Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Báo Cáo - Cập nhật tài chánh - Quỹ dự bị - USA - 2006 till 2008
Tonka
#21 Posted : Monday, August 20, 2007 1:39:12 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
08/18/07 - Nhận được từ các anh chị sau đây sau khi trừ ấn phí và cước phí của tuyển tập Góp Nhặt Hương Sen
$41 - Chị Sương Lam
$1 - Chị Linh Vang
$60 - Chị LanHuynh và anh Lê Hiếu Liêm


08/18/07 - TK bán được 7 cuốn tuyển tập Góp Nhặt Hương Sen:
$70


======================================
Tổng cộng $172 vào quỹ dự bị
Tonka
#22 Posted : Friday, August 24, 2007 9:59:14 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
08/24/07 - Nhận được từ các anh chị sau đây sau khi trừ ấn phí và cước phí của tuyển tập Góp Nhặt Hương Sen
$41 - Chị Hiền Vy
$1 - Tác giả Trần Tri Khách
$51 - Anh chị BCh&BBNB ($50 cho quỹ học bổng 07-08)


======================================
Tổng cộng $43 vào quỹ dự bị
Tonka
#23 Posted : Wednesday, September 12, 2007 8:58:04 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
09/12/07: Nhận $50 của anh Tu De cho quỹ dự bị.
Xin cám ơn anh RoseRoseRose

http://www.phunuviet.org.../topic.asp?TOPIC_ID=4793
Tonka
#24 Posted : Tuesday, September 18, 2007 12:39:06 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
09/18/07: Gởi $650 để chia cho các gia đình trong danh sách học bổng 07-08.
Tonka
#25 Posted : Wednesday, September 19, 2007 8:35:30 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
09/19/07: Nhận $300 của anh Camel cho quỹ dự bị.
Cám ơn anh Rose
Tonka
#26 Posted : Sunday, September 30, 2007 6:14:18 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
09/30/07: Nhận $50 của chị Bảo Trân cho quỹ dự bị.
Cám ơn chị Rose

Tonka
#27 Posted : Monday, October 1, 2007 8:59:49 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/01/07: Chị LV chuyển từ quỹ in sách sang quỹ từ thiện:

quote:
Gởi bởi linhvang

quote:
Gởi bởi linhvang

Đã nhận $150 (sorry, cả tuần nay rồi!) từ một ân nhân ẩn danh bảo trợ cho hai cây viết Cát Nhu và Niệm Nhiên cho tuyển tập PNV 2007. Rose


Vì CN và NN không tham gia vào tuyển tập nên vị ân nhân này muốn số tiền trên được chuyển qua một quỹ nào đang cần. LV đề nghị chuyển qua quỹ từ thiện.
Cảm ơn ân nhân (ở Cali). Rose


http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4225&whichpage=2

Trừ cước phí $2 và $10 trả tác giả, còn lại $138 vào quỹ từ thiện

Xin cám ơn vị ân nhân (bảo trợ quỹ in sách) ẩn danh này Rose

Tonka
#28 Posted : Tuesday, October 2, 2007 1:11:33 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/02/07 - $8 còn dư của chị NamTrau

Rose
Tonka
#29 Posted : Monday, October 8, 2007 10:27:11 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/08/07

$20 - bán 2 Hoa Nắng của chị ND
$81 cước phí còn dư của VTTT và XV05
=====================================
$101


Cám ơn các chị Rose
Tonka
#30 Posted : Sunday, October 14, 2007 11:40:30 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/13/07: Nhận chi phiếu $100 của bác Chân Thuận do chị Như Phương chuyển.

Cám ơn bác Chân Thuận và chị Như Phương Rose

Tonka
#31 Posted : Wednesday, October 17, 2007 12:06:57 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/17/07: Nhận chi phiếu $20 của chị BlueOcean (Thanh Hải - Folsom) mua 1 Hương Đời Kỳ Diệu do chị LV gởi.

Trừ cước phí, còn $18.

Cám ơn chị Rose

namtrau
#32 Posted : Wednesday, October 17, 2007 1:51:35 PM(UTC)
namtrau

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 235
Points: 75

Thanks: 6 times
Was thanked: 11 time(s) in 11 post(s)
Smile
Tonka
#33 Posted : Thursday, October 18, 2007 12:27:54 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi tonka

Gởi sách 06/28/07 - $72

10 TT 05 - Australia - $37
http://www.phunuviet.org...IC_ID=1943&whichpage=12

1 TT 05 - France - $11
2 TT 06 - France - $24
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4378&whichpage=6


10/18/07: Nhà sách đã trả tiền cho chị LV. Quỹ từ thiện được chia $94.
Tonka
#34 Posted : Friday, November 2, 2007 8:17:17 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
11/01/07: Check $25 của chị Blue Ocean ủng hộ 1 cuốn Một Quãng Xuân Thì.
Tonka
#35 Posted : Sunday, November 11, 2007 9:58:54 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
11/11/07:
$40 - HĐKD và MQXT (chị Mèo Mù)
$20 - MQXT (chị TCN)

Tonka
#36 Posted : Sunday, November 11, 2007 10:01:15 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
11/11/07:
Chuyển $800 vào quỹ xây cầu.
Tonka
#37 Posted : Saturday, November 24, 2007 1:09:44 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
11/24/07:
$100 - 2 HĐKD và 1 MQXT (chị Sương Lam)

Tonka
#38 Posted : Friday, December 14, 2007 10:39:38 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
12/14/07:

Chị NamTrau ủng hộ $150:

- 4 HĐKD
- 4 HN (BinhNguyen gởi dùm 2 cuốn và ủng hộ luôn vào quỹ tt)
- 1 GNHS

RoseRoseRose
Tonka
#39 Posted : Saturday, January 26, 2008 4:37:59 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Tonka
#40 Posted : Monday, January 28, 2008 11:46:52 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
1/28/08: Nhận check $50 của Sandy, IL, mua 3 cuốn sách.

http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4864

Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.