Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Báo Cáo - Cập nhật tài chánh - Quỹ dự bị - USA - 2006 till 2008
Tonka
#1 Posted : Tuesday, August 1, 2006 4:00:00 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Quỹ dự bị từ nay sẽ được cập nhật thường xuyên ở đây:

+ $050 - Chị lphuong và các bạn 05/2006
+ $050 - TLA 09/09/2006
+ $096 - Samatha 09/09/2006
+ $050 - Anh Chị Bienchet & Bupbenhatban 10/26/06
+ $050 - Tangotim 11/03/06
- $300 - Chi phí giải phẫu cho em Trần Sinh 11/18/06 http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4144&whichpage=4
+ $050 - Anh Chị Bienchet & Bupbenhatban 12/06/06
+ $100 - Namtrau gởi cho Anh Ba (Trích từ quỹ của GDT) 12/05/06
+ $050 - Chị Mèo Mù (mua hai tuyển tập 2006 12/11/06)
+ $150 - Chị Linh Vang gởi (12/17/06)
+ $125 - Bù lại từ quỹ dự bị GDT giữ (12/26/06) http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4276&whichpage=6
+ $020 - Chị Thanh Hải, Folsom, California (mua một tuyển tập 2006, tk gởi 12/29/06) http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4146&whichpage=6
+ $020 - Chị 3T bán 1 tt PNV 2006 - 12/30/06
+ $020 - Tan Tran ở Missouri City, Texas (mua 1 tuyển tập PNV 2006 - Chị LV gởi sách đi ngày 01/17/2007)
+ $100 - Trần Minh gởi cho đảo Ve Chai (Trích từ quỹ của GDT) 02/07/07
- $100 - Trả quỹ in tuyển tập PNV 2007 (do chị OcHuong đưa cho GDT 03/26/07)
- $200 - Chuyển sang quỹ dự bị ở VN (04/02/07)
+$200 - Ân nhân ẩn danh (6/30/07 - Xem post #1 trang 2 cho 3 em Phương, Phong và Trâm)
- $072 - Gởi sách 06/28/07
+$050 - Thành viên PNV hiện đang vắng mặt (08/16/07)
+$172 - Từ quỹ in ấn Góp Nhặt Hương Sen và bán 7 cuốn sách (08/18/07)
+$43 - Từ quỹ in ấn Góp Nhặt Hương Sen (08/24/07)
-$100 - Chị LTT chuyển cho GDT (http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4263&whichpage=2)
-$050 - Anh Tu De (09/12/07 - http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4793)
-$650 - Gởi thủ quỹ VN để chia cho các gia đình trong danh sách học bổng 07-08 (09/18/07)
+ $300 - Anh Camel (09/19/07)
+ $50 - Chị Bảo Trân (09/30/07)
+ $136 - Ẩn danh bảo trợ quỹ in sách (10/01/07)
+ $8 - Chị NamTrau (10/02/07)
+$101 - Bán 2 Hoa Nắng của chị Ngô Đồng và cước phí còn dư của các chị VTTT và XV05 (10/08/07)
+$100 - Bác Chân Thuận (do chị Như Phương chuyển 10/13/07)
+$18 - Chị Thanh Hải, Folsom, California mua 1 HĐKD (do chị LV gởi 10/17/07)
+$94 - Bán sách sang Úc (Chị Linh Vang đã nhận tiền 10/18/07)
+$23 - Chị Thanh Hải, Folsom, California mua 1 MQXT (Check $25 - 11/01/07)
+$60 - Chị Mèo và chị TCN ủng hộ sách
-$800 - Xây cầu
+$94 - Chị Sương Lam ủng hộ sách (check $100 - 11/24/07) - cước phí $6
+$140 - Chị NamTrau ủng hộ sách (check $150 - 12/14/07) - cước phí $10
+$300 - Anh Camel + Tonka cho chuyến đi tháng 10 của cô Tốt. Quỹ dự bị VN ứng trước.
+$950 - Xây cầu đợt 1. Quỹ dự bị VN ứng trước.
-$600 - Gởi GDT để lo chương trình Tết ở bệnh viện Nhi Đồng (01/20/08) - Cancelled - Sẽ cho vào quỹ dự bị
+$20 - Chị Dung ủng hộ sách (1/26/08 - xem trang 3)
+$50 - Sandy ủng hộ 3 cuốn sách (1/28/08 - xem trang 3) - cước phí $3
+$318 - Sách gởi bán ở Tự Lực (02/07/08 - xem trang 3)
+$30 - Sách do ĐTQA ủng hộ (02/28/08 - xem trang 3)
+$20 - Sách do Bảo Trân ủng hộ (03/08/08 - xem trang 3)
+$50 - Anh Ta-Da ủng hộ quỹ người nghèo của cô Tốt (GDT xuất quỹ dự bị ở VN ) (03/08/08 - xem trang 3)
-$1200 - Trích quỹ xây cầu #108 (05/28/08 - xem trang 3)
+$100 - Chị Chôm Chôm (08/23/08 - Trang 3)
-$378 - Chuyển toàn bộ quỹ dự bị sang quỹ học bổng 2008-2009 (xin xem topic về học bổng) - 10/15/08
=======================================

