Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

TTPNV 2005 lên kệ ở thư viện Los Angeles
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, August 9, 2011 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
PC mới nhận tin được biết là thư viện Los Angeles đang vô sổ để đưa lên kệ TTPNV 2005. PC chỉ đưa thử một quyển và phòng tổng mục cho biết là nếu được độc giả chiếu cố thì họ sẽ nhận thêm copies.

Các bạn ở vùng Los Angeles có thể theo dõi và tìm đọc TT này trong thư viện của LA.
linhvang
#2 Posted : Wednesday, August 10, 2011 8:13:15 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Cooling chị PC,
Vì thường nó không "vô sổ" mà được như thế là quý lắm. Nếu muốn thư viện mua nhiều sách Việt thì người Việt mình nên mượn sách V thật nhiều, vì tụi thư viện làm gì cũng dựa theo thống kê. Bây giờ sách báo in ra chỉ còn trông cậy nơi đó. Hãy nhớ rằng thư viện cũng đã thu tiền thuế của dân, trong đó có người Việt.
Phượng Các
#3 Posted : Friday, August 12, 2011 4:18:26 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Vùng Los Angeles là khá đông người Việt, hy vọng....
Phượng Các
#4 Posted : Wednesday, May 30, 2012 4:00:32 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,622
Points: 19,803
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Trên kệ ở thư viện Los Angeles
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.