Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<456
Văn / Vũ Thị Thiên Thư
Vũ Thị Thiên Thư
#101 Posted : Thursday, May 12, 2016 11:58:11 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Anh NDQ có một DVD karaoke do anh NTC làm
Chị có muốn xem không ?
Phượng Các
#102 Posted : Saturday, May 14, 2016 7:35:17 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
http://ducavn.nl/

Có đăng trong web trên không ?
Vũ Thị Thiên Thư
#103 Posted : Sunday, May 15, 2016 9:49:36 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Đã nghe thử chưa ?
Phượng Các
#104 Posted : Monday, May 16, 2016 8:30:52 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Chưa chị ạ, vì không biết nó nằm ở đâu trên trang web.

Chị có nhớ bài hát có các câu sau đây có tựa là gì không ?

"Hỡi anh linh những bậc tiền nhân vừa về quanh chốn này
Hãy chứng cho từ nay suốt đời nhiệm vụ gánh trên vai ...
....
Trái tim con vẫn còn tinh trong nguyện nguyện dâng hiến đời
Cứu giúp nhân loại đang đến gần người là giống tương thân
..."
Vũ Thị Thiên Thư
#105 Posted : Thursday, May 19, 2016 9:47:12 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Bài hát nầy là bài ca tuyên thệ
Phượng Các
#106 Posted : Friday, May 20, 2016 7:49:13 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Chị có thể cho mình xin nguyên bài được không ?
Vũ Thị Thiên Thư
#107 Posted : Sunday, May 22, 2016 7:31:33 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Đây là bài " Từ nay gánh vác " anh NĐQ viết 1966 dùng trong nghi thức kết nạp của PTDC VN
TT sẽ tìm cách gởi toàn bài cho chị
Phượng Các
#108 Posted : Monday, May 23, 2016 2:51:01 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Chị VTTT,
Đã nhận bài hát có nốt nhạc của chị gởi qua email, cám ơn chị rất nhiều ...Rose heart
Vũ Thị Thiên Thư
#109 Posted : Monday, May 23, 2016 6:47:21 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Nhận được rồi , hay quá.
Phượng Các
#110 Posted : Thursday, February 22, 2018 2:43:56 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Hình như chị VTTT dọn trở lại Ngũ Đại hồ rồi phải không ?
Vũ Thị Thiên Thư
#111 Posted : Monday, May 14, 2018 9:03:49 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Vẫn còn trong TLLR , chỉ về thăm thường xuyên vì nhớ cháu Ngoại ..
Phượng Các
#112 Posted : Tuesday, May 15, 2018 2:21:09 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Bẵng mấy tháng trời không thấy tăm hơi chị đâu !!!
Phượng Các
#113 Posted : Thursday, February 21, 2019 5:01:24 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Hẹn nhau tại Sài Gòn mà trớt quớt hén chị TT ...Love
Vũ Thị Thiên Thư
#114 Posted : Sunday, March 24, 2019 9:53:27 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Đuổi theo nhau như mặt trời và mặt trăng ..
Phượng Các
#115 Posted : Wednesday, April 28, 2021 3:23:24 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Chị TT,

Chích mũi thứ hai xong bị hành khó chịu quá . Mình không có hẹn, chỉ tới nơi sắp hàng theo "diện" non appointment . Còn vụ đi làm nghĩa vụ công dân jury thì mỗi tối vô check coi ngày hôm sau có bị kêu đi không ... Rốt cuộc là không bị đi kỳ này ...Razz
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
viethoaiphuong on 7/14/2021(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư
#116 Posted : Tuesday, July 13, 2021 7:15:46 AM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,034
Points: 2,433
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 90 time(s) in 87 post(s)
Chị PC
Mình đang trở về chốn cũ
Lang thang bấy lâu nay
Cánh bèo ...
Nhớ mọi người ,
Nhớ một người ,
Ơi ! Tiểu thư
Mây trờo lãng đãng trôi ...
1 user thanked Vũ Thị Thiên Thư for this useful post.
viethoaiphuong on 7/14/2021(UTC)
Phượng Các
#117 Posted : Sunday, July 18, 2021 6:26:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,788
Points: 20,296
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 693 time(s) in 652 post(s)
Chốn cũ là chốn nào ?
Hỡi người bạn thân thương ..
Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<456
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.