Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Origami: Gấp tiền giấy
Khánh Linh
#1 Posted : Thursday, March 22, 2012 4:00:00 PM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
Nếu bạn là người hầu bàn mà nhận được tiền “tip” bằng các hình sau chắc là cũng thú vị, nhưng bạn sẽ để dành chứ!QuestionSmile

Two Dollars - Chinese Dragon


One Dollar
Khánh Linh
#2 Posted : Friday, March 23, 2012 10:53:58 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
One Dollar - Butterfly


One Dollar - Camera
Khánh Linh
#3 Posted : Friday, March 23, 2012 10:57:19 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
Two Dollars - Battle Tank


One Dollar - Crab
Khánh Linh
#4 Posted : Saturday, March 24, 2012 1:08:43 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
One Dollar - Dolphin


Two Dollars - Jacket
Khánh Linh
#5 Posted : Saturday, March 24, 2012 1:12:15 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
Two Dollars - Spider


One Dollar - Scorpion
Khánh Linh
#6 Posted : Saturday, March 24, 2012 1:20:25 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
One Dollar - Bat


One Dollar -Toilet Bowl
Khánh Linh
#7 Posted : Monday, March 26, 2012 8:14:08 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
One Dollar - Penguin


One Dollar - Shark


One Dollar - Jet
Khánh Linh
#8 Posted : Monday, March 26, 2012 8:19:00 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
Won Park là bậc thầy của nghệ thuật Origami, còn được gọi là người gấp tiền. Bẻ cong, xoắn, và gấp những tiền giấy có giá trị là một đô la Mỹ, anh đã tạo ra những hình ảnh trong đời sống hàng ngày với những chi tiết thật tuyệt vời. Won Park sống trong một xe chứa rác (garbage truck) được cải biến thành một cái nhà nhỏ, bên trong rất gọn gàng và ngăn nắp.

Khánh Linh
#9 Posted : Monday, March 26, 2012 8:20:37 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)
Khánh Linh
#10 Posted : Monday, March 26, 2012 8:23:39 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 108 time(s) in 97 post(s)


ST Net
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.