Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Dạ Vũ Ô Mê Ly :-))
Ba Tê
#81 Posted : Saturday, November 18, 2006 2:45:41 AM(UTC)
Ba Tê

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,172
Points: 423
Woman
Location: San Diego

Thanks: 15 times
Was thanked: 24 time(s) in 24 post(s)
Chị HKKM ơi ,

Chời ! 3T chỉ giỏi ăn chứ có giỏi làm đâu mà chị liệt kê vào hàng ngũ ... dư sức qua cầu như vậy? Bây giờ muốn qua cầu là phải...bò đó chị à Tongue đó là chưa nói đến đứng bên này sông đã muốn thối lui rùi , vì xưa nay 3T đâu có biết bơi !TongueShy

3T
Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.