Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Lê Chân
PC
#1 Posted : Sunday, January 17, 2010 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
[img]http://gopmotbantay.files.wordpress.com/2009/12/hk-01.jpg?w=650&h=488[/img]
Tượng Bà Lê Chân ở Hải Phòng

Năm 40 sau Công Nguyên, khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân xâm lược Trung Quốc, bà Lê Chân tham gia hưởng ứng. Trong các trận đánh bà thường được cử làm nữ tướng và lập nhiều chiến công. Sau khi lấy được 65 thành và Thái Thú Tô Định phải chạy về nước, bà Lê Chân được Trưng Vương phong làm Thánh Chân Công Chúa, trang An Biên được gọi Hải Tần Phòng Thủ.

http://gopmotbantay.wordpress.com/
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.