Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Quỹ forum PNV
Tonka
#61 Posted : Thursday, July 9, 2009 9:38:50 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi PC

+ $251.00 (PC giữ)
+ $105.50 (tonka giữ)
+ $028.27 (Linh Vang giữ)
+ $020.00 (Ba Tê)
- $065.00 (nợ chị Hạt Cát trả tiền domain)


06/22/09: TK trả tiền server $180
07/09/09: TK nhận check #4401 từ chị Linh Vang $419:
$195 là cho quỹ từ thiện
$224 cho quỹ forum


As of 07/09/2009:

+ $251.00 (PC giữ)
+ $149.50 (tonka giữ)
+ $020.00 (Ba Tê)
- $065.00 (nợ chị Hạt Cát trả tiền domain)


PC
#62 Posted : Wednesday, December 30, 2009 10:54:42 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

As of 07/09/2009:

+ $251.00 (PC giữ)
+ $149.50 (tonka giữ)
+ $020.00 (Ba Tê)
- $065.00 (nợ chị Hạt Cát trả tiền domain)

Chị Vũ thị Như Hoa gởi cho PC nhờ trao lại cho tonka 46 dollars cho chương trình từ thiện Tết Nguyên Đán sắp tới. Vậy tonka tạm thời lấy từ quỹ forum để chuyển sang quỹ từ thiện 46 dollars.
Và như thế quỹ forum kết toán như sau:

+ $232 (PC giữ) [251 - 65 chi phí domain + 46 nợ từ số tiền Vũ thị Như Hoa]
+ $103.50 (tonka giữ) [149.50 - 46 chuyển sang quỹ từ thiện]
+ $020 (Ba Tê giữ)


PC
#63 Posted : Monday, January 25, 2010 4:38:03 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
Gởi bởi PC
+ $232 (PC giữ) [251 - 65 chi phí domain + 46 nợ từ số tiền Vũ thị Như Hoa]
+ $103.50 (tonka giữ) [149.50 - 46 chuyển sang quỹ từ thiện]
+ $020 (Ba Tê giữ)

+ $20.00 (Liêu thái thái giữ)
quote:
Gởi bởi Lieuthaithai:
Vi Khải Đức nhận 2 quyển sách tặng, tặng lại quĩ forum 20 euros. Merci Đức
chị liêu giữ đó, mai mốt cấn héng PC, tonka

+ $559 (PC giữ) [232 + 327 từ quỹ in tt 2009 nhập vô]

http://www.phunuviet.org...e=2&TOPIC_ID=6462#97952

+ $129.50 tonka
quote:
Gởi bởi tonka
01/08/2010: Nhận $26, check #538 từ chị Mimosa. Số tiền này sẽ đưa vào quỹ forum.

http://www.phunuviet.org...OPIC_ID=6059&whichpage=2
PC
#64 Posted : Monday, January 25, 2010 4:46:47 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Tóm lại, cập nhật quỹ forum như sau:
Đơn vị tiền tệ: US dollar trừ Liêu thái thái giữ euro.

+ 559 (PC giữ)
+ 129.50 (tonka giữ)
+ 20 (Ba Tê giữ)
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)

Tonka
#65 Posted : Tuesday, March 16, 2010 9:06:02 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi PC
+ 559 (PC giữ)
+ 129.50 (tonka giữ)
+ 20 (Ba Tê giữ)
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)

03/16/10: Nhận $20 của chị Ba Tê.


+ 559 (PC giữ)
+ 149.50 (tonka giữ)
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)


PC
#66 Posted : Wednesday, June 9, 2010 12:21:57 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
+ 559 (PC giữ)
+ 149.50 (tonka giữ)
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)


- Theo link dưới đây, quỹ forum (do tonka giữ) lấy ra 47 dollars để trả lại cho chị HoaXuongRong:
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=6438&whichpage=2

- PC chuyển khoản 300 dollars sang tonka:

Balance:

+ 259 dollars (PC giữ) [559 - 300]
+ 402.50 dollars (tonka giữ) [149.50 - 47 + 300]
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)

Phượng Các
#67 Posted : Thursday, April 5, 2012 2:19:01 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Tonka ơi, Cho chị địa chỉ tonka đặng gởi tiền đóng cho server năm nay.
Phượng Các
#68 Posted : Wednesday, April 11, 2012 2:40:05 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
quote:
Gởi bởi PC
Balance:

+ 259 dollars (PC giữ) [559 - 300]
+ 402.50 dollars (tonka giữ) [149.50 - 47 + 300]
+ 20 euro (Liêu thái thái giữ)

Tonka đã nhận 259 dollars hôm nay. Vậy thì PC không còn giữ đồng nào cho quỹ forum. Thank you, tonka.
Users browsing this topic
Guest
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.