Balance = $000 tính đến ngày 10/15/08


$100 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (của chị Ốc Hương)
$100 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (của Đỗ Quỳnh Dao)
$213 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (của XV05)
$100 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (của Binh Nguyen 08/25/07)
$100 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (của VTTT 09/14/07)

=======================================
Đã tính xong. Xem ở đây:
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4739
Chị LTT giữ 335 € + $100 (http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4378&whichpage=6):
$100 Quỹ in tuyển tập PNV 2007 (chị LTT đính chính là USD not €)
€335 Quỹ Từ Thiện
09/04/07: Chị LTT đã chuyển cho GDT (http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4263&whichpage=2)

=======================================
Balance = 0


Ban từ thiện PNV xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp Rose

Tonka
#2 Posted : Sunday, September 10, 2006 2:26:35 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
09/09/2006:

$50 - TLA
$96 - Samatha ($100 mua 2 tuyển tập PNV trừ đi cước phí)

Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.
Cám ơn TLA và Sam Rose
Tonka
#3 Posted : Thursday, October 26, 2006 11:38:36 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
10/26/2006:

$50 - Anh Chị Bienchet và Bupbenhatban


Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.
Cám ơn anh chị Rose
Tonka
#4 Posted : Friday, November 3, 2006 8:35:56 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
11/03/2006:

$150 - Tangotim
($100 cho học bổng # 20 2006-2007 http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4083)
($050 quỹ dự bị)


Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.
Cám ơn Tangotim Rose

Tonka
#5 Posted : Sunday, November 19, 2006 4:32:57 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Trích quỹ $300 gởi GDT xung vào quỹ dự bị ở VN. Nếu cần sẽ trích để chi phí giải phẫu cho em Trần Sinh:


http://www.phunuviet.org...OPIC_ID=4144&whichpage=4
Tonka
#6 Posted : Wednesday, December 6, 2006 11:19:28 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
12/06/2006:

$50 - Anh Chị Bienchet và Bupbenhatban


Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.
Cám ơn anh chị Rose

Tonka
#7 Posted : Wednesday, December 6, 2006 11:22:52 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
12/05/2006:

$100 - Namtrau (Nhờ GDT trích quỹ chuyển cho Anh Ba)


Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.
Cám ơn chị Rose


Phượng Các
#8 Posted : Monday, December 11, 2006 1:54:47 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
tonka nhận $50.00 từ chị Mèo Mù (bán 2 TT 2006)
Linh Vang giữ $150.00 quỹ từ thiện

tonka nhớ update vào post đầu tiên nha.

Tonka
#9 Posted : Sunday, December 17, 2006 12:55:57 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
Linh Vang giữ $150.00 quỹ từ thiện


Đã nhận hôm nay 12/17/06
Tonka
#10 Posted : Thursday, December 28, 2006 10:26:54 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
$20 - Chị Thanh Hải, Folsom California (mua 1 tuyển tập PNV 2006)
Gởi đi ngày 12/29/2006

Cám ơn chị Thanh Hải Rose


Tonka
#11 Posted : Sunday, December 31, 2006 1:29:42 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
12/30/06:

Nhận $20 từ chị 3T bán một tuyển tập PNV 2006. Chị bao luôn cước phí.

