Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Quỹ dự bị - VN
gdt
#41 Posted : Friday, May 9, 2008 9:15:42 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 26/3/08 quỹ từ thiện còn lại
5.313.500VND + 800USD
Tỷ giá ngày 1/4/ 08 : 100USD = 1.605.000VND
ngày 24/4/08 : 100USD = 1.612.000VND

Đã nhận:
+ 1.000USD ( tiền xây cầu Mong Thọ đợt 1 )
+ 100USD ( tiền xây cầu Mong Thọ của Từ Thụy )
+ 1.620.000VND ( tiền xây cầu Mong Thọ của chị Liêu )
+ 1.800 USD ( tiền chị tonka gởi cho hb đợt 2 NH 07-08,+ dự bị + vị Ẩn danh cho chương trình giúp các cụ già + AC A.T Đinh giúp Tiên Ngọc )

Tổng cộng tiền mặt trước khi chi :
(800USD x1.605.000VND) + 5.313.500VND + (1.000USD x 1.612.000 VND) + 1.620.000VND + 1.900USD = 35.893.500VND +1.900USD

Đã chi :

- 22.000.000VND ( giao tiền xây cầu Mong Thọ đợt 1 http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5184&whichpage=6 )
- 3.224.000VND ( vị Ẩn danh cho chương trình giúp các cụ già, cô Tốt sẽ báo cáo ở mục Những mảnh đời bất hạnh )Tính đến ngày 10/5/08 quỹ từ thiện còn lại:
10.669.500VND + 1.900USD


gdt
#42 Posted : Friday, May 9, 2008 9:22:50 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0


http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5182&whichpage=6

Ghi ở đây cho nhớ Smile
gdt còn giữ của xv số tiền 850.000VND để mua quà cho hs trường Chuyên biệt Cần Thạnh
gdt
#43 Posted : Tuesday, May 27, 2008 9:45:56 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 10/5/08 quỹ từ thiện còn lại:
10.669.500VND + 1.900USD


Nhận
+1.700USD ( tiền xây cầu Mong Thọ đợt 2, nhận ngày 16/05/08)
+1.400USD ( quỹ dự bị + 200USD của người bạn PNV bảo trợ chương trình giúp các cụ, nhận ngày 27/5/08 )


Tỷ giá ngày 15/5/08 : 100USD = 1.636.000VND => 1.900USD x 1.636.000 = 31.084.000VND
ngày 17/5/08 : 100USD = 1.633.000VND => 1.400USD x 1.633.000 = 22.862.000VND
ngày 27/5/08 100USD = 1.670.000VND => 1.300 USD x 1.670.000 = 21.710.000 VND

Tổng cộng tiền mặt trước khi báo cáo chi là
1.900 USD + 1.700 USD+ 1.400USD + 10.669.500VND = 5.000USD + 10.669.500VND

Đổi 4.600USD ra tiền Việt theo tỷ giá ở trên, tiền mặt sẽ là
75.656.000 VND + 10.669.500VND + 400USD = 86.325.500VND + 400USD

Chi tổng cộng 58.396.000VND + 200USD , cụ thể

- 810.000VND ( của AC A.T Đinh giúp Tiên Ngọc, chị Trinh sẽ báo cáo sau ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5086&whichpage=2)
- 20.650.000VND ( tiền xây cầu Mong Thọ đợt 2 http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5184&whichpage=8)
-14.400.000VND ( học bổng đợt 2 NH 07 - 08 , xin xem mục hb )
- 17.700.000VND ( tiền cho thêm 27 hs đang nhận hb NH 07 - 08)
- 4.836.000 VND ( + 850.000VND của xv mua quà cho hs trường CBCT http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4749&whichpage=7)
- 200USD ( của người bạn PNV giúp cho các cụ, cô Tốt sẽ báo cáo ở mục Những mảnh đời bất hạnh http://www.phunuviet.org...e=5&TOPIC_ID=4932#76037 )


Tính đến ngày 28.5.08, quỹ từ thiện còn
27.929.500VND + 200USD


gdt
#44 Posted : Monday, June 16, 2008 9:30:53 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt


Tính đến ngày 28.5.08, quỹ từ thiện còn
27.929.500VND + 200USD


Thưa các AC,
Gần đây sức của chúng tôi chạy theo không kịp với vật giá đang leo thang kinh khủng nên xin được tính thêm chi phí đi lại cho các chuyến đi xa. Mong các AC thông cảm. Cảm ơn Rose

Chi

- 22.000.000VND ( tiền xây cầu ở Mong Thọ đợt cuối http://www.phunuviet.org...e=9&TOPIC_ID=5184#76643 )
- 400.000VND ( chi phí cho các chuyến đi)


Tính đến ngày 17.6.08 quỹ từ thiện còn lại
5.529.500VND+200USD
gdt
#45 Posted : Monday, July 28, 2008 7:44:54 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt


Tính đến ngày 17.6.08 quỹ từ thiện còn lại
5.529.500VND+200USDĐã nhận 360USD của NA cho 3 phần hb NH 08-09.
Cảm ơn các AC Rose

