Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Guơm lạc giữa rừng hoa
PC
#1 Posted : Tuesday, October 13, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Sau đây là danh sách mới nhất các tác giả tham gia tuyển tập PNV 2009:

Ấu Tím
Bảo Trân
Bình Nguyên
Chiêu Hoàng
Đức Trí Quế Anh
Hạt Cát
Hồng Hải
Kiệt Tấn
Lê Thu Hương
Linh Vang
Mimosa
Ngọc Anh
Nguyễn Thị Tê Hát
Phượng Các
Sương Lam
Tiểu Thu
Vi Khuê
Vũ Thị Như Hoa
Vũ Thị Thiên Thư
Vương Hồng-Ngọc
Xuân Vinh

PC
#2 Posted : Sunday, October 25, 2009 4:03:48 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Hiện nay các tác giả tham gia tt chỉ có một nguời trong nam giới. Có chị cho là như vậy không thích hợp cho một tt phụ nữ ..... Nhưng cũng có nguời tán đồng việc tham gia này. Truớc khi có quyết định dứt khoát, chúng tôi muốn nghe thêm các góp ý của quý vị, nhất là các tác giả tham dự tuyển tập. Xin cám ơn quý chị.
Bảo Trân
#3 Posted : Monday, October 26, 2009 1:18:18 AM(UTC)
Bảo Trân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 638
Points: 144

Was thanked: 25 time(s) in 23 post(s)
quote:
Gởi bởi PC

Hiện nay các tác giả tham gia tt chỉ có một nguời trong nam giới. Có chị cho là như vậy không thích hợp cho một tt phụ nữ ..... Nhưng cũng có nguời tán đồng việc tham gia này. Truớc khi có quyết định dứt khoát, chúng tôi muốn nghe thêm các góp ý của quý vị, nhất là các tác giả tham dự tuyển tập. Xin cám ơn quý chị.
Chứ không phải TT gồm có 20 tác giả nữ ở hải ngoại như chị PC đã nói sao? Thì cứ giữ 20 tác giả nữ đi.
PC
#4 Posted : Tuesday, October 27, 2009 4:47:48 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Hiện có 1 phiếu No, 2 Yes, 2 có thể nhận nếu "tỉa" bớt vài chữ hơi "bạo".

PC
#5 Posted : Thursday, October 29, 2009 2:35:19 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Số phiếu Yes đã lên tới 4. Vậy, trong tt năm nay chúng ta sẽ có thêm một nhà văn nam. Sự tham dự của tác giả nam giới hy vọng sẽ mở đường cho các tác giả nam trong tương lai.

Chị BT,
Mình sẽ sửa lại bài Dẫn Nhập nếu tt có thêm một "đấng" mày râu.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.