Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Điềm Phùng Thị (điêu khắc)
Phượng Các
#1 Posted : Saturday, February 26, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
http://www.giaodiem.com/doithoai/dpt_portait-b.jpg[/img]Điềm Phùng Thị

Tên thật Phùng thị Cúc (Ðiềm là tên người chồng),
sinh năm 1920 tại Huế (có nguồn tin khác nói bà sinh tại Hà Tĩnh Bắc Việt, nhưng trưởng thành ở Huế.)
Sang Pháp từ 1948; tốt nghiệp Y khoa và hành nghề Nha sĩ tại Pháp.
Mặc dù bước vào lãnh vực điêu khắc muộn, nhưng thành danh nhanh chóng với cả ngàn tác phẩm: gỗ, thép, bê tông, hóa chất polyester...
Ðã triển lãm hơn 20 lần tại các nước Âu Châu và Việt Nam.
Tài danh điêu khắc được ghi vào L'Art du XX Siècle: dictionnaire de peinture et de sculpture, 1992. Hiện nay các tác phẩm điêu khắc của bà đã được chính phủ Pháp mua để thiết trí tại các cơ sở công cộng.
từ trần tại Huế vào lúc 2:20 ngày 19.1.2002.
Tang lễ đã cử hành vào ngày 31.1.2002.
Lăng mộ chôn cất tại Châu Ê (gần lăng Khải Định).

nguồn: giaodiem.com

[img]http://66.57.23.229/LuanHoan/tacgiavn/1pics/Dienphungthi.JPG" alt=""/>
Phượng Các
#2 Posted : Sunday, February 27, 2005 1:37:52 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Phượng Các
#3 Posted : Sunday, February 27, 2005 1:40:06 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Phượng Các
#4 Posted : Friday, August 12, 2005 1:06:38 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
nguồn: www.diendan.org

Phượng Các
#5 Posted : Friday, August 12, 2005 1:08:44 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.