Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Quỹ dự bị - VN
gdt
#1 Posted : Wednesday, December 6, 2006 4:00:00 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

Vì gdt hiện đang giữ ba lọai quỹ khác nhau, nếu post ở từng topic thì e các AC khó theo dõi và gdt tìm cũng khó, lại thêm phần hình ảnh báo cáo nhiều nên tải xuống rất chậm. Gdt xin mở riêng ra mục này để tiện theo dõi. Cảm ơn các AC


http://www.phunuviet.org...IC_ID=3687&whichpage=19

1. Phần quỹ học bổng và dự bị trước chuyến cứu trợ Huế trích từ post ở trên

quote:
Còn lại : 8.917.000 VND + $400 ( gồm 600.000 VND đợt 2 cho 20 phần hb, $85 tiền sữa đợt 2 của em gái Toàn & $100 dự bị)
Kể từ đây gdt xin trích phần $100 quỹ dự bị ra khỏi quỹ học bổng cho tiện theo dõi

2. Theo đề nghị trích $50 từ quỹ dự bị của chị tonka cho chuyến đi Huế ở đây

http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4055&whichpage=6

còn dư 600.000 đ sau chuyến đi Huế ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4055&whichpage=7

Quỹ dự bị còn lại

+805.000 đ ( tỷ giá $100 = 1.607.000 đ)
+600.000 đ (còn dư lại sau chuyến đi Huế, gdt tạm thời cho vào quỹ dự bị)

1.405.0000 đ

3. Ngày 18/11, gdt nhận $1,200 tiền giúp 6 gia đình ở Huế và giúp bé Trần Sinh phẫu thuật tay (gdt xin gọi tắt là quỹ Trần Sinh cho gọn)

Đã chi

- $600 ( hoàn trả lại cho AB đã ứng cho 6 gia đình ở Huế ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4144&whichpage=6)
- $100 (trích đưa cho AB tiền chị Nam trau nhờ chuyển theo đề nghị của chị tonka ở đây http://www.phunuviet.org...asp?TOPIC_ID=4251#54894


còn lại $500


Xin tóm tắt lại các con số cho dễ hiểu (gdt có tánh hơi dông dài , mong các AC thông cảm hénSmile)

8.917.000 VND + $300 = quỹ học bổng + $85 tiền sữa cho em gái Toàn ở Cần Giờ
1.405.0000 đ = quỹ dự bị
$500 = quỹ Trần Sinh


Tính đến ngày 7/12/06gdt
#2 Posted : Thursday, December 7, 2006 7:38:35 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt


Xin tóm tắt lại các con số cho dễ hiểu (gdt có tánh hơi dông dài , mong các AC thông cảm hénSmile)

8.917.000 VND + $300 = quỹ học bổng + $85 tiền sữa cho em gái Toàn ở Cần Giờ
1.405.0000 đ = quỹ dự bị
$500 = quỹ Trần Sinh


Tính đến ngày 7/12/06gdt xin tính toán lại theo như sự thay đổi ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4144&whichpage=7

8.917.000 VND + $300 = quỹ học bổng + $85 tiền sữa cho em gái Toàn ở Cần Giờ
1.405.0000 đ + $125 = quỹ dự bị (trích $175 chuyển sang quỹ Trần Sinh, $100 chuyển cho AB tiền chị namtrau nhờ chuyển)
$375 = quỹ Trần Sinh


Tính đến 8/12/06
gdt
#3 Posted : Monday, December 25, 2006 7:49:38 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

8.917.000 VND + $300 = quỹ học bổng + $85 tiền sữa cho em gái Toàn ở Cần Giờ
1.405.0000 đ + $125 = quỹ dự bị (trích $175 chuyển sang quỹ Trần Sinh, $100 chuyển cho AB tiền chị namtrau nhờ chuyển)
$375 = quỹ Trần Sinh


Tính đến 8/12/06
Theo như ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4144&whichpage=7
sẽ chuyển $100 từ quỹ Trần Sinh sang quỹ dự bị

Và như ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4144&whichpage=8
thì số tiền các quỹ còn lại như sau

8.917.000 VND + 300 USD : quỹ học bổng
1.405.000 VND + 175 USD : quỹ dự bị

Quỹ Trần Sinh đã chi hết
Tính đến ngày 26/12/06

gdt
#4 Posted : Friday, December 29, 2006 2:25:39 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

8.917.000 VND + 300 USD : quỹ học bổng
1.405.000 VND + 175 USD : quỹ dự bị

Quỹ Trần Sinh đã chi hết
Tính đến ngày 26/12/06

Trích $125 ở quỹ dự bị cho chuyến cứu trợ miền tây
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4276&whichpage=6

