Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Góp ý về ca dao, tục ngữ, thành ngữ
Phượng Các
#41 Posted : Monday, October 26, 2020 11:11:59 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,656
Points: 19,905
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 667 time(s) in 627 post(s)
Nghe một vị kia giảng thuyết và hay đem câu ca dao sau ra nói:

Con ơi nghe lấy lời này
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm

Thật là đem râu ông nọ cắm cằm bà kia:

Con ơi học lấy lời cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm


Và:

Con ơi nhớ lấy lời này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.