Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Số lượng sách sẽ phân phối
Phượng Các
#1 Posted : Wednesday, July 27, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.

52

Yêu cầu các chị mạnh thường quân Mây Vàng, Nhân Ái, Ngu Ngơ vui lòng cho biết số lượng sách các chị muốn nhận.

Xin cám ơn tất cả các chị.

Phượng Các
#2 Posted : Thursday, July 28, 2005 11:29:38 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)

Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)

77

Yêu cầu các chị mạnh thường quân Mây Vàng, Nhân Ái, Ngu Ngơ vui lòng cho biết số lượng sách các chị muốn nhận.

Xin cám ơn tất cả các chị.


Phượng Các
#3 Posted : Saturday, July 30, 2005 1:54:54 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)


Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30
20- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)

97Xin cám ơn tất cả các chị.Phượng Các
#4 Posted : Sunday, July 31, 2005 12:04:32 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
20- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)

98ductriqueanh
#5 Posted : Sunday, July 31, 2005 6:01:01 PM(UTC)
ductriqueanh

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,295
Points: 345
Location: Westminster, CA

Was thanked: 10 time(s) in 9 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các
Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
20- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
5- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)

103

linhvang
#6 Posted : Monday, August 1, 2005 3:45:38 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,238
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Linh Vang và Phạm Đào Nguyên tổng cộng 10 cuốn, phần còn lại tặng PNV.
Phượng Các
#7 Posted : Monday, August 1, 2005 4:00:03 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)


Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
20- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
05- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)
05 - Linh Vang (phần còn lại tặng PNV)
05 - Phạm Đào Nguyên (phần còn lại tặng PNV)

113
Phượng Các
#8 Posted : Tuesday, August 2, 2005 1:14:46 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Các chị tác giả thân mến,

Trong phòng ẩn chúng ta đang bàn thảo là con số in chỉ là 500 cuốn thay vì 1,000 cuốn như trước đây dự tính, nên con số căn bản của mỗi người chỉ còn lại 16 cuốn. Xin các chị dự tính nhận nhiều hơn con số này vui lòng "thương lượng" với các chị chỉ muốn nhận ít hơn để lấy con số cao hơn 16. Hoặc có ý kiến gì thay đổi số sách nhận, xin các chị vui lòng cho biết.

Cám ơn các tác giả.
oc huong
#9 Posted : Tuesday, August 2, 2005 7:46:57 AM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

Phuong Cac men!
Nhu vay Oc Huong nhan 10 quyen thoi nghen. Con bao nhieu tang PNV, bat ke so luong sach chia cho moi tac gia.
Chuc moi su thanh cong nhu chi em minh mong uoc.
Va men chuc tat ca mua he thiet vui.
Oc Huong
Phượng Các
#10 Posted : Friday, August 5, 2005 9:44:28 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Tóm tắt lại cách phân phối sách như sau:

- mỗi người được 16 cuốn (500 : 30 = 16) còn dư 20 cuốn (phần 20 cuốn dư này đề nghị tặng cho forum PNV bán lấy tiền gây quỹ trả server).

- Ai muốn lấy hơn 16 cuốn xin trả cho mỗi cuốn từ $3 đến $5. Và xin cho biết liền để chị Vi Hoàng gởi đi khi phân phối. Số sách trội hơn này mua lại từ các chị chỉ lấy ít hơn 16 cuốn, ưu tiên cho người ở nước ngòai Mỹ vì họ phải trả tiền shipping cao hơn, đây là trường hợp của Miên Thụy, Võ Thị Điềm Đạm và Tà Áo Xanh. Người mua dĩ nhiên là chịu tiền shipping.

- Xin các chị cứ nhận hết số sách phần của các chị, xin đừng tặng lại cho PNV chỉ vì muốn gây quỹ, PNV lần này không dự tính in sách để gây quỹ. Chỉ khi nào các chị không muốn giữ sách nhiều vì không còn chỗ thì PNV mới nhận (bất đắc dĩ!).

- Phần của các chị nhà văn 16 X 4 = 64, sẽ tặng cho các chị nhà văn một cuốn mỗi người làm kỷ niệm, tặng cho các mạnh thường quân (tới giờ này chỉ được biết là Xuân Nhi muốn nhận 2 cuốn). Số thặng dư sẽ bán để gây quỹ Từ Thiện PNV - đây là ý muốn của các nhà văn khi tặng bài cho Tuyển Tập.

