Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages123>»
Học bổng 2009 - 2010
Tonka
#1 Posted : Friday, June 26, 2009 4:00:00 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Với sự làm việc không ngừng ngoài các chuyến đi thăm các cụ già neo đơn, cô Tốt sẽ tiếp nhận việc trao học bổng cho các học sinh nghèo nhưng hiếu học cho năm học tới. Cô sẽ đi thăm các em để duyệt xét hoàn cảnh cùng học lực hiện tại của các em. Danh sách các em được chấp thuận nhận học bổng sẽ lần lượt được liệt kê ở đây.

Chúng ta hãy theo dõi bước chân của cô Tốt trong những ngày sắp tới floating


Tonka
#2 Posted : Saturday, June 27, 2009 5:45:10 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Chi tiết nhận và gởi tiền:


08/04/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:
$100 - Anh TuDe bảo trợ Ngô Văn Hòn - Check # 203
$150 - Chị KDo ở Rochester bảo trợ Đoàn Trọng Hiếu ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($50) - Check #1013
$200 - Chị Sương Lam bảo trợ học sinh hiếu học ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($100) - Check # 406


08/15/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:
$200 - Chị NamTrau và Chị Buổi Sáng bảo trợ Trương Thị Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Phương Khanh - Check # 192


08/17/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:
$200 - Chị Vũ Thị Thiên Thư bảo trợ Nguyễn Hàn Cẩm Linh ($100) và chuyến đi của cô Tốt ($100) - Check # 326
$200 - Ẩn danh bảo trợ Đào Thế Phát ($100) và gởi cho chị ViHoang ($100) - Money Order #0005497479


08/21/09: Nhận chi phiếu của các anh chị sau đây:
$100 - Chị KDo bảo trợ Lê Minh Yến - Check # 409
$600 - Anh Camel bảo trợ Phan Thanh Triều ($300) và Trần Thị Anh Đào ($300) - Check # 2424


08/23/09:
+$300 - Tonka cho học bổng 2009-2010
-$2400 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát - Tracking # RQI68D4LRL


09/06/09: Nhận $406 tiền mặt của NhanAi bảo trợ cho:
4- Hùynh Bùi Anh Tú : Q.8 Sài Gòn
14- Đặng Ngọc Trầm : Long An
15- Đặng Tiên Ngọc : Long An
25- Lâm thị Kim Hường


09/08/09: Nhận chi phiếu của:
$100 - Chị KimChi Đào bảo trợ Nguyễn Văn Toàn - Check # 3661


09/21/09:
-$500 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát - Tracking # FA4M7A54PI ($400 của Nhan Ai cho học bổng + $100 của chị Bảo Trân cho chuyến đi cô Tốt)


10/09/09: Nhận chi phiếu của anh Camel bảo trợ cho:
$200 - Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chk # 2425


10/11/09:
-$400 - Gởi cô Tốt - Hoa Phát trong chợ Thuận Phát - No Tracking #
(
$200 của anh Camel cho học bổng Nguyễn Thị Thanh Thúy
$100 của chị Đào Kim Chi cho học bổng Nguyễn Văn Toàn
$100 cho học bổng Trương Lệ Thu
)


10/19/09: Nhận chi phiếu:
$125 - Ẩn danh bảo trợ Trương Lệ Thu- Check # 2846


01/28/2010: Nhận chi phiếu của:
$100 - Chị AnhThu D Hoàng giúp bà ngoại của em Lâm Thị Kim Hường - Check # 569


02/01/2010: Gởi cho cô Tốt $300 - Hoa Phát - Tracking # F630QMJ8YE
-$200 - Ẩn danh gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng (Tonka ứng trước)
-$100 - Chị AnhThu Hoàng giúp bà ngoại của em Hường
beerchug

namtrau
#3 Posted : Sunday, June 28, 2009 4:35:06 PM(UTC)
namtrau

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 234
Points: 72

Thanks: 6 times
Was thanked: 10 time(s) in 10 post(s)
beerchugbeerchugfloatingfloating
cototcd
#4 Posted : Tuesday, June 30, 2009 2:29:37 AM(UTC)
cototcd

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,346
Points: 2,868
Woman

Thanks: 221 times
Was thanked: 109 time(s) in 102 post(s)
Tốt tuy vất vả nhưng không thấy mệt vì chung quanh đã có các bạn đồng hành , luôn nối vòng tay giúp người bất hạnh và đỡ nâng các em học sinh hiếu học vươn lên.... Hiện Tốt đang đi thăm các em và xét duyệt KQ học tập của năm vừa qua. Tốt sẽ nhanh chóng đưa danh sách sau khi duyệt. Mong các ACE ủng hộ để giúp cho các em hiếu học có thêm điều kiện trên con đường học vấn.....Rose
cototcd
#5 Posted : Friday, July 17, 2009 9:50:52 PM(UTC)
cototcd

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,346
Points: 2,868
Woman

Thanks: 221 times
Was thanked: 109 time(s) in 102 post(s)
Sau những ngày đi thăm các em HS hiếu học.Tốt đã xét qua kết quả học tập cũng như hoàn cảnh thực tế của các em và gia đình...Rất mong ACE hỗ trợ để các em có điều kiện học tập tốt hơn....Rose
Sau đây là danh sách các em Tốt đã ghé qua...( Tiếp tục cập nhật thêm....)

1- Vũ Thị Kim Ngân - Q.12. Sài Gòn - Bảo trợ bởi anh Camel - Anh Camel đã trao cho hai chị em.
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5400

2- Đoàn Trọng Hiếu : Q.1 Sài Gòn - Bảo trợ bởi KDo - Đã nhận 08/04/09 - Chk#406
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5397

3- Liêu Minh Yến - Q.8 Sài Gòn - Bảo Trợ bởi Liêu Thái Thái - Đã nhận
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5457

4- Hùynh Bùi Anh Tú : Q.8 Sài Gòn - Bảo trợ bởi NhanAi - Đã nhận 09/06/09 - $406 tiền mặt
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5458

5- Nguyễn Hàn Cẩm Linh :-Q.1 Sài Gòn - Bảo trợ bởi chị Vũ Thị Thiên Thư - Đã nhận 08/17/09 - Check # 326
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5466

6- Nhuận Thảo : Bà Rịa - Bảo trợ bởi quỹ PNV
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5473

7- Nhuận Từ : Bà Rịa - Bảo trợ bởi Tonka - Đã nhận 08/23/09
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5472

8- Nhuận Ân : Bà Rịa - Bảo trợ bởi Tonka - Đã nhận 08/23/09
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5471

9- Trương Lệ Thu : Cần Giờ - Bảo trợ bởi ẩn danh (trang 6) - Đã nhận 10/19/09 - Check # 2846
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5405

10- Ngô Văn Hòn :Cần Giờ - Bảo trợ bởi Anh TuDe - Đã nhận 08/04/09 - Chk#203
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5404

11- Nguyễn Văn Toàn : Cần Giờ - Bảo trợ bởi chị KimChi - Đã nhận 09/08/09 - Chk#3661
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5468

12- Đào Thế Phát : Cần Giờ - Bảo trợ bởi "Ẩn danh" - $200 - Đã nhận 08/17/09 - Money Order #0005497479
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5469

13- Đỗ Phước Hiệp : Cần Giờ - Bảo trợ bởi Song Anh
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5470

14- Đặng Ngọc Trầm : Long An - Bảo trợ bởi NhanAi - Đã nhận 09/06/09 - $406 tiền mặt
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5395

15- Đặng Tiên Ngọc : Long An - Bảo trợ bởi NhanAi - Đã nhận 09/06/09 - $406 tiền mặt
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5395

16- Phan Thanh Triều : Long An - Bảo trợ bởi anh Camel - $300- Đã nhận 08/21/09 - Chk#2424
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5403

17- Bùi Thị Mỹ Ngọc : Long An - Bảo trợ bởi quỹ PNV
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5465

18- Tống Võ Hoàng Châu : Q.1 Sài Gòn - Bảo trợ bởi ViKhaiDuc - (Gởi trực tiếp cho cô Tốt) Đã nhận 10/01/09
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5467

19- Trương Thị Ngọc Tuyền - Đồng Tháp - Bảo trợ bởi chị Buổi Sáng - Đã nhận 08/15/09 - Chk#192
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5460

20- Nguyễn Ngọc Em - Đồng Tháp - Bảo trợ bởi Tonka - Đã nhận 08/23/09
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5461

21- Nguyễn Thị Phương Khanh - Đồng Tháp - Bảo trợ bởi chị NamTrau - Đã nhận 08/15/09 - Chk#192
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5462

22- Trần Thị Anh Đào - Tây Ninh - Bảo trợ bởi anh Camel - $300 - Đã nhận 08/21/09 - Chk#2424

http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=6130

23- Nguyễn Thị Ái Lan : Bến Tre - Bảo trợ bởi quỹ PNV
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5410

24- Lê Kim Yến : Xã An Nhơn - Đồng Tháp - Bảo trợ bởi KDo - Đã nhận 08/21/09 - Chk#409
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5399

25- Lâm Thị Kim Hường - Đồng Tháp - Bảo trợ bởi NhanAi - Đã nhận 09/06/09 - $406 tiền mặt
$100 - Chị AnhThu D Hoàng giúp bà ngoại của em Lâm Thị Kim Hường - Đã nhận 01/28/2010 - Check # 569
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5463

26- Nguyễn Thị Thanh