Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Thu và Chi cho TT PNV 2009
PC
#1 Posted : Sunday, December 13, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Thu:

Phần sơ kết sau căn cứ vào báo cáo của chị hoaxuongrong (Lê Thu Hương) và dựa vào email, pm và các post của các tác giả tham gia in tuyển tâp.

Chị hxr là nguời giữ tiền từ các tác giả gởi tới, và sau đó sẽ gởi tới nhà in theo báo cáo của chị ngodong (Ấu Tím) là nguời liên lạc với nhà in và nhận gởi sách đi.

Nguyên tắc chung là các tác giả tham gia đóng góp. Quỹ in sách (hiện do chị Linh Vang giữ) sẽ trả cho 5 tác giả theo thoả thuận truớc khi in. Quỹ in sách sẽ giữ phần sách của tác giả đó và gửi tặng lại tác giả 2 quyển.

Đơn vị tiền tệ tính theo US dollar.

500 Kiệt Tấn, Phượng Các, Chiêu Hoàng, Vi Khuê, Ngọc Thể (Quỹ In Sách)
080 Ấu Tím
100 Bảo Trân
130 Bình Nguyên
135 Đức Trí Quế Anh (gởi 80 và nhượng lại cho xv 14 quyển)
085 Hạt Cát (góp 65 và nhượng lại cho xv 5 quyển) *
150 Lê Thu Hương
100 Linh Vang
126 Mimosa
100 Ngọc Anh
100 Nguyễn Thị Tê Hát
100 Sương Lam
100 Vũ Thị Thiên Thư
235 Xuân Vinh **
100 Hồng Hải
100 Vương Hồng Ngọc
142 Vũ Thị Như Hoa @
120 Tiểu Thu @@

2503

* PC đang giữ 65
** Gởi 450 ( - 75 mua thêm 19 quyển, - 60 mua Hương Đời Kỳ Diệu, - 80 nợ chị ngodong) = 235
quote:
$ 100 : 21 cuốn của em
$ 75 : 19 cuốn ($80:21x19 = $73)
$ 80 : của chị N Đ hồi năm ngoái
$ 60 : 6 cuốn HDKD của chị TK
$120 : cước phí 3 thùng sách x $40
= $435

gởi cho hoaxuongrong
@@: gởi cho PC
Chi: Theo báo cáo của chị ngodong

1700 tiền in sách
55 chi phí ISBN

15 Nguyễn Thị Tê Hát
15 Bảo Trân
15 Sương Lam
15 Lê Thu Hương
11 Vũ Thị Thiên Thư
11 Hồng Hải
11 Vương Hồng Ngọc
11 Ngọc Anh
34 Bình Nguyên
26 Mimosa
03 Hạt Cát
42 Liêu thái thái (nhận cho Kiệt Tấn - 2 q, Vi Khải Đức - 2 q, Liêu thái thái - 2 q).
126 Xuân Vinh
13 Từ Thụy
20 xe đò Hoàng gởi nhà sách Tự Lực
42 Vũ Thị Như Hoa
11 Ba Tê
34 Tiểu Thu

US$2210PC
#2 Posted : Sunday, December 13, 2009 8:59:05 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Xin các chị xem xét lại các chi tiết chi thu trong bản sơ kết trên có phù hợp với sự đóng góp của các chị hay không và xin đăng thắc mắc vào topic này để chúng ta rà soát lại coi các sơ sót nằm ở "khâu" nào hầu kịp thời chỉnh sửa.

Nếu các chị thấy phần chi phí cho các chị lớn hơn phần đóng góp thì xin gởi phần thiếu về chị tonka hoặc PC. [Xin liên lạc qua email hay pm cho PC trong trường hợp muốn gởi về PC).

Trong trường hợp tổng số chi phí thấp hơn phần thu thì PC đề nghị số tiền thặng dư sẽ đuợc đưa vào quỹ forum.


ngodong
#3 Posted : Sunday, December 13, 2009 11:11:18 PM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,449
Points: 1,203
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Em không hiểu

135 ĐTQA?
PC
#4 Posted : Monday, December 14, 2009 12:07:56 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Chị ngodong,
Đức Trí Quế Anh đóng 80 đô, nhưng đuợc xv mua lại 14 cuốn khoảng 55 dollars, cho nên tổng cộng đã đóng góp vào 135 dollars.
Hạt Cát góp 65, nhưng nhượng lại cho xv 5 cuốn giá khoảng 20, thành ra phần đóng góp là 85.

Chị coi lại phần đóng góp của xv ở duới ít hơn số tiền gởi cho chị hxr là vì đã đuợc lấy ra cho hai nguời trên (sau khi đã trừ đi nợ của chị và tiền mua 6 q Huong Đời Kỳ Diệu). Nếu chúng ta ghi tổng số tiền xv đóng thì sẽ không hiện ra đuợc số sách hai nguời đó nhượng lại.
PC
#5 Posted : Tuesday, December 15, 2009 3:52:32 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Xin bổ túc từ email và post của các bạn đã cho biết gởi tiền từ Hồng Hải, Vương Hồng Ngọc, Vũ Thị Như Hoa và Tiểu Thu như trong bản sơ kết kể trên.

