậy !”

Hết Chỉnh thì tới Nhậm “ăn hiếp “ vua Lê ( thật là tội nghiệp cho vua Lê …dù rằng thiên hạ cho là quả báo của tiền triều xử oan ức Công Thần ) , thiết lập cơ chế mới chấm dứt chính quyền của con cháu nhà Lê , Chỉnh cho tìm vua Lê Chiêu Thống nhưng không được , cuối cùng thì Sùng Nhượng Công Lê Duy Cẩn lên làm Giám Quốc ….Từ đó Nhậm kiêu ngạo và độc đoán khiến cho Ngô văn Sở và Phan văn Lân bất bình cấp báo về cho Nguyễn Huệ rỏ chuyện . Nguyễn Huệ lập tức ra Bắc , ập vào Tổng hành dinh của Nhậm , cho võ sĩ đâm chết Nhậm trên giường ngủ…

Trước đây Nhâm là tướng của Chúa Nguyễn , bị bại trận ( 1786) tại Gia Ðịnh đã toan tự vận cho vẹn khí tiết thì Nguyễn Huệ dụ hàng , vì biết Nhậm là một tướng tài , sau đó Nhậm được Nguyễn Nhạc gã con gái cho , như vậy có thể nói rằng điạ vị của Nhậm rất là tốt đẹp …Nhưng anh em Tây Sơn trong thế “ bằng mặt mà không bằng lòng “ nghi kỵ lẫn nhau …Thành ra , việc Nhậm có công dẹp Cống Chỉnh và bình định đất Bắc Hà làm cho Nguyễn Huệ lâm vào tình trạng …dứt khoát như trên …

Phải nói rằng , sau khi Vũ văn Nhậm “ nhiếp chính “đất Bắc Hà thì nhà Hậu Lê tạm gọi là chấm dứt trên chính trường…Vua Lê Chiêu Thống phẩn uất cùng quần thần Nguyễn Huy Túc và Lê Duy Ðản vượt biên giới sang báo cáo cho Tổng Ðốc Lưỡng QUảng là Tôn Sĩ Nghị và Tuần Vũ Tôn Vĩnh Thanh , bọn này báo cáo lên vua Càn Long , tiện dịp xâm lăng nước ta trong danh nghĩa phù Lê .

Thế là , Tôn Sĩ Nghị cùng các tướng lãnh tài ba huy động quân đội 4 tỉnh Quãng Ðông , Quãng Tây , Quí Châu và Vân Nam , 20 vạn quân , 3 đường tiến vào nội địa nước ta :

• Ðạo thứ nhất do chính Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh chỉ huy theo đường Nam Quan đổ xuống

• Ðạo thứ nhì do Ðề Ðốc họ Ô , lĩnh quân Vân Qúy ( Vân Nam và Qúi Châu ) từ Tuyên Quang tiến sang

• Ðạo thứ ba do Ðiền Châu Tri Phủ Sầm Nghi Ðống từ Cao Bằng kéo sang

Thế là quân Thanh theo thế tam tiến hổ tương tiến vào đất Việt …

Trấn thủ Lạng Sơn là Phan Khải Ðức hàng giặc , Phó tướng Nguyễn văn Diễm rút về Kinh Bắc với Nguyễn văn Hoà .

Tình trạng thật khẩn cấp như trứng để đầu đẵng , Ngô Văn Sở cùng ban tham mưu gởi thư xin hoãn binh với quân Thanh do Sùng Nhượng Công Lê Duy Cẩn ký tên …Ngô thời Nhậm chủ trương kế hoạch , nhữ giặc vào sâu trong nội địa , thũy quân rút về Biện Sơn , lục quân lui về đóng giữ núi Tam Ðiệp , bảo tồn lực lượng , rồi báo tin cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ !

Thật là một kế sách chiến lược hay , vừa dưỡng sức quân vừa bồi kiêu khí của giặc ( nghĩ rằng quân An Nam chưa đánh đã chạy …)

Thế là thành Thăng Long bỏ ngõ vào ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân 1788 , không còn một bóng quân Tây Sơn , giống như sách lược của Hưng Ðạo Vương đuổi quân Mông Cổ “ thành không đồng trống “ . cho quân địch vào chiếm đóng linh địa …

Tôn Sĩ Nghị tiến vào Thăng Long như vào chỗ không người , kiêu căng ngạo mạn , xem quần thần vua tôi nhà Hậu Lê như …không có !( Quả thật là như thế ! Vua Chiêu Thống do tính nhỏ nhen vụng dại , nghỉ ngay đến sự đền ơn trả oán : đàn bà trong tông thất mà lấy tướng tá Tây Sơn đã có mang , mà phải bị mổ bụng , lấy thai quăng đi để mẹ con đều phải chết …ba vị Hoàng Thúc bị chặt chân quăng ra giữa chợ …khiến cho bà Thái Hậu phải bất bình thốt lên :” Ta cay đắng mới xin được quân đến cứu . Nay đền ân mai oán trả , phá hoại thế này thì nước nhà phỏng còn gì nữa ???Việc hỏng đến nơi rồi “ )

Phần quân Thanh sách nhiễu , phần vua chúa bất minh , lại thêm mất luôn mấy vụ mùa lớn , tình cảnh thật là bi thương sầu hận , người dân đất Bắc biết trông vào đâu mà gởi lời than thở …

Theo lịnh của vua Càn Long , Tôn Sĩ Nghị phong cho vua Lê làm An Nam Quốc Vương để trấn an lòng dân Bắc Hà , che dấu tham vọng Thiên Triều , dưới danh nghĩa “ phù Lê “ !

Lúc này , ở Phú Xuân Nguyễn Huệ đã biết tin ..Ngài tỏ ra rất bình tỉnh , mĩm cười nói rằng :

Chúng nó sang phen này là mua lấy cái chết !

Ta ra chuyến này , thân coi việc quân , đóng giữ
Đã định mẹo rồi , đuổi quan thù chẳng qua mười ngày là xong việc …nhưng chỉ nghĩ chúng là
nước lớn , gấp mười lần nước ta ,sau khi chúng thua một trận , tất chúng lấy làm xấu hổ , lại
mưu báo thù , như thế thì đ1nh mãi không thôi , dân ta hại nhiều , ta nào nỡ thế …
Vậy đánh xong trận này , ta phải nhờ Thời Nhiệm , dùng lời nói khéo để đình chỉ việc chiến tranh.

Ðợi 10 năm nữa , chúng ta nuôi được sức phú cường , ta không cần sợ chúng nữa …


Từ quân sĩ cho tới các tướng lãnh, yêu cầu Ngài lên ngôi tức vị , để minh chính cùng thiên hạ toàn dân , cho sĩ tốt ra tài hãn mả , công ghi Thanh sử cho đời sau biết đến …Ngài cho là phải, lập đàn Giao ở Bàn Sơn , phía Nam núi Ngự Bình tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang , tự là Quang Trung Hoàng Ðế .

Vua Quang Trung truyền cho binh sĩ ăn Tết Nguyên Ðán trước ngày để đến hôm Trừ tịch thì cất quân đi , định ngày mồng 7 tháng Giêng sẽ vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng …( Chỉ trong 10 ngày vừa trẫy quân vừa phá giặc ,quyết đoán chính xác như vậy thì thật là một Danh Tướng xưa nay chưa từng có …)

Nhà Vua chia quân ra làm 5 đạo tiến ra Bắc :

• Ngô văn Sở đem quân làm Tiền phong có Hổ - Hổ - Hầu đốc chiến .

• Ðại đô đốc Lộc đem thủy quân vượt biển , qua sông Lục Ðầu , kéo về vùng Lạng Giang , Phượng Nhỡn, Yên Thế để chận đường quân Tàu .