Tính đến 29/7/08 quỹ từ thiện còn
5.529.500VND+560USD
gdt
#46 Posted : Monday, August 25, 2008 10:54:07 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến 29/7/08 quỹ từ thiện còn
5.529.500VND+560USDNhận được 2.000USD chị tonka gởi cho chương trình hb 08-09

Tính đến 26/8 quỹ từ thiện hiện có 5.529.500VND + 2.560USD
gdt
#47 Posted : Tuesday, September 16, 2008 8:53:13 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt


Tính đến 26/8 quỹ từ thiện hiện có 5.529.500VND + 2.560USDNgày 29/8/08 đổi 1.060 USD chuẩn bị phát hb 08 - 09. Tỷ giá cụ thể

1.000USD x 1.654.000 VND = 16.540.000VND
60USD x 16.300 VND = 978.000 VND
______________________________
= 17.518.000 VND + 5.529.500 VND + 1.500 USD

Đã chi :

-22.800.000VND + 1.500 USD ( 30 học bổng NH 08 - 09 http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5400 )

Tính đến 17/9/08 quỹ từ thiện còn lại
247.500VND
gdt
#48 Posted : Sunday, November 16, 2008 8:20:31 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến 17/9/08 quỹ từ thiện còn lại
247.500VNDNhận từ chị tonka 1.000USD

Đã chi:
- 100USD ( NA tặng thêm cho hai chị em Ngọc, Trầm http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5395&whichpage=2 )


Tính đến 17/11/08 quỹ từ thiện có
900USD + 247.500VND

gdt
#49 Posted : Wednesday, December 3, 2008 8:11:06 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt


Tính đến 17/11/08 quỹ từ thiện có
900USD + 247.500VND

Đã nhận:
+200USD của chị SA ngày 22/11/08
+100USD từ chị tonka ngày 3/12/08

Đã chi
-200USD đưa cho cô Tốt ngày 26/11/08 http://www.phunuviet.org...e=9&TOPIC_ID=4932#82870

Đã đổi 900USD sang tiền Việt để giao tiền hb đợt cuối niên học 08 - 09, cụ thể

900USD x 1.730.000VND = 15.570.000VND

Đến ngày 4/12/08 quỹ từ thiện còn:

15.570.000VND + 247.500VND + 100USD = 15.817.500VND + 100USD
gdt
#50 Posted : Saturday, December 6, 2008 8:56:15 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Đến ngày 4/12/08 quỹ từ thiện còn:

15.570.000VND + 247.500VND + 100USD = 15.817.500VND + 100USDĐã nhận từ Thỏ Con
+1.700.000VND ( ~100USD phần hb của chị Liêu bảo trợ cho Liêu Minh Yến)
+115 EUR ( tiền chị LTT bán sách )

Tính đến ngày 7/12/08, quỹ từ thiện có
17.517.500VND + 100USD + 115EUR
gdt
#51 Posted : Tuesday, February 24, 2009 7:29:51 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 7/12/08, quỹ từ thiện có
17.517.500VND + 100USD + 115EURĐã nhận
+ 1.100USD từ chị Tonka ngày 9/1/09
+ 300USD ngày 13/01/09

Đã đổi 1.200USD và 115 EUR sang tiền Việt , chi tiết tỷ giá hôm đổi tiền ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5711&whichpage=2

Tổng cộng tiền mặt trước khi chi là
21.024.000 + 2.732.000 +17.517.000 + 300USD = 41.273.500VND + 300USD

Đã chi 39.273.500VND + 200USD và chuyển cho cô Tốt 2.000.000VND + 100USD, cụ thể như sau
- 11.781.000VND ( chuyến phát quà Tết cho hs ở Thanh Bình, Đồng Tháp http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5711&whichpage=2)
- 11.675.000VND( chuyến phát quà Tết cho hs ở Đức Hòa, Long An http://www.phunuviet.org...PIC_ID=5711&whichpage=3)
-15.400.000VND ( học bổng đợt cuối NH 08 - 09 cho hs ở các nơi http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5459 )
- 417.500VND ( chi phi xe cộ cho chuyến phát HB NH 08-09)
- 200USD ( # 3.500.000VND vị Ẩn danh giúp cho 7 gia đình ở Cần Giờ http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5469)

Đã chuyển cho cô Tốt
- 100USD (chuyển ngày 19.01, vị Ẩn danh giúp cho các chuyến đi của cô http://www.phunuviet.org...IC_ID=4932&whichpage=11)
- 2.000.000VND ( chuyển ngày 25/01, tiền quỹ từ thiện tại VN còn dư http://www.phunuviet.org...IC_ID=4932&whichpage=11)

Như vậy đã chi hết quỹ từ thiện tại VN do gdt giữ

Còn duyên thì hợp, hết duyên ắt phải tan.
Chân thành cảm ơn các Anh Chị đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.
Thân chúc tất cả các AC ân nhân cùng Ban điều hành sức khỏe và an lành trong cuộc sống Rose


Tonka
#52 Posted : Tuesday, February 24, 2009 7:31:59 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Rose
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.