100 Hồng Hải
100 Vương Hồng Ngọc
142 Vũ Thị Như Hoa
120 Tiểu Thu

Hồng Hải, Vương Hồng Ngọc và Vũ Thị Như Hoa gởi tới hoaxuongrong. Tiểu Thu gởi cho PC.

Phần chi, chị ngodong đính chính là cuớc phí gởi sách cho Mimosa chỉ có 26 dollars thay vì 34 như đã cho biết.

Hiện chị hxr đang gởi tiền thanh toán cho nhà in. Hy vọng là chị nhận đủ tiền từ mọi nguời, sớm đăng tải chuyện tiền nong để chúng ta dứt điểm công việc in sách năm nay của PNV.PC
#6 Posted : Thursday, December 17, 2009 12:22:24 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Ngày 16/12/2009 chị hxr ký check trả cho nhà in Papyrus 1450 là phần còn lại của nợ nhà in (đã trả truớc 500 do Linh Vang gởi truớc khi in). Nợ nhà in gồm 1700 ấn loát và 250 cuớc phí nhà in gởi đi một số tác giả.

Hiện hxr cho biết còn giữ 160, PC 65. Tiền chưa nhận là từ Hồng Hải, Vũ thị Như Hoa và Tiểu Thu

Quỹ còn thiếu ngodong 307.

quote:
Tiền quỹ còn thiếu N Đ

Phần của Ngô Đồng

isbn: 55
xe đò Hoàng 20.00
2 thùng lớn Úc 42X2 = 84
gởi chị Hạt Cát = 3


162 chi phí và
140 đồng Xuân Vinh gởi kèm

302 $
- 80 $ trừ đi phần đóng góp của em cho in ấn
222.00

Tiểu thu Canada 32
Vũ Như Hoa Dức 42
BaTe, CA 11


307 $ chẵnHongHai
#7 Posted : Thursday, December 17, 2009 9:02:59 PM(UTC)
HongHai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 572
Points: 114

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vẫn chu*a nha^.n dddu*o*.c chi phie^'u cu?a em? Nếu -de^'n cuo^'i tuần na`y chu*a nha^.n -du*o*.c, xin chi. HXR cho bie^'t du`m. Em se~ cancel check cu~ va` go*?i check mo*'i sang. Ca'm o*n chi.
PC
#8 Posted : Friday, December 18, 2009 5:10:19 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
PC có nhận email của Vũ thị Như Hoa cũng cho biết là vì chưa nhận hồi âm của chị hxr về chi tiết chuyển khoản, cho nên sau cùng PC có nói Như Hoa hoặc gởi cho chị Liêu thái thái, hoặc gởi cho PC.
Vì chúng ta đã thanh toán với nhà in rồi, cho nên Hồng Hải có thể gởi về ai khác cũng đuợc. Hay là gởi về chị ngodong.

HongHai
#9 Posted : Friday, December 18, 2009 6:45:05 AM(UTC)
HongHai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 572
Points: 114

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Dạ. Chị hxr mo*'i ba?o cha('c la` -de^? tu*` tu*` se~ to*'i. Cha('c mailman bi. ke.t trong ba~o tuyê"t ro^`i chi. o*i.

Em nghi~ do em lu*o*`i bo` ra bu*u ddie^.n. Em go*?i qua thu`ng thu* o*? ha~ng na(`m ngay gâ`n sa't ca'i office em. Ho. i't pick up mail cho^~ ddo' la('m. Cha('c tu*o*?ng kho^ng ai go*?i vi` thu*o*`ng mo.i ngu*o*`i to*'i thu`ng thu* chi'nh bo? vo^. Lâ`n na`y... hi` hi`...he^'t cu*u' va~n. Tho^i thi` em -do*.i va`i ho^m nu*~a xem sao. Kho^ng du*o*.c em se~ mail la.i ca'i check kha'c.
PC
#10 Posted : Saturday, December 19, 2009 6:14:06 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Ngày 19 tháng 12, chị hxr đã nhận đuợc check của Hồng Hải, 100 dollars.
Trong nợ 307 chị ngodong có 60 là thuộc về quỹ từ thiện do tonka giữ.

Vậy quỹ in TT 2009 ghi nhận như sau:

$
260 hoaxuongrong
65 PC
142 Vũ Thị Như Hoa
120 Tiểu Thu
- 247 ngodong
- 60 tonka

PC
#11 Posted : Wednesday, December 30, 2009 10:33:32 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Hôm nay PC đã nhận đuợc:

- 120 của chị Tiểu Thu
- 188 của chị Vũ thị Như Hoa. Chị Như Hoa gởi 200 từ ngân hàng Đức sang ngân hàng Mỹ, bị trừ 12 dollars chi phí chuyển khoản về phía ngân hàng Mỹ. Trong số tiền 188 còn lại này, Như Hoa gởi 142 cho phí tổn và cuớc phí in sách, còn lại 46 dollars Như Hoa tặng cho quỹ từ thiện để ban từ thiện công tác cho Tết Nguyên đán sắp tới. Cám ơn chị Như Hoa.

