Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Giới thiệu
oc huong
#1 Posted : Saturday, June 30, 2007 4:00:00 PM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

Không biết đây có phải là sáng kiếnWink không đây ta, nhưng OH cứ làm đại.
OH thấy chúng ta, các thành viên của pnv thường sinh hoạt ở nhiều diển đàn, điện báo khác. Vậy thì sao chúng ta không giới thiệu những diễn đàn, những điện báo ấy đến với mọi người?
OH mở màn.
OH xin giới thiệu:
Nguyệt San Đất Quê: www.datque.com
Nguyệt San Giao Mùa: www.GiaoMua.com
Tuần Báo Khoa Học: www.khoahoc.net

OH
linhvang
#2 Posted : Sunday, July 1, 2007 1:43:23 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
LV cũng xin giới thiệu:
Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới: www.kynguyenmoi.com
Làng Thơ: www.vietbang.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.