Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

15 Pages«<12131415>
PNV Minh Họa Truyện Kiều
Vũ Thị Thiên Thư
#262 Posted : Wednesday, January 6, 2010 11:59:54 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)

Long lanh đáy nước in trời
Vũ Thị Thiên Thư
#263 Posted : Sunday, January 10, 2010 4:09:27 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)

From Hoa Jan10

Hoa tàn

From Hoa Jan10

mà lại thêm tươi
PC
#264 Posted : Monday, January 11, 2010 8:28:37 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Vừa tuần nguyệt sáng gương trong
Tú bà ghé lại thong dong dặn dò
Nghề chơi cũng lắm công phu
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều
PC
#265 Posted : Thursday, January 14, 2010 6:59:24 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Đau lòng thay lúc phân kỳ
PC
#266 Posted : Wednesday, January 20, 2010 2:34:46 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Phần e đường sá


phần thương dãi dầu

(cả hai hình mượn trên Net)
PC
#267 Posted : Thursday, January 21, 2010 5:00:50 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
PC
#268 Posted : Monday, February 8, 2010 10:16:17 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Lầm rầm khấn vái nhỏ to
Vũ Thị Thiên Thư
#269 Posted : Sunday, February 14, 2010 10:15:36 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
From photobythienthu

Vẻ chi một đoá yêu đào
PC
#270 Posted : Tuesday, March 2, 2010 7:48:38 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm
PC
#271 Posted : Thursday, March 4, 2010 5:51:17 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Bút se ngọn thỏ....
PC
#272 Posted : Tuesday, March 9, 2010 1:12:38 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao
(hình trên net)
PC
#273 Posted : Wednesday, March 10, 2010 5:39:09 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Bây giờ rõ mặt đôi ta
Vũ Thị Thiên Thư
#274 Posted : Sunday, March 21, 2010 8:54:32 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)

From photobythienthu

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
xv05
#275 Posted : Monday, April 19, 2010 9:59:34 AM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)


Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên
xv05
#276 Posted : Wednesday, April 21, 2010 12:21:41 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)


Xem trong âu yếm có chiều lả lơi
PC
#277 Posted : Tuesday, June 29, 2010 6:24:38 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Ra tuồng trên bộc trong dâu
xv05
#278 Posted : Sunday, October 24, 2010 6:23:21 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)

Đàn bà dễ có mấy tay
xv05
#279 Posted : Thursday, October 28, 2010 7:12:10 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)


Một vùng cỏ mọc xanh rì
Tonka
#280 Posted : Friday, October 29, 2010 12:52:33 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,663
Points: 1,584

Thanks: 636 times
Was thanked: 211 time(s) in 199 post(s)
Cỏ úa thì có, xanh đâu mà xanh rì Big Smile
Binh Nguyen
#281 Posted : Friday, October 29, 2010 5:38:45 AM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Big Smile Có lẽ nên sửa lại thành:

"Một người cỏ mọc xanh rì"

coi bộ đúng hơn nhưng mà cũng thật buồn cười!

BN.
Users browsing this topic
Guest
15 Pages«<12131415>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.