Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Xóa bàn làm lại?
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, July 3, 2012 2:44:35 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,512
Points: 19,473
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, July 3, 2012 2:44:35 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,512
Points: 19,473
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Hiện nay forum chúng ta khi chuyển sang version mới đã làm mất vài topics, đã hồi phục một số, nhưng có vài topics không thể hồi phục đuợc, thí dụ topic của VietHoaiPhuong, Bông Trang (bị mất bài trong đó) và có thể còn một số khác chưa biết do chưa có ai kiểm tra. Vậy xin quý vị cho biết là chúng ta có nên trở lại lúc đầu sự chuyển đổi hay không? Nghĩa là chúng ta sẽ mất hết các bài đăng sau ngày chuyển đổi.

Thật ra truớc đây nhiều lần chúng tôi cũng lưu ý các bạn là chúng ta nên save lại các bài của mình vì trong cõi Net này, cái gì cũng có thể xảy ra (mất bài, mất web, bị hacker phá hoại dữ liệu, v..v...).

Cám ơn quý bạn,
Khánh Linh
#3 Posted : Tuesday, July 3, 2012 3:59:01 PM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)
"Trở lại lúc đầu sự chuyển đổi" là sao hả chị PC? Có nghĩa là xóa hết rồi đổi version mới lần thứ hai?
Phượng Các
#4 Posted : Tuesday, July 3, 2012 4:36:17 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,512
Points: 19,473
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Chúng ta sẽ trở lại forum cũ như nó là hồi cách đây 1 tuần. Sau khi mọi nguời sửa lại email của mình cho valid, forum sẽ đuợc ngưng hoạt động để đổi sang version mới (là cái forum này), và những post chúng ta đã đăng tải trong một tuần nay (thêm vào forum cũ) sẽ biến mất hết.

Tính ra thì trong tuần nay chúng ta cũng không đăng bài gì nhiều, chỉ chủ yếu là testing làm quen với forum mới mà thôi. Ngoại trừ các chị bị mất bài đồng ý là thôi kệ, mất thì cho mất, và bằng lòng với tình trạng hiện nay của forum thì chúng ta cứ tiếp tục.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.