Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Tồn kho
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, July 26, 2011 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 661 time(s) in 621 post(s)
PC đang giữ một số PNV 2005 trong đó có 7 quyển của các tác giả tặng lại PNV để bán gây quỹ. Sau một thời gian không còn ai đặt mua, PC đang tính tặng cho thư viện trong vùng. Xin thỉnh ý quý chị trong ban điều hành hoặc các bạn thành viên PNV trước khi gởi đến thư viện.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.