Trên đây chỉ là đề nghị. Xin các chị góp ý kiến.
Nhanai
#11 Posted : Friday, August 5, 2005 11:48:54 AM(UTC)
Nhanai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 400
Points: 84
Location: some where out there

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Tóm tắt lại cách phân phối sách như sau:

- mỗi người được 16 cuốn (500 : 30 = 16) còn dư 20 cuốn (phần 20 cuốn dư này đề nghị tặng cho forum PNV bán lấy tiền gây quỹ trả server).- Ai muốn lấy hơn 16 cuốn xin trả cho mỗi cuốn từ $3 đến $5. Và xin cho biết liền để chị Vi Hoàng gởi đi khi phân phối. Số sách trội hơn này mua lại từ các chị chỉ lấy ít hơn 16 cuốn, ưu tiên cho người ở nước ngòai Mỹ vì họ phải trả tiền shipping cao hơn, đây là trường hợp của Miên Thụy, Võ Thị Điềm Đạm và Tà Áo Xanh. Người mua dĩ nhiên là chịu tiền shipping.

- Xin các chị cứ nhận hết số sách phần của các chị, xin đừng tặng lại cho PNV chỉ vì muốn gây quỹ, PNV lần này không dự tính in sách để gây quỹ. Chỉ khi nào các chị không muốn giữ sách nhiều vì không còn chỗ thì PNV mới nhận (bất đắc dĩ!).

- Phần của các chị nhà văn 16 X 4 = 64, sẽ tặng cho các chị nhà văn một cuốn mỗi người làm kỷ niệm, tặng cho các mạnh thường quân (tới giờ này chỉ được biết là Xuân Nhi muốn nhận 2 cuốn). Số thặng dư sẽ bán để gây quỹ Từ Thiện PNV - đây là ý muốn của các nhà văn khi tặng bài cho Tuyển Tập.

Trên đây chỉ là đề nghị. Xin các chị góp ý kiến.

Hello các chị ,

hổm rày NA bận rộn quá nên cũng không theo dõi được việc in sách. Hôm nay chạy vào đọc thấy chị PC ghi số sách sau khi phân phối theo như dự tính thì còn dư lại 20 cuốn và số sách này dùng để bán gây quỹ server cho PNV. NA muốn hỏi các chị và chị PC : NA có thể giúp các chị và PNV bán giùm số sách này nếu các chị cho NA biết giá sách là bao nhiêu ? Nếu được các chị đồng ý và thống nhất, NA sẽ nhận số 20 cuốn dư còn lại + riêng phần NA 1 cuốn làm kỷ nghệ = 21 cuốn .

vài hàng cùng các chị và chị PC , rảnh rỗi NA sẽ vào xem tình hình sau.


Chúc các chị một cuối tuần vui, bình an.NA
linhvang
#12 Posted : Friday, August 5, 2005 12:37:17 PM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,238
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
quote:
Gởi bởi NhanaiHello các chị ,

hổm rày NA bận rộn quá nên cũng không theo dõi được việc in sách. Hôm nay chạy vào đọc thấy chị PC ghi số sách sau khi phân phối theo như dự tính thì còn dư lại 20 cuốn và số sách này dùng để bán gây quỹ server cho PNV. NA muốn hỏi các chị và chị PC : NA có thể giúp các chị và PNV bán giùm số sách này nếu các chị cho NA biết giá sách là bao nhiêu ? Nếu được các chị đồng ý và thống nhất, NA sẽ nhận số 20 cuốn dư còn lại + riêng phần NA 1 cuốn làm kỷ nghệ = 21 cuốn .

vài hàng cùng các chị và chị PC , rảnh rỗi NA sẽ vào xem tình hình sau.

Chúc các chị một cuối tuần vui, bình an.

NANA nhận bán giúp 20 cuốn, hoan hô NA. Approve Rose
Về giá cả, chắc phải chờ sự đồng ý của các chị. Riêng độc giả quen của chị LV, thì chị LV sẽ mời mua với giá 15 đồng (kể cả cước phí PNV chịu), vì sách dầy trên 350 và bài vở rất hay, chị cho là giá nầy rất phải chăng.
ngodong
#13 Posted : Friday, August 5, 2005 3:19:10 PM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,450
Points: 1,206
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
10- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
05- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)
05 - Linh Vang (phần còn lại tặng PNV)
05 - Phạm Đào Nguyên (phần còn lại tặng PNV)
05 - Ấu Tím

108
Phượng Các
#14 Posted : Friday, August 5, 2005 3:24:10 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)


Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
10- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
05- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)
05 - Linh Vang (phần còn lại tặng PNV)
05 - Phạm Đào Nguyên (phần còn lại tặng PNV)
05 - Ấu Tím
01 - Nhân Ái

109

Liêu thái thái
#15 Posted : Friday, August 5, 2005 4:15:55 PM(UTC)
Liêu thái thái

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,677
Points: 786
Woman
Location: thôn bọ ngựa

Thanks: 8 times
Was thanked: 38 time(s) in 38 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Tóm tắt lại cách phân phối sách như sau:

- mỗi người được 16 cuốn (500 : 30 = 16) còn dư 20 cuốn (phần 20 cuốn dư này đề nghị tặng cho forum PNV bán lấy tiền gây quỹ trả server).