Tính đến ngày 30.12.06

Quỹ học bổng không đổi
Quỹ dự bị còn lại 1.405.000 VND + 50 USD


gdt
#5 Posted : Monday, January 8, 2007 11:45:32 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 30.12.06

Quỹ học bổng không đổi
Quỹ dự bị còn lại 1.405.000 VND + 50 USD


Hôm nay gdt nhận từ chị Kiều Trinh 200 AUD và 20 USD, vì các vị ân nhân không nói rõ ủng hộ cho chương trình nào nên gdt xin tạm đưa vô quỹ dự bị.
Cảm ơn các vị ân nhân đã ủng hộ Rose

Tính đến ngày 9.1.07

Quỹ học bổng không thay đổi
Quỹ dự bị :
+200 AUD : xv05
+020 USD : Từ Thụy
-------------------------.
= 1.405.000VND + 200AUD + 70 USD

Tonka
#6 Posted : Sunday, February 4, 2007 11:09:51 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi tonka

quote:
Gởi bởi oc huong

Vậy là OH sẽ đưa cho GDT: 150$ (tiền bán TT PNV 05) + 100$ (tiền mãi lộ TT PNV 07), vị chi là 250$. Rõ rồi há.
OH

$150 - Quỹ từ thiện do GDT giữ
$100 - TK sẽ nộp cho chị LV khi GDT nhận được

Ghi vào đây cho nhớ Wink
Khi nào GDT nhận được thì cho tonka biết để chuyển lại cho chị LV.


Cám ơn chị OH và GDT floating

gdt
#7 Posted : Sunday, February 4, 2007 1:28:28 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 9.1.07

Quỹ học bổng không thay đổi
Quỹ dự bị :
+200 AUD : xv05
+020 USD : Từ Thụy
-------------------------.
= 1.405.000VND + 200AUD + 70 USD

Trong số $ 1,600 USD nhận được ngày 1/2/07, đã chi tổng cộng $ 1,080 USD cho chương trình quà Tết đảo ve chai và hs lớp phổ cập trường Bông Sao

(xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4343&whichpage=5 )

Còn $500USD dành cho quỹ lớp học tình thương (sẽ tìm hiểu sau Tết Đinh Hợi)
Và $ 20 USD đưa vô quỹ dự bị

Như vậy tính đến ngày 3/2/07, gdt giữ các khoản tiền sau:

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 500 USD = quỹ lớp học tình thương
$ 90 USD + 200 AUD + 1.405.000 VND = Quỹ dự bị
gdt
#8 Posted : Monday, March 26, 2007 3:01:13 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi tonka

quote:
Gởi bởi tonka

quote:
Gởi bởi oc huong

Vậy là OH sẽ đưa cho GDT: 150$ (tiền bán TT PNV 05) + 100$ (tiền mãi lộ TT PNV 07), vị chi là 250$. Rõ rồi há.
OH

$150 - Quỹ từ thiện do GDT giữ
$100 - TK sẽ nộp cho chị LV khi GDT nhận được

Ghi vào đây cho nhớ Wink
Khi nào GDT nhận được thì cho tonka biết để chuyển lại cho chị LV.


Cám ơn chị OH và GDT floating

Hôm nay gdt đã được diện kiến Smile và nhận từ chị OH $250USD. gdt sẽ đưa số tiền vừa nhận vô quỹ dự bị nghen các AC
Cảm ơn chị OH và các AC Rose

gdt xin tổng kết lại các quỹ

Theo như ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4434&whichpage=4

gdt sẽ trích từ quỹ dự bị 70USD bỏ vô quỹ lớp học

quote:
Như vậy tính đến ngày 3/2/07, gdt giữ các khoản tiền sau:

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 500 USD = quỹ lớp học tình thương
$ 90 USD + 200 AUD + 1.405.000 VND = Quỹ dự bị


Hai quỹ sau có thay đổi:
( tỷ giá hôm đổi tiền $100USD =1.601.000VND)

Quỹ lớp học TT:
+70USD (tiền ủng hộ của Trần Minh)
- 1.800.000 VND (học phí học may đợt 1 cho 3 em Chiên, Giang và Lệ ở Q8. Xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4434&whichpage=4)
----------------------
=370USD + 1.402.000VND

Quỹ dự bị :
+250USD (nhận ngày 27/03/07 từ chị OH)
-70USD ( chuyển qua quỹ lớp học TT)

=270USD +200AUD +1.405.000VNDNhư vậy tính đến ngày 27/3/07, gdt giữ tổng cộng

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 370USD + 1.402.000VND = quỹ lớp học tình thương
$ 270USD +200AUD +1.405.000VND = quỹ dự bị
gdt
#9 Posted : Friday, March 30, 2007 2:08:48 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Như vậy tính đến ngày 27/3/07, gdt giữ tổng cộng