• Ðô đốc Tuyết cũng đem thủy quân vượt bể , kinh lược mặt Hải Dương , tiếp ứng xuống mé sông .

• Ðô đốc Mưu đem quân đi xuyên qua huyện Chương Ðức , nay là huyện Chương Mỹ , kéo thẳng tới làng Nhân Mục , huyện Thanh Trì , đánh quân Sầm Nghi Ðống .

• Ðại đô đốc Bảo thống suất quân Tượng Mã , kéo ra làng Ðại Ánh, huyện Thanh Trì tiếp ứng cho mặt tả .

Ðiều quân đâu đó , vua Quang Trung cử một Sứ đoàn gồm 8 người theo Trần Danh Bính đến gặp Tôn Sĩ Nghị với 3 đạo Bẩm văn ( một của Lê Duy Cẩn , một của các cựu thần nhà Lê , và một của nhân dân Ðại Việt ) bày tỏ sự tình phải thay nhà Lê và ngỏ ý “ cung thuận “ với thiên triều , đồng thời trao trả 40 người tù binh bị Tây Sơn bắt giữ khi còn đóng ở Thăng Long . Ðây là kế Khổ Nhục , tạo cho địch thủ bất phòng , xem thường lực lượng bản bộ của vua Quang Trung .
Tôn Sĩ Nghị giết toàn bộ Sứ đoàn và truyền hịch kể tội vua Quang Trung , và hù dọa sẽ giết toàn bộ lực lượng 10 vạn quân Tây Sơn và 100 thớt voi ở Quãng Nam cùng với bắt sống vua Quang Trung …nhưng Tôn Sĩ Nghị chỉ ra tuyên cáo mà không phòng bị điều quân vì cho rằng quân ta khiếp nhược , chưa đánh đã muốc hòa .

Trong lúc đó …

Quân của vua Quang Trung , đúng hôm trừ tịch ( 30Tết ) kéo quân ra Bắc như vũ bão ( ! ) đánh tan quân Lê ở bến đò Giản Khuất , Ninh Bình , bắt sống hết toán quân Tàu đóng ở Phú Xuyên , tỉnh Hà nam …

Công kỳ vô bị
Xuất kỳ bất ý …


Ngày 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu ( 1789 ) , vây đồn Hà Hồi , kéo thẳng tới Thăng Long , giết quân giặc chết như rạ ở gò Ðống Ða , các tướng lãnh nhà Thanh như đề đốc Hức thế Hanh , tiên phong Trương Sĩ Long , tả dực Thượng Duy Thăng đều tử trận , Sầm Nghi Ðống đóng quân ở Ðống Ða bị bao vây phải thắt cổ tự vận .

Quân Thanh không còn hồn vía , liền kéo ngay cờ hàng , quân của Vua Quang Trung đàng hoàng thong thả vào tiếp thu quân nhu khí giới . Ngày mồng 5 , với lòng quyết tử , cưỡi voi thúc quân xung phong chiếm đồn Ngọc Hồi cùng với 100 thớt voi xung phá như Thiết Giáp ngày nay …thật là không còn gì trở ngại trên chiến trường khói lửa …Kỵ binh nhà Thanh tan nhanh như bọt nước trước sức tấn công vũ bão của đoàn tượng binh cùng với bộ binh xunh kích của ta …

Thế như chẽ tre , như sấm sét ngang mày …Tốc chiến tốc thắng , làm cho địch quân không còn biết xoay trở định tâm ra làm sao , kinh hoãng hồn vía …

Tinh thần quyết tử của binh sĩ Tây Sơn cùng với đảm lược gan dạ của vua Quang Trung đã làm cho 20 vạn quân Thanh như là… miếng đậu hũ từ bi ! Bầy nhầy không còn hình dạng nguyên thuỷ !

Quân Thanh hoàn toàn tan rã !