- Xin các chị cứ nhận hết số sách phần của các chị, xin đừng tặng lại cho PNV chỉ vì muốn gây quỹ, PNV lần này không dự tính in sách để gây quỹ. Chỉ khi nào các chị không muốn giữ sách nhiều vì không còn chỗ thì PNV mới nhận (bất đắc dĩ!).

- Phần của các chị nhà văn 16 X 4 = 64, sẽ tặng cho các chị nhà văn một cuốn mỗi người làm kỷ niệm, tặng cho các mạnh thường quân (tới giờ này chỉ được biết là Xuân Nhi muốn nhận 2 cuốn). Số thặng dư sẽ bán để gây quỹ Từ Thiện PNV - đây là ý muốn của các nhà văn khi tặng bài cho Tuyển Tập.

Trên đây chỉ là đề nghị. Xin các chị góp ý kiến.ok, vậy chị giữ con số 20 (Ltt 16 + 4 nv)
sẽ tặng bạn bè, nếu có ai phát tâm mua hộ Tongue, chị sẽ thu tiền lại tặng quĩ server Cooling
Niệm Nhiên
#16 Posted : Saturday, August 6, 2005 12:19:15 AM(UTC)
Niệm Nhiên

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 240
Points: 0

Em thấy ý kiến của chị Y Nguyên rất hay! Nên em xin được làm theo.

Niệm Nhiên
#17 Posted : Saturday, August 6, 2005 12:22:34 AM(UTC)
Niệm Nhiên

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 240
Points: 0

(Update as of Aug 6,05)

Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
04- TaAoXanh
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
10- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
05- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)
05 - Linh Vang (phần còn lại tặng PNV)
05 - Phạm Đào Nguyên (phần còn lại tặng PNV)
05 - Ấu Tím
01 - Nhân Ái
20 - Y Nguyên
16 - Niệm Nhiên

145Phượng Các
#18 Posted : Saturday, August 6, 2005 1:36:15 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Đồng ý với Niệm Nhiên là ý kiến của chị Liêu thái thái cũng rất tiện cho ban phân phối.

Đồng thời hoan hô Nhân Ái và cách tiêu thụ giúp server của hai chị Linh Vang và Phạm Đào Nguyên.

Nhân Ái ơi,
Chị đang hỏi ý kiến tonka và Chín Út là hai người đang coi sóc quỹ cho hosting (server). Nhân Ái chờ họ cho ý kiến về giá bán.

Phượng Các
#19 Posted : Saturday, August 6, 2005 1:56:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)

(Update as of Aug 6,05)

Số sách các tác giả và mạnh thường quân muốn có:


05- Hòai Yên (gởi về chị Sương Mai)
16- TaAoXanh (gởi về Phượng Các)
10- Sương Mai
20- Liêu thái thái: (kể cả 4 chị nhà văn)
02- Xuân Nhi
01- Hồng Khắc Kim Mai
10- TiVi (gởi về chị Sương Mai) - phần còn lại tặng cho quỹ forum PNV.
25- Trần Viết Minh Thanh (tặng 5 q cho PNV nếu con số mỗi người được chia là 30)
10- Võ Thị Điềm Đạm (phần còn lại tặng cho PNV)
01- Thơ Thơ (phần còn lại tặng cho quỹ PNV)
05- Đức Trí Quế Anh (phần còn lại tặng PNV)
05 - Linh Vang (phần còn lại tặng PNV)
05 - Phạm Đào Nguyên (phần còn lại tặng PNV)
05 - Ấu Tím
01 - Nhân Ái
20 - Y Nguyên [đã có ở trên dưới tên Liêu thái thái rồi Niệm Nhiên ơi]
16 - Niệm Nhiên
05- họa sĩ Thanh Trí (gởi về Sương Mai)

142
Phượng Các
#20 Posted : Saturday, August 6, 2005 2:42:10 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
quote:
Gởi bởi oc huong

Phuong Cac men!
Nhu vay Oc Huong nhan 10 quyen thoi nghen. Con bao nhieu tang PNV, bat ke so luong sach chia cho moi tac gia.
Chuc moi su thanh cong nhu chi em minh mong uoc.
Va men chuc tat ca mua he thiet vui.
Oc Huong


Chị oc huong ơi,
Nếu chị muốn nhận đủ 16 cuốn thì cứ lấy 16 cuốn phần chị đi, chị đừng "hy sinh" cho PNV chị ạ. Tongue Chỉ không biết gởi sang Na Uy đi đường biển thì hơi lâu, mà cũng không biết shipping giá có mắc hay không?

Xa xôi cách trở như vầy, liệu lần in sách sau chị có còn muốn tham gia hay không, hi hi...Chuẩn bị cuốn thứ hai nghen chị. Big Smile
Users browsing this topic
Guest (2)
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.