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 370USD + 1.402.000VND = quỹ lớp học tình thương
$ 270USD +200AUD +1.405.000VND = quỹ dự bị
Tính đến ngày 30/3/07, các quỹ còn lại như sau:
(tỷ giá hôm nay $100 USD= 1.601.000VND)

Quỹ lớp học TT:

- 1.600.000VND (giúp chi phí cho lớp học Hồng Tâm của chị Trang ở Q8). Xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...e=6&TOPIC_ID=4434#59973

= $ 270USD + 1.403.000VND

Quỹ học bổng và dự bị không đổi
gdt
#10 Posted : Tuesday, April 3, 2007 3:46:50 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt
Tính đến ngày 30/3/07, các quỹ còn lại như sau:
(tỷ giá hôm nay $100 USD= 1.601.000VND)

Quỹ lớp học TT:

- 1.600.000VND (giúp chi phí cho lớp học Hồng Tâm của chị Trang ở Q8). Xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...e=6&TOPIC_ID=4434#59973

= $ 270USD + 1.403.000VND

Quỹ học bổng và dự bị không đổiHôm nay gdt nhận được từ chị tonka $400USD. Theo ghi chú của chị tonka :$200 của chị HXR tặng lớp học, $200 quỹ dự bị nên gdt sẽ bỏ vô quỹ lớp học $200, quỹ dự bị $200.

Tính đến ngày 4/4/07, gdt giữ các khoản tiền sau:

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 470USD + 1.403.000VND = quỹ lớp học tình thương
$ 470USD +200AUD +1.405.000VND = quỹ dự bị

gdt
#11 Posted : Friday, April 13, 2007 6:57:26 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 4/4/07, gdt giữ các khoản tiền sau:

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 470USD + 1.403.000VND = quỹ lớp học tình thương
$ 470USD +200AUD +1.405.000VND = quỹ dự bị


Tính đến ngày 14/4/07

hai quỹ hb và dự bị không đổi
Quỹ lớp học còn lại

-1.743.500VND (tiền mua thuốc và vải , xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...e=8&TOPIC_ID=4434#60197 )


=$270USD+2.863.500VND
gdt
#12 Posted : Tuesday, June 12, 2007 8:22:31 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 4/4/07, gdt giữ các khoản tiền sau:

$ 300 USD + 8.917.000 VND = Quỹ học bổng niên khóa 06-07
$ 470USD + 1.403.000VND = quỹ lớp học tình thương
$ 470USD +200AUD +1.405.000VND = quỹ dự bị


Tính đến ngày 14/4/07

hai quỹ hb và dự bị không đổi
Quỹ lớp học còn lại

-1.743.500VND (tiền mua thuốc và vải , xin xem ở đây http://www.phunuviet.org...e=8&TOPIC_ID=4434#60197 )


=$270USD+2.863.500VNDChương trình phát hb đợt 2 cho 20 hs niên khóa 06 - 07 và tiền sữa cho em gái của Toàn đã xong

http://www.phunuviet.org...IC_ID=3687&whichpage=20
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=3757

Trích $300 từ quỹ dự bị trao cho bà nội của hs Phương Trâm ở đây

http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4083

Trao 1.500.000VND tiền học may đợt 2 cho 3 em gái của lớp học tình thương Hồng Tâm ở Q8 ở đây

http://www.phunuviet.org...e=9&TOPIC_ID=4434#61800


Như vậy tính đến ngày 13.6.07 , gdt còn giữ

270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
170USD + 200AUD + 1.405.000VND : quỹ dự bị

Quỹ học bổng niên khóa 06 - 07đã chi hết

gdt
#13 Posted : Wednesday, July 25, 2007 9:06:51 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Như vậy tính đến ngày 13.6.07 , gdt còn giữ

270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
170USD + 200AUD + 1.405.000VND : quỹ dự bị

Quỹ học bổng niên khóa 06 - 07đã chi hết

Theo ở đây
http://www.phunuviet.org...e=2&TOPIC_ID=3830#64144
http://www.phunuviet.org...IC_ID=3687&whichpage=25

gdt đã trích từ quỹ dự bị $200 ( 170 USD + 480.000 VND ) cho đủ số tiền $1200 để tặng cho 3 gia đình ở Đồng Tháp

Như vậy tính đến ngày 26/7/07 gdt còn giữ
270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
200AUD + 925.000VND : quỹ dự bị

gdt
#14 Posted : Tuesday, August 21, 2007 8:46:30 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Như vậy tính đến ngày 26/7/07 gdt còn giữ
270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
200AUD + 925.000VND : quỹ dự bị

quỹ dự bị
+ $53 ( phí in ấn và cước phí GNHS của gdt)

