Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Quỹ forum PNV
Phượng Các
#21 Posted : Sunday, October 23, 2005 12:01:55 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
Cập nhật:

$147.00 Phượng Các giữ
$050.00 tonka giữ

euro 20.00 ==> Simone (tonka giữ)
euro 50.00 ==> PVV (2 quyển) (Liêu thái thái giữ)
euro 25.00 ==> Việt Dương Nhân (Liêu thái thái giữ)

$197.00 quỹ forum + euro 95.00 (chưa trừ tiền cước phí)


Cập nhật:

$147.00 Phượng Các giữ
$050.00 tonka giữ

euro 20.00 ==> Simone (tonka giữ) = US $24.00
euro 50.00 ==> PVV (2 quyển) (Liêu thái thái giữ tonka giữ) = US $ 60.00
euro 25.00 ==> Việt Dương Nhân (Liêu thái thái giữ tonka giữ) = US $30.00

US $311.00 (chưa trừ tiền cước phí)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]


Phượng Các
#22 Posted : Sunday, October 23, 2005 12:04:17 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
Cập nhật:

$147.00 (Phượng Các giữ)
$164.00.00 (tonka giữ)

US $311.00 (chưa trừ tiền cước phí)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]Phượng Các
#23 Posted : Thursday, November 3, 2005 4:37:19 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Cập nhật:

$147.00 (Phượng Các giữ)
$164.00.00 (tonka giữ)

US $311.00 (chưa trừ tiền cước phí)Nhận check $135.00 từ tonka (tiền bán sách cho quỹ forum sau khi trừ một phần cước phí - Cám ơn tonka!Rose)

$147.00
$135.00
------------------------
$282.00 (Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]
Phượng Các
#24 Posted : Thursday, November 17, 2005 9:04:00 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
$282.00 đem xuống
$050.00 Phù Du gởi mua 2 quyển Tuyển Tập
$026.00 Tax gởi trả phần cước phí

$358.00 (Phượng Các giữ)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]

Phượng Các
#25 Posted : Thursday, November 17, 2005 9:19:15 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
Xin lưu ý các bạn, trước đây chúng tôi có đề nghị là quỹ forum dùng để trả chi phí hosting hoặc cho lần in sách kỳ hai. Hiện nay có một số bạn có ý muốn PNV ra kế họach in TT 2, do đó quỹ này có nhiều khả thể sẽ dùng vào chi phí in sách.

Phượng Các
#26 Posted : Friday, November 18, 2005 9:18:42 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
Cập nhật:

+ $358.00
+ $015.00 từ chị Sương Lam (trong tổng số $30.00 cho hai quỹ forum và Từ Thiện)

+ $373.00 (Phượng Các giữ)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]


Phượng Các
#27 Posted : Wednesday, December 14, 2005 3:16:32 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Cập nhật:

+ $358.00
+ $015.00 từ chị Sương Lam (trong tổng số $30.00 cho hai quỹ forum và Từ Thiện)

+ $373.00 (Phượng Các giữ)+ $373.00
+ $020.00 họa sĩ Lâm Quang Kim Phượng mua một quyển TT PNV

+ $393.00 (Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]

Phượng Các
#28 Posted : Saturday, December 24, 2005 4:09:37 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

+ $373.00
+ $020.00 họa sĩ Lâm Quang Kim Phượng mua một quyển TT PNV

+ $393.00+ $393.00
- $20.00: quà tặng cho một thủ kho (NA)
- $08.00: cuớc phí shipping tính chung
+ $20.00: Đỗ Huỳnh Lan mua một TT

+ $385.00 (Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]
Phượng Các
#29 Posted : Wednesday, December 28, 2005 11:32:07 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $393.00
- $20.00: quà tặng cho một thủ kho (NA)
- $08.00: cuớc phí shipping tính chung
+ $20.00: Đỗ Huỳnh Lan mua một TT

+ $385.00


Trong kế hoạch in sách truớc đây có dành ra 20 quyển bán gây quỹ forum để trả cho server, và chị Nhân Ái đã nhận bán giúp cho PNV trọn con số này.
Và PC vưà nhận $400.00 từ Nhân Ái. Cám ơn Nhân Ái thật nhiều. Rose

Quỹ forum hiện lên đến gần $800.00. Chúng tôi dự định dùng số tiền này để tiếp tục trả cho chi phí hosting, thiết kế bộ sưu tập tiểu sử và tác phẩm của các nhân vật nữ Việt Nam và / hoặc in tuyển tập hai.

