Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

15 Pages«<1112131415>
PNV Minh Họa Truyện Kiều
PC
#242 Posted : Monday, November 30, 2009 7:04:04 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Có đâu thiên vị nguời nào
Vũ Thị Thiên Thư
#243 Posted : Monday, November 30, 2009 10:39:16 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)Trời hôm mây kéo tối rầm
PC
#244 Posted : Tuesday, December 1, 2009 4:49:33 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Phòng trong vội dạo sen vàng buớc ra
PC
#245 Posted : Saturday, December 5, 2009 9:17:09 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)Vật mình vẫy gió tuôn mưa,
PC
#246 Posted : Sunday, December 6, 2009 4:45:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Trong quân có lúc vui vầy,
Thong dong mới kể...


..... sự ngày hàn vi
Vũ Thị Thiên Thư
#247 Posted : Thursday, December 10, 2009 12:16:14 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)Con ong đã tỏ
PC
#248 Posted : Saturday, December 12, 2009 5:32:24 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Đã không duyên truớc chăng mà
Thì xin chút đỉnh (uớc) gọi là duyên sau

Vũ Thị Thiên Thư
#249 Posted : Sunday, December 13, 2009 4:10:11 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)

Bấy giờ một vực một trời
Vũ Thị Thiên Thư
#250 Posted : Sunday, December 13, 2009 11:02:08 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)Nàng rằng:" Non nước xa xôi "
PC
#251 Posted : Monday, December 14, 2009 5:13:13 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Khi tựa gối, khi cúi đầu
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày
PC
#252 Posted : Tuesday, December 15, 2009 5:55:17 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
Vũ Thị Thiên Thư
#253 Posted : Saturday, December 26, 2009 11:42:16 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)


Tà tà bóng ngả về tây
PC
#254 Posted : Sunday, December 27, 2009 6:01:37 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Gấm trăm cuốn,


bạc nghìn cân

Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là
PC
#255 Posted : Wednesday, December 30, 2009 8:52:55 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Đồ tế nhuyễn, của riêng tây

PC
#256 Posted : Thursday, December 31, 2009 9:42:48 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Sẵn đây ta thắp một vài nén hương

Vũ Thị Thiên Thư
#257 Posted : Friday, January 1, 2010 10:50:05 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)kín cổng cao tường
PC
#258 Posted : Saturday, January 2, 2010 2:40:54 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Ví bằng thú thật cùng ta
Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên
PC
#259 Posted : Monday, January 4, 2010 7:26:02 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Trên yên sẵn có con dao
Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn
Phòng khi nuớc đã đến chân
Dao này thì liệu với thân sau này
PC
#260 Posted : Tuesday, January 5, 2010 10:18:28 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Tóc mây một món dao vàng chia đôi
PC
#261 Posted : Wednesday, January 6, 2010 8:39:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)

Một mình vốn những đứng ngồi chưa xong
Users browsing this topic
Guest (2)
15 Pages«<1112131415>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.