Cám ơn chị 3T Rose
Tonka
#12 Posted : Thursday, January 18, 2007 2:24:08 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
$20 - Tan Tran ở Missouri City, Texas (mua 1 tuyển tập PNV 2006)
Chị LV gởi sách đi ngày 01/17/2007

Rose
Tonka
#13 Posted : Tuesday, February 6, 2007 10:51:22 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
02/07/07:

$100 - Em Trần Minh cho quà tết và các lớp học cho các em ở đảo Ve Chai

GDT đã trích từ quỹ dự bị:
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4343&whichpage=1
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4343&whichpage=5

Do đó số tiền này sẽ được cộng vào quỹ dự bị ở Mỹ
Xin xem tổng kết tài chánh ở post đầu tiên.


Tonka
#14 Posted : Monday, March 26, 2007 10:47:19 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
GDT nhận $250 từ chị OH. $100 sẽ được trừ vào quỹ dự bị để trả lại cho quỹ in tuyển tập PNV 2007 do chị Linh Vang điều hành.
http://www.phunuviet.org.../topic.asp?TOPIC_ID=4263
Tonka
#15 Posted : Wednesday, April 4, 2007 12:56:19 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
04/02/07 - Trích $200 quỹ dự bị gởi về cho thủ quỹ ở VN:
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=4263
Tonka
#16 Posted : Saturday, June 30, 2007 7:03:51 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
06/30/2007: Đã nhận $1,212 ($1200 + $12 cước phí) của vị ân nhân ẩn danh gởi cho gia đình của 3 em Phượng, Phong và Trâm.quote:
Gởi bởi tonka

Vị ân nhân ẩn danh này vừa cho biết muốn giúp $1000 cho 3 gia đình của các em Phượng, Phong và Trâm.

beerchug

http://www.phunuviet.org...asp?TOPIC_ID=3853#62955

Đã chuyển $1000 cho GDT - thủ quỹ ở VN. GDT sẽ trích thêm $200 từ quỹ dự bị để trao cho 3 gia đình này trong thời gian sớm nhất.


quote:
Gởi bởi gdt

Hôm nay gdt nhận được $1000 của chị Tonka gởi. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển số tiền này đến cho 3 gia đình nói trên trong thời gian sớm nhất.
Xin phép thay mặt gia đình của các em Phượng, Phong và Trâm cảm ơn vị ân nhân ẩn danh Rose

http://www.phunuviet.org...asp?TOPIC_ID=3853#62955Tonka
#17 Posted : Thursday, July 5, 2007 1:31:27 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Gởi sách 06/28/07 - $72

10 TT 05 - Australia - $37
http://www.phunuviet.org...IC_ID=1943&whichpage=12

1 TT 05 - France - $11
2 TT 06 - France - $24
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=4378&whichpage=6


namtrau
#18 Posted : Monday, July 23, 2007 7:24:40 AM(UTC)
namtrau

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 235
Points: 75

Thanks: 6 times
Was thanked: 11 time(s) in 11 post(s)
Tonka, chị mới bỏ thùng thơ gởi cho em $200.00( trong đó $100.00 của chị Buổi Sáng, còn $100.00 của chị.) Hôm trước chị với Buổi Sáng hứa là bảo trợ học bổng cho 2 em ở xóm ve chai, nhưng mà nghe nói khó khăn quá không biết là các em ấy có chuyển về ban ngày được không? Nếu được thì số tiền này của hai em đó niên học sắp tới. Nếu không thì để sau tính. Thấy mấy đứa nó tội nghiệp quá, không biết mình có thể giúp đỡ cách nào khác không?

Không biết để vô mục nào, dán đại vô đây, có gì em dời dùm chị nha.
Tonka
#19 Posted : Monday, July 23, 2007 9:08:15 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Cám ơn chị Năm và Buổi Sáng. Cái việc đổi lớp e khó quá. Các bạn bên kia làm được tới đâu thì ráng làm chứ cũng không biết sao được chị à. Khi nào nhận được check em sẽ thông báo.
Tonka
#20 Posted : Thursday, August 16, 2007 1:17:53 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
08/16/07: Nhận $50 của một thành viên PNV hiện đang vắng mặt.

Cám ơn chị nhiều Rose
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.