Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Các bạn ở Anh, Pháp, Đức muốn mua TT?
Phượng Các
#1 Posted : Friday, December 30, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
PC có người bạn sắp đi Anh quốc (London). Bạn nào ở Anh muốn có tuyển tập PNV xin vui lòng cho biết để có thể được nhận với cước phí nội địa Anh (cước phí gởi từ Mỹ sang Âu châu rất mắc!).

Phượng Các
#2 Posted : Saturday, April 22, 2006 1:27:11 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)

Hiện có vài quyển Tuyển Tập PNV - 2005 có thể được phân phối ở Pháp, Đức. Bạn nào ở hai nước này muốn có xin cho biết. Thời gian có thể vào tháng 5 năm 2006.Phượng Các
#3 Posted : Saturday, May 20, 2006 7:13:03 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Quý vi ở Pháp muon có Tuyen Tap PNV - 2005 xin lien lac voi chi Lieu thai thai. Chi Lieu thai thai đang giu hai quyen.
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.