Kết toán về phần PC: Hiện đang giữ tổng cộng 327 (65 Hạt Cát + 120 Tiểu Thu + 142 Vũ thị Như Hoa) cho chương trình in sách năm 2009.
Tonka
#12 Posted : Thursday, December 31, 2009 12:32:51 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,671
Points: 1,608

Thanks: 649 times
Was thanked: 216 time(s) in 203 post(s)
quote:
Gởi bởi PC

Ngày 19 tháng 12, chị hxr đã nhận đuợc check của Hồng Hải, 100 dollars.
Trong nợ 307 chị ngodong có 60 là thuộc về quỹ từ thiện do tonka giữ.

Vậy quỹ in TT 2009 ghi nhận như sau:

$
260 hoaxuongrong
65 PC
142 Vũ Thị Như Hoa
120 Tiểu Thu
- 247 ngodong
- 60 tonka
Con số $60 ở trên không nằm trong tay em, phải vậy không? Em đọc hoài vẫn chưa hiểu Wink
ngodong
#13 Posted : Thursday, December 31, 2009 1:43:44 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,449
Points: 1,203
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Chị vừa về nhà, nhận được check từ chị HXR.

60 đồng đó là từ chị N Đ tặng cho quỹ từ thiện, theo lời hứa sách 2008 giao cho Tonka bán đựoc bao nhiêu là của từ thiện bấy nhiêu.
Nay XV đã mua 6 quyển thì tiền này vào quỹ từ thiện, chị sẽ gởi xuống em nha.

Thân mến.
Tonka
#14 Posted : Thursday, December 31, 2009 2:25:46 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,671
Points: 1,608

Thanks: 649 times
Was thanked: 216 time(s) in 203 post(s)
ồ vậy à. Em không đọc hết tất cả nên chẳng hiểu nó ở đâu ra. Thong thả chị há. Tới hôm nay chắc anh đã khoẻ lại rồi?
ngodong
#15 Posted : Thursday, December 31, 2009 6:29:12 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,449
Points: 1,203
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Anh khá khá thì đến phiên chị Tonka ạ, Happy new Year.
Mimosa@
#16 Posted : Thursday, December 31, 2009 11:11:36 AM(UTC)
Mimosa@

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 110
Points: 0

quote:
Gởi bởi PC
Phần chi, chị ngodong đính chính là cuớc phí gởi sách cho Mimosa chỉ có 26 dollars thay vì 34 như đã cho biết.Sorry chị PC. Mi trả lời trễ.
Mi mới đi vacation về. Chi PC cho Mi biết địa chỉ để Mi hoàn lại 26 dollars.
Cám ơn các chị. Chúc các chị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Mimosa
linhvang
#17 Posted : Thursday, December 31, 2009 12:01:36 PM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,238
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Rose
PC
#18 Posted : Thursday, December 31, 2009 7:00:19 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
Gởi bởi Mimosa@

Sorry chị PC. Mi trả lời trễ.
Mi mới đi vacation về. Chi PC cho Mi biết địa chỉ để Mi hoàn lại 26 dollars.
Cám ơn các chị. Chúc các chị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Mimosa
Mimosa gởi về tonka giùm nha. Tonka sẽ pm cho Mimosa để cho biết địa chỉ gởi. Cám ơn Mimosa và tonka.

Mimosa@
#19 Posted : Monday, January 4, 2010 11:49:28 PM(UTC)
Mimosa@

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 110
Points: 0

quote:
Gởi bởi PC

quote:
Gởi bởi Mimosa@

Sorry chị PC. Mi trả lời trễ.
Mi mới đi vacation về. Chi PC cho Mi biết địa chỉ để Mi hoàn lại 26 dollars.
Cám ơn các chị. Chúc các chị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Mimosa
Mimosa gởi về tonka giùm nha. Tonka sẽ pm cho Mimosa để cho biết địa chỉ gởi. Cám ơn Mimosa và tonka.

Hi chi PC, chi Tonka,

Mi đã nhờ nhà thơ Việt Bằng gởi số tiền 26.00 USA đến chi Linh Vang và chi LV sẽ chuyển đến người có trách nhiệm nhận dùm Mi.
Cám ơn chị LV và các chị rất nhiều.

Mimosa
PC
#20 Posted : Tuesday, January 5, 2010 4:43:02 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Nguời có trách nhiệm nhận tiền trong giai đoạn này là chị tonka đó, Mimosa. Đi lòng vòng chi cho mất công vậy.
Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.