Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Đào (Peach)
Phượng Các
#1 Posted : Sunday, June 5, 2016 5:52:22 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,050
Points: 18,084
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 581 time(s) in 543 post(s)

Prunus persica var. platycarpa
Saturn peaches, Donut peaches

Phượng Các
#2 Posted : Sunday, July 8, 2018 10:46:01 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,050
Points: 18,084
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 581 time(s) in 543 post(s)
Trong clip youtube Hái trái cherry ... của MC Việt Thảo ông có bảo là trái peach có hai loại, một loại là đào tiên của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, theo tôi thì người trần thế chúng ta Blink chỉ có đào mà thôi, sở dĩ gọi là đào tiên vì nó ở trong vườn của bà Tây Vương Mẫu trên trời .
Phượng Các
#3 Posted : Tuesday, July 10, 2018 8:31:11 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,050
Points: 18,084
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 581 time(s) in 543 post(s)
Tra trong tự điển VDict thì thấy trái nectarine được dịch là xuân đào . Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng xuân đào là đào vào mùa xuân! Blushing
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.