Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Vấn đề hình minh họa trong tt
PC
#1 Posted : Friday, October 23, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Có bạn đề nghị trong phần tiểu sử nếu tác giả không gởi hình tới thì chúng ta điểm vào đó hình một đóa hoa. Hoặc sau mỗi bài đăng chúng ta điểm xuyết bằng một bức hình cho thêm đẹp.

Xin các bạn cân nhắc kỹ lưỡng. Truớc tiên là vấn đề copyright, chúng ta không thể tự tiện đem đăng vào sách những tác phẩm "mượn" trên mạng, vì đó là tài sản trí tuệ của nguời khác. Làm như vậy, chúng ta vi phạm vào luật bản quyền. Ngay trong forum việc tải bài của người khác đăng vào cũng là vi phạm luật bản quyền. Đúng lý chúng ta phải xin phép tác giả và website mà chúng ta mượn tác phẩm. Một cuốn sách khi ra đời, tung ra khắp nơi, có khi vào "ngự" trong thư viện mà nếu chẳng may gặp tác giả tấm hình khó tính, họ kiện chúng ta thì dĩ nhiên là chủ biên cuốn sách gánh trách nhiệm và diễn đàn PNV cũng liên đới chịu trách nhiệm.

Thứ hai, việc "minh họa" bài vở, tiểu sử có thể phản tác dụng. Không chắc gì tác giả bài viết lại đồng ý với hình ảnh "minh họa" của chúng ta cho bài vở của họ. Hình thay thế trong tiểu sử có thể mang những ý nghĩa xấu mà tác giả "kỵ", thí dụ hoa marigold (vạn thọ) mang ý nghĩa tang chế, hoa ti gôn có ý nghĩa thất tình, v..v...Nay đem đăng vào đó có thể gây phiền phức với tác giả, một phiền phức không đáng có. Ai không có hình, chúng ta để trống.

Việc dùng hình minh họa "hoa lá cành" có thể thích hợp cho một cuốn thơ hay của một tác giả tự trình bày cuốn sách của mình, nhưng một cuốn tuyển tập văn nghệ với các tác giả mà có nguời có số tuổi 70 thì chúng ta phải nên nghiêm túc để tỏ sự tôn trọng các tác giả và độc giả.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.