Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Mua Tuyển Tập PNV 2009 gây quỹ forum (server)
PC
#1 Posted : Wednesday, November 4, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Giá mỗi quyển là US $12. Tiền lời sẽ đuợc sung vào quỹ forum.

Xin các bạn gởi check về chị tonka.

Chú ý: Do số lượng sách dành cho quỹ forum có giới hạn, xin các bạn nhanh chân lẹ tay. Sách sẽ đuợc gởi tới bạn sau khi in xong. Nếu mua ở nhà sách, giá sách sẽ cao hơn.

Cám ơn sự ủng hộ của bạn.

Ba Tê
#2 Posted : Thursday, November 5, 2009 1:44:23 AM(UTC)
Ba Tê

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,172
Points: 423
Woman
Location: San Diego

Thanks: 15 times
Was thanked: 24 time(s) in 24 post(s)
Giá sách dành cho độc giả PNV là 12.00 USD /1 quyển . Như vậy đã có tính tiền cước phí gửi chưa? Sao PC không nói rõ luôn ở đây ?
linhvang
#3 Posted : Thursday, November 5, 2009 2:16:37 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,238
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Cước phí thì cũng gần 3 đô, nên LV đề nghị giá bán là $15 cho dễ tính.
Mua ở nhà sách sẽ là $20.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.