Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Lê Thị Quế Hương (họa sĩ)
Phượng Các
#1 Posted : Monday, January 10, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,748
Points: 20,176
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)
Lê Thị Quế Hương
sanh năm 1947 tại Hà Tĩnh
Đến Hoa Kỳ vào năm 1972 và hiện sinh sống tại Bắc Cali . Tốt nghiệp ngành hội họa và trang trí tại San Jose State University năm 1981

Giám đốc Họa và Trang Trí cho hãng Mayfair tại San Jose, Cali từ 1982-1987

Trong thời gian thuyền nhân Việt đến các trại tỵ nạn 1982-1997, đã di chuyển thường xuyên ở các nước Châu Á và Việt Nam cố vấn các chương trình Đoàn Tụ Gia Đình, Con Lai, Tìm Kiếm Các Thiếu Nữ Thất Lạc, Tù Nhân Chính Trị ... Hiện chị đang làm việc trong lãnh vực Luật Di Trú

Lê Thị Quế Hương cũng đang tập trung nỗ lực cho hội hoạ và phát triễn chúng qua sự học hỏi về triết lý, âm nhạc, và các phát biếu nhân văn khác

Đã tham dự nhiều triễn lãm chung tại San Jose, CaliforniaLê Thị Quế Hương, vẽ bởi Trịnh Công Sơn


nguon: gio-o


Phượng Các
#2 Posted : Saturday, February 12, 2005 10:40:12 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,748
Points: 20,176
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)
[img] http://www.gio-o.com/quehuongden.jpg[/img]

tranh của Lê Thị Quế Hương
Phượng Các
#3 Posted : Sunday, February 27, 2005 12:14:07 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,748
Points: 20,176
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)
Chốn Cao

[img] http://www.gio-o.com/choncao.jpg[/img]
Phượng Các
#4 Posted : Sunday, February 27, 2005 12:20:12 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,748
Points: 20,176
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)
[img] http://www.gio-o.com/lagay1.jpg[/img]

Lá Gãy 1
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.