+ $385.00
+ $400.00 (Nhân Ái bán giùm 20 quyển TT)

+ $785.00 (Phượng Các giữ)
[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]

Phượng Các
#30 Posted : Tuesday, January 3, 2006 11:20:01 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $385.00
+ $400.00 (Nhân Ái bán giùm 20 quyển TT)

+ $785.00


+ $785.00
+ $015.00 (Trần Hồng Vân ủng hộ một quyển)

+ $800.00 (Phượng Các giữ)
[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]


Phượng Các
#31 Posted : Friday, January 6, 2006 11:05:29 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $785.00
+ $015.00 (Trần Hồng Vân ủng hộ một quyển)

+ $800.00+ $800.00
+ $015.00 (chị Hiếu Long ủng hộ một quyển)

+ $815.00 (Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]


Phượng Các
#32 Posted : Monday, February 6, 2006 8:48:08 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $800.00
+ $015.00 (chị Hiếu Long ủng hộ một quyển)

+ $815.00 (Phượng Các giữ)


+$815.00
+$015.00 (Anh chi. Bie^?n Che^'t & Bu'p Be^ Nha^.t Ba?n)
- $002.00 (cu+o+'c phi')

+$ 828.00

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]Phượng Các
#33 Posted : Monday, March 20, 2006 3:43:56 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các


+$815.00
+$015.00 (Anh chi. Bie^?n Che^'t & Bu'p Be^ Nha^.t Ba?n)
- $002.00 (cu+o+'c phi')

+$ 828.00+ $828.00
- $100.00 (giúp nhà thơ Lệ Khánh)
- $200.00 (gởi tonka để chuẩn bị trả phí tổn server năm nay)

+ $528.00 (Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]

Phượng Các
#34 Posted : Sunday, April 16, 2006 9:59:58 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $528.00Nhận được US$100.00 do chị lphuong gởi tặng cho dự án in tuyển tập PNV 2 hoặc cho sự duy trì và phát triển PNV. Cám ơn chị lphuong. Rose
+$100.00
+$528.00

+$628.00
(Phượng Các giữ)

[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]

Phượng Các
#35 Posted : Monday, September 11, 2006 1:30:33 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $528.00Nhận được US$100.00 do chị lphuong gởi tặng cho dự án in tuyển tập PNV 2 hoặc cho sự duy trì và phát triển PNV. Cám ơn chị lphuong. Rose
+$100.00
+$528.00

+$628.00
(Phượng Các giữ)+ $628.00 đem xuống
+ $015.00 một tuyển tập PNV - 2005 chị Bình Nguyên (tonka giữ)
- $100.00 trả tiền thiết kế kho Nhân Vật Nữ (dự chi $300.00)

$528.00 (PC giữ)
$015.00 (tonka giữ)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]


Phượng Các
#36 Posted : Thursday, September 21, 2006 2:58:28 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

quote:
Gởi bởi Phượng Các

quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $528.00Nhận được US$100.00 do chị lphuong gởi tặng cho dự án in tuyển tập PNV 2 hoặc cho sự duy trì và phát triển PNV. Cám ơn chị lphuong. Rose
+$100.00
+$528.00

+$628.00
(Phượng Các giữ)+ $628.00 đem xuống
+ $015.00 một tuyển tập PNV - 2005 chị Bình Nguyên (tonka giữ)
- $100.00 trả tiền thiết kế kho Nhân Vật Nữ (dự chi $300.00)

$528.00 (PC giữ)
$015.00 (tonka giữ)


[Sách bán sung vào quỹ từ thiện xin vào tham khảo trong Tường Trình Họat Động Từ Thiện PNV]Chúng tôi xin chuyển phần đóng góp của chị lphuong một nửa ($50.00) sang quỹ yểm trợ In Tuyển Tập - 2006 cho các tác giả đuợc mời không góp tài chánh.

$528.00 (PC giữ)
$015.00 (tonka giữ)
- $50.00 chuyển sang quỹ in sách 2006
_______________________________________
$478.00 (PC giữ)
$015.00 (tonka giữ)Tonka
#37 Posted : Thursday, September 28, 2006 11:05:34 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,650
Points: 1,545

Thanks: 95 times
Was thanked: 204 time(s) in 192 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các


_______________________________________
$478.00 (PC giữ)
$015.00 (tonka giữ)

09/28/2006:

+$100 từ Sam mua 5 tuyển tập
- $005 cước phí


$478.00 (PC giữ)
$110.00 (tonka giữ)


Phượng Các
#38 Posted : Tuesday, October 24, 2006 8:18:49 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)


quote:
Gởi bởi tonka

$478.00 (PC giữ)
$110.00 (tonka giữ)
- $200.00 - thanh toán chi phí thiết kế Thư Khố Nhân Vật Nữ (trong tổng số $300.00)

+ $278.00 (PC giữ)
+ $110.00 (tonka giữ)
Tonka
#39 Posted : Friday, October 27, 2006 3:14:58 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,650
Points: 1,545

Thanks: 95 times
Was thanked: 204 time(s) in 192 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
+ $278.00 (PC giữ)
+ $110.00 (tonka giữ)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
Trong phần quỹ forum, tonka sẽ chỉ còn giữ 68 (110 - 42), còn chị thì giữ 320 (278 + 42).

+ $320.00 (PC giữ)
+ $68.00 (tonka giữ)


Phượng Các
#40 Posted : Tuesday, December 5, 2006 4:39:29 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
+ $320.00 (PC giữ)
+ $68.00 (tonka giữ)
- 4.25 : xn05 (cước phí gởi cuốn TT 2005 đi Úc)
- 36.74 : Võ thị Điềm Đạm (cước phí gởi 7 cuốn 2005 đi Na Uy)
- 3.51 : Dã Quỳ (cước phí gởi 5 cuốn TT 2005 đi Texas)
======================


Balance:

+ $320.00 (PC giữ)
+ $23.50 (tonka giữ)

Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.