Tính đến ngày 22/8/07
270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
53 USD + 200AUD + 925.000VND : quỹ dự bị

gdt
#15 Posted : Sunday, August 26, 2007 9:13:55 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi gdt

Tính đến ngày 22/8/07
270USD + 1.363.500VND : quỹ lớp học tình thương
53 USD + 200AUD + 925.000VND : quỹ dự bị

tỷ giá hôm đổi 100USD = 1.622.000VND

Đã trao 1.500.000VND tiền học may đợt cuối, ở đây http://www.phunuviet.org...e=9&TOPIC_ID=4434#65733

Tính đến ngày 27/08/07

170USD + 1.485.500VND : quỹ lớp học tình thương
53 USD + 200AUD + 925.000VND : quỹ dự bịLiêu thái thái
#16 Posted : Friday, August 31, 2007 1:54:39 AM(UTC)
Liêu thái thái

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,677
Points: 786
Woman
Location: thôn bọ ngựa

Thanks: 8 times
Was thanked: 38 time(s) in 38 post(s)
gdt ơi Kisses

Chắc các em sắp phải phát học bổng cho các bé, em liên lạc với đại diện chị Liêu ở bển (hi bé Wink) nhờ hắn thanh toán nợ nần giùm chị nha please!

Kê khai:
- 1 rưỡi học bổng: 150 $
- nợ tonka in ấn 100 $
- nợ tonka đqd cho 100 $
- linh tinh sau buổi rms 24/6 335 €

Nhờ bé trao cho gdt 350 $ và 335 € bé nhé! Ngoan rồi chị sẽ trả công / Ít nữa lấy chồng chị sẽ giúp cho... Big SmileBig SmileBig Smile
Rose
linhvang
#17 Posted : Friday, August 31, 2007 2:00:54 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
quote:
Gởi bởi Liêu thái thái


- nợ tonka đqd cho 100 $


Khi nào tiền qua tay gdt thì em lại níu áo tonka cho quỹ in sách. Big Smile
#18 Posted : Friday, August 31, 2007 12:15:52 PM(UTC)
Bé

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2
Points: 0

quote:
Gởi bởi Liêu thái thái

gdt ơi Kisses

Chắc các em sắp phải phát học bổng cho các bé, em liên lạc với đại diện chị Liêu ở bển (hi bé Wink) nhờ hắn thanh toán nợ nần giùm chị nha please!

Kê khai:
- 1 rưỡi học bổng: 150 $
- nợ tonka in ấn 100 $
- nợ tonka đqd cho 100 $
- linh tinh sau buổi rms 24/6 335 €

Nhờ bé trao cho gdt 350 $ và 335 € bé nhé! Ngoan rồi chị sẽ trả công / Ít nữa lấy chồng chị sẽ giúp cho... Big SmileBig SmileBig Smile
RoseOk Chị, Bé đây
Sẽ trao đúng số như thế cho chị gdt.
Chỉ cần Chị + chị Tk + chị gdt báo là Bé trao. Blush
À, nhỡ Bé đi theo vết xe.. đổ : phải theo chủ nghĩa độc thân... thì chị trả công cách nào đây? Tongue Big Smile
gdt
#19 Posted : Monday, September 3, 2007 8:24:10 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

gdt đã nhận được 100 Euro chị Song Anh nhờ người bạn của chị chuyển dùm. Xin cảm ơn Rose
gdt
#20 Posted : Tuesday, September 4, 2007 8:09:48 AM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

quote:
Gởi bởi Liêu thái thái

gdt ơi Kisses

Chắc các em sắp phải phát học bổng cho các bé, em liên lạc với đại diện chị Liêu ở bển (hi bé Wink) nhờ hắn thanh toán nợ nần giùm chị nha please!

Kê khai:
- 1 rưỡi học bổng: 150 $
- nợ tonka in ấn 100 $
- nợ tonka đqd cho 100 $
- linh tinh sau buổi rms 24/6 335 €

Nhờ bé trao cho gdt 350 $ và 335 € bé nhé! Ngoan rồi chị sẽ trả công / Ít nữa lấy chồng chị sẽ giúp cho... Big SmileBig SmileBig Smile
Rosegdt đã nhận được tiền từ đại diện của chị Liêu ở bên đây. Cảm ơn cả bé lẫn chị Smile Rose

gdt nhận
300 USD + 810.000 VND ( ~ 350USD)
330 EUR + 110.000 VND (~ 335 EUR)

gdt sẽ bỏ vô quỹ học bổng 150 USD , còn bao nhiêu sẽ bỏ hết vô quỹ dự bị. Phần 100 EUR của chị S.A, khi nào đổi ra tiền Việt gdt sẽ chia ra để bỏ vô hai quỹ hb và dự bị theo tỷ giá hôm đó.

Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.