Tôn Sĩ Nghị mất tinh thần , bỏ cả ấn tín , cùng vài thân binh không kịp đóng yên ngựa , vượt cầu phao trên sông Nhị Hà chạy sang Bắc Ninh …tàn binh bại tướng chạy theo , sụp cầu phao chết không biết bao là kể …

Hai đạo quân tiếp viện từ Vân Nam , Quí Châu vừa sang tới Sơn Tây nghe tin thua trận dồn dập cũng … sẵn trớn quay lưng chạy về ,

3 ngày trẫy quân , 7 ngày chiến đấu …chỉ có 10 ngày mà Vua Quang Trung đã viết lên một chiến sữ thần tích , được xếp vào chiến tích hàng đầu kim cổ trên thế giới .

Thật là :

Tiền vô cổ nhân
Hậu vô lai giả …


Ngày sau...thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã cảm khái ngất ngây trong bài ca Bình Bắc !


Dưới vầng nguyệt lạnh lùng quan ải,
Dưới vầng dương thiêu đốt quan san
Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại
Mà chí lớn dọc ngang
Mà nghiệp lớn huy hoàng
Vẫn ngàn thu còn mãi
Vẫn ngàn thu người áo vải đất Qui Nhơn?
Ôi người xưa Bắc Bình Vương
Tài liệu tham khảo
Việt Sử Toàn Thư - Sử Gia Phạm văn Sơn …

Chiêu Dương - Xuân Ất Dậu -2005
Vũ Thị Thiên Thư
#2 Posted : Monday, February 14, 2005 1:20:07 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Cảm ơn anh CD nha
Chỉ tiế c là người bạn mới thăm Gò Đống Đa trong năm về kể laị , nghe mà rưng rưng...
chieuduong
#3 Posted : Monday, February 14, 2005 4:25:14 AM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

quote:

Chỉ tiế c là người bạn mới thăm Gò Đống Đa trong năm về kể laị , nghe mà rưng rưng... [/i]Chị...

Nghe má động lòng...chị có thể nói rõ hơn chăng !
Vũ Thị Thiên Thư
#4 Posted : Monday, February 14, 2005 1:12:05 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Anh Chiêu Dương
Người bạn về thăm quê nhà , đi theo tour thăm Miền Bắc , được đưa đi xem nhiều phong cảnh , di tích , lăng Hồ Chủ Tịch nguy nga. Hỏi thăm Gò Đống Đa thì người hướng dẫn viên chiều ý đưa đi , đến nơi không thấy gì , nhà cưả cất lấn gần khuất...Chiến thắng oai hùng của dân tộc , không được ghi thành bảng vàng vì sợ....??
chieuduong
#5 Posted : Monday, February 14, 2005 10:59:56 PM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

quote:
Gởi bởi Vũ Thị Thiên Thư

Anh Chiêu Dương
Người bạn về thăm quê nhà , đi theo tour thăm Miền Bắc , được đưa đi xem nhiều phong cảnh , di tích , lăng Hồ Chũ Tịch nguy nga. Hỏi thăm Gò Đống Đa thì người hướng dẫn viên chiều ý đưa đi , đến nơi không thấy gì , nhà cưả cất lấn gần khuất...Chiến thắng oai hùng của dân tộc , không được ghi thành bảng vàng vì sợ....??
Cám ơn chị Thiên Thư !

cd hiểu rồi...trong nổi buồn nhược tiểu !
Vũ Thị Thiên Thư
#6 Posted : Monday, February 14, 2005 11:33:10 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
quote:
Gởi bởi chieuduong

quote:
Gởi bởi Vũ Thị Thiên Thư

Anh Chiêu Dương
Người bạn về thăm quê nhà , đi theo tour thăm Miền Bắc , được đưa đi xem nhiều phong cảnh , di tích , lăng Hồ Chủ Tịch nguy nga. Hỏi thăm Gò Đống Đa thì người hướng dẫn viên chiều ý đưa đi , đến nơi không thấy gì , nhà cưả cất lấn gần khuất...Chiến thắng oai hùng của dân tộc , không được ghi thành bảng vàng vì sợ....??
Cám ơn chị Thiên Thư !

cd hiểu rồi...trong nổi buồn nhược tiểu !Anh CD
Thú thật TT chưa có dịp thăm Gò đống đa cho nên hãy còn thắc măc, không biết nơi nầy có dựng bia hay dấu tích gì để ghi nhớ không , vì người bạn bảo là nhìn chunh quanh nhà cửa xây choán lối, trong thâm tâm người đến thăm không tìm được Lịch sử oai hùng nên cảm thấy thất vọng như mình bị mất mát. Chỉ hy vọng những di tích lịch sử được chăm sóc baỏ tồn cho mai sau , nghĩ đến di tích Thành Thăng Long khai quật gần đây...nếu được...nhiều chữ...nếu...quá
chieuduong
#7 Posted : Tuesday, February 15, 2005 4:28:17 AM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

[

Anh CD
Thú thật TT chưa có dịp thăm Gò đống đa cho nên hãy còn thắc măc, không biết nơi nầy có dựng bia hay dấu tích gì để ghi nhớ không , vì người bạn bảo là nhìn chunh quanh nhà cửa xây choán lối, trong thâm tâm người đến thăm không tìm được Lịch sử oai hùng nên cảm thấy thất vọng như mình bị mất mát. Chỉ hy vọng những di tích lịch sử được chăm sóc baỏ tồn cho mai sau , nghĩ đến di tích Thành Thăng Long khai quật gần đây...nếu được...nhiều chữ...nếu...quá

[/quote]

Chị !

cd...cũng chưa bao giờ đặt chân đến Gò Ðống Ða ,,,

Nhưng theo sự sưu khảo tỉ mĩ của ông Toan Ánh thì..đó chỉ là một cái Gò Ðất rộng , thế thôi ! ( cd đồng ý về sự xác định này , vì là nơi xảy ra trận chiến " mặt giáp mặt " gọi là xáp lá cà đó chị , thì chiến trường phải là một khoảng đất thật rộng...( không nhất thiết phải bằng phẳng )

Quang Trung Hoàng Ðế áp dụng lối đánh bất ngờ ( Công Kỳ Vô Bị ) nên quân Thanh tử thương khá nhiều...

Gò Ðống Ða thuộc địa phận làng Ðồng Quang , Ðại Lý Hoàn Long ( Hà Nội ) …Ai có dịp đi từ Thái Hà Ấp tới các làng Mọc trên con đường Hà Nội đi Hà Ðông , sẽ nhìn thấy những mô đất nhấp nhô ở cánh đồng : Ðó là những di tích cuối cùng của quân nhà Thanh , sau khi thất trận , thân xác bị vùi nông ( cạn ) dưới nấm cỏ khâu …vội vã !

Giờ đây , như chị thuật lại , thì cd phỏng định rằng dân chúng vì nhu cầu , chính quyền vì...yếu nhược nên những ...mô đất nhấp nhô đó có nghĩa là chi !

Thản nhiên mà nói thì Việt Nam , nhất là xứ Bắc đã trải qua biết bao là trận đánh lịch sử từ Cao Lạng đến thành Thăng Long ( Hà Nội ) trong việc chống cường quyền Trung Hoa...

Well, điều cần thiết là ta phải biết " tuyên dương " những công trạng của Tổ Tiên để khích lệ mọi người trong Lịch Sử , từ Hai Bà Trưng đến những anh hùng ngày nay...vì Tổ Quốc !

Chiến Tích giử được là điều tốt , nhưng tuyệt đối Chiến Sử không phai trong tâm tưởng mọi người !

Chị đồng ý chăng ?


Ðôi dòng góp ý cùng chị...

Vũ Thị Thiên Thư
#8 Posted : Tuesday, February 15, 2005 5:15:10 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
quote:
Gởi bởi chieuduong

Giờ đây , như chị thuật lại , thì cd phỏng định rằng dân chúng vì nhu cầu , chính quyền vì...yếu nhược nên những ...mô đất nhấp nhô đó có nghĩa là chi !

Thản nhiên mà nói thì Việt Nam , nhất là xứ Bắc đã trải qua biết bao là trận đánh lịch sử từ Cao Lạng đến thành Thăng Long ( Hà Nội ) trong việc chống cường quyền Trung Hoa...


Chiến Tích giử được là điều tốt , nhưng tuyệt đối Chiến Sử không phai trong tâm tưởng mọi người !

Chị đồng ý chăng ?


Ðôi dòng góp ý cùng chị...

Anh CD
Học lịch sử kiên cường giành độc lập cuả Ông Cha , chiến tích là nơi nhắc nhở, chiến sử ghi công , giữ gìn là bổn phận...
Khi TT đến thăm James town và York town VA nhìn chiến tích được bảo tồn, không những thế mà còn dựng laị.
Nhắc Gò Đống Đa , nghĩ đến thấy thương , dù chỉ là những mô đất nhấp nhô, không có lấy cả một tượng đaì thì lấy gì nhắc nhở??
Chỉ cầu mong trong tương lai , còn giữ được...
chieuduong
#9 Posted : Tuesday, February 15, 2005 6:06:54 AM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

[
Anh CD
Học lịch sử kiên cường giành độc lập cuả Ông Cha , chiến tích là nơi nhắc nhở, chiến sử ghi công , giữ gìn là bổn phận...
Khi TT đến thăm James town và York town VA nhìn chiến tích được bảo tồn, không những thế mà còn dựng laị.
Nhắc Gò Đống Đa , nghĩ đến thấy thương , dù chỉ là những mô đất nhấp nhô, không có lấy cả một tượng đaì thì lấy gì nhắc nhở??
Chỉ cầu mong trong tương lai , còn giữ được...

[/quote]

Chị !

Lời chị...tuy ngắn gọn nhưng rất đũ nghĩa , khiến Chiêu Dương khâm phục !

Nhưng tiếc thay !

Triều Nguyễn...bao giờ cũng xem Tây Sơn là thù địch , thì nói chi tới việc giữ gìn xiễn dương công trạng , ngay cả trong sử sách của triều Nguyễn cũng...sơ sơ cho có niên biểu , rồi tình trạng nhiễu nhương tiếp diễn Pháp thuộc rồi kiếp nạn Cộng sản...

Còn gì để nói...hay là sự chua chát buồn tủi của một quốc gia trong kiếp nạn !

Quê hương và nổi nhớ..ở trời Tây !

Well...nói ra thì thật là thất phu hữu trách ! phải không chị ?Vũ Thị Thiên Thư
#10 Posted : Tuesday, February 15, 2005 12:40:02 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Anh CD
Thất Phu hữu trách thì nặng nề quá.
Mỗi cơn biến chuyển cuả lịch sử , mỗi triều đaị , khi thay đỗi đều phủ nhận triều đaị trước đây
cho nên luận chuyện công hay tội đều thiên về phiá cầm quyền đương thời
Anh CD hiểu chuyện nầy , khi nhìn sự việc, đau lòng thì nhắc laị thôi ,...
Vi_Hoang
#11 Posted : Sunday, February 20, 2005 6:20:30 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nghe CD và chị TT bàn về Vua Quang Trung và trận chiến gò Đống Đa nhân ngày Tết, VH cũng xin góp vào 1 phần tài liệu về việc vua Gia Long trả thù nhà Tây Sơn sau khi lên làm vua., trích trong những bài viết về các vua nhà Nguyển của Phạm Khắc Hoè.

Gia Long trả thù Tây Sơn
Năm 1802, sau khi chiếm được kinh đô Phú Xuân, một trong những việc làm đầu tiên của Gia Long là làm lễ "Hiến phù", tức law cho dẩn vua tôi Tây Sơn đã bị bắt làm tù binh đến trước bàn thờ tổ tiên để báo cáo chiến thắng.
VỊN vào tục lệ ngàn xưa ấy và nhằm uy hiếp vào tinh thần đông đảo nhân dân còn luyến tiếc phong trào "áo vải cờ đào". Gia Long đã hành hình vua quan Tây Sơn còn sống sót và gia đình họ một cách vô cùng dã man.
Giáo sĩ De la Bissachère có viết một tài liệu về vụ trả thù ấy mà sau đây là bản dịch những nét chính:
"Vua Gia Long sau khi về kinh dô Đàng trong và nghỉ ngơi khoảng hai tháng đã ra tay trừng phạt tù binh của mình.
Nguyên tôi có phái một môn đồ đến Huế gặp nhà vua để xin cho tôi một việc. Phái viên ấy đã xin được ghi tên vào danh sách những người được phép ra vào hoàng thành và có mặt ở đấy trong những ngày hành hình các tù nhân Tây Sơn, nên đã theo dõi vụ này từ đầu đến cuối và kể lại rằng:
Trước hết là bắt buộc vua Quang Toản phải tự mắt mình nhìn vào một họat cảnh gồm 5 động tác:
1- Phơi bày thi thể của bố mẹ Quang Toản và những người thân cận nhất của nhà vua một cách nguyên si như lúc mới bốc ở dưới mộ lên chiều hôm trước.
2- Lắp lại thành từng bộ phận hoặc toàn thân những hài cốt của vua Quang Trung và bố mẹ Người để gây cảm xúc rùng rợn, thương tâm.
3- Tập trung những bộ hài cốt đã lắp cùng với tất cả những hài cốt rời rạc của gia đình vào một cái giỏ lớn.
4- Bắt buộc tất cả tráng đinh và những người có mặt phải đi đến tiểu vào giỏ hài cốt ấy.
5- Giả nát tất cả hài cốt thành bột và bỏ vào một cái giỏ khác đặt sát tận mặt vua Quang Toản để gây thêm đau khổ cho nhà vua.
Sau khi bị khủng bố tinh thần như vậy, Quang Toản dược cho ăn tại chổ bửa cơm khá ngon rồi bị bịt mồm lại bằng giẻ rách, tất cả gia quyến nhà vua có mặt cũng đếu bị bịt mồm để ngăn cản họ kêu la chửi rủa.
Đạn, người ta dẫn đến 4 con voi; căng tay chân Quang Toản ra và trói một tay hoặc một chân của nhà vua vào một chân sau của mỗi con voi. Rồi dưới sự điều khiển của tượng binh, bốn con voi đồng thời chạy ra bốn hướng để xé thân nhà vua ra làm 4 mãnh. Từ bốn mãnh xác ấy người ta lột da, róc thịt, lấy xương ra để riêng một nơi. Còn da thịt thì chia ra làm 5 phần bằng nhau đem ra phơi bày ở 5 chợ đông người nhất của thành phố trên những cái cột rất cao để cho quạ, diều, mặt cắt v.v...bay đến ăn trong quá trình da thịt thối rửa.
Sau vua Quang Toản, đến lượt quan thiếu phó Trần Quang Diệu. Ông này vì nổi tiếng là người rất có hiếu với mẹ đã hơn 80 tuổi, nên được Gia Long miển cho hình voi xé và "dược hưởng" hình chặt đầu!
Cha "được" chặt đầu, nhưng con gái của ông vẫn phải chịu hình voi xé. Cô bé này khoảng 14, 15 tuổi, rất xinh đẹp và dễ thương, khi thấy một con voi ra quấn mình, cô réo lên 1 tiếng thê thảm:"Mẹ ơi! Cứu con với!", -Nhưng con ơi - bà mẹ trả lời - con nên chết với bố mẹ hơn là sống với bè lũ lang sói kia...." Lời nói ấy vừa chấm sứt thì con voi bị kích thích kiền đưa vòi ra quấn lấy cô bé tung lên cao rồi cho rơi xuống đúng vào cặp ngà nhọn hoắc của nó và nó làm thế hai lần thì cô bé chết.
Sau khi mục kích cái chết của chồng con, nữ tướng Bùi Thị Xuân hiên ngang đi thẳng tới con voi sắp giết mình như muốn chọc tức nó. Khi bà đi đã tới gần con voi thì có tiếng hô to:"Quỳ xuống cho voi dễ nắm bắt". Song bà không quỳ và cứ ung dung bước tới sát cạnh con voi. Thấy con voi vẫn đứng im, người nài phải thúc dục nó bằng nhiều cách nó mới chịu quấn thân bà tung lên như nó đã làm với con bà, song phải tung đến ba lần, bà mới tắt thở.
Người ta nói: "Có lẽ khi thấy nữ tướng Bùi thị Xuân hiên ngang đi tới, con voi đã nhận ra đó là một trong những người chủ cũ của nó"........"
Vũ Thị Thiên Thư
#12 Posted : Sunday, February 20, 2005 1:23:45 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Chị Vi Hoàng
TT nghe kề là Bà Buì Thị Xuân dùng luạ quấn cho thân thể không phơi bày
Nhưng dù có thế naò thì chuyện hành hình nầy Lịch sử đã phê phán.
chieuduong
#13 Posted : Monday, February 21, 2005 12:39:33 AM(UTC)
chieuduong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 442
Points: 0

Chiêu Dương chân thành cám ơn chị Vi Hoàng và chị Thiên Thư...!

Chiêu Dương đọc sử trước là hiểu rõ ( understanding ) và học hỏi những kinh nghiệm Giữ Nước và Dựng Nước của Tổ Tiên để lại sau là để cám ơn Họ ( appreciated dêeply ) đã để lại một mãnh đất gấm vóc vàng son cho hậu thế như chúng ta...Một Tổ Quốc Việt Nam...!

Dĩ nhiên , những biến thiên từng triều đại qua từng trang Sữ Việt bao giờ cũng để lại trong tâm hồn chúng ta những ý kiến dị biệt khen chê..( như lời của chị TT : lịch sử phê phán - và cd cũng thừa nhận đó là một nhận định tế nhị của người đọc Sử Ký )

Sử Tích tuyệt vời thì cd học hỏi và thu nhận...
Sử Tích hư bại thì cd cũng học hỏi và thu nhận...

Tự vì tất cả đều viết lên bằng Máu của Tổ Tiên !

những kinh nghiệm hết sức trân qúi đó , không phải đọc rồi...quên đi !
( để có thể dựa vào đó mà thực thi hay tránh né cho những...mai sau !

Chị Thiên Thư !

...Thất Phu Hữu Trách...không phải là lời hay ý nặng nề đâu chị !

Mà đó là một định luật Bất Biến cho bất cứ một người dân nào trong bất cứ quốc gia nào ( Hưng Vong )...

cd...sẽ phải ngưng ở đây ! ( viết hết ý rồi ! )

Một lần đọc được bài Diễn Văn của Madison Phương Nguyễn do chị Phan mang vào , cd sung sướng lạ ! Tư tưởng người con gái 28 tuổi này , thật là tuyệt vời !

Và trong cd , niềm tin mạnh thêm... !ddpnv
#14 Posted : Sunday, April 10, 2005 4:32:33 AM(UTC)
ddpnv

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7
Points: 0

quote:
Gởi bởi Vũ Thị Thiên Thư

Anh Chiêu Dương
Người bạn về thăm quê nhà , đi theo tour thăm Miền Bắc , được đưa đi xem nhiều phong cảnh , di tích , lăng Hồ Chủ Tịch nguy nga. Hỏi thăm Gò Đống Đa thì người hướng dẫn viên chiều ý đưa đi , đến nơi không thấy gì , nhà cưả cất lấn gần khuất...Chiến thắng oai hùng của dân tộc , không được ghi thành bảng vàng vì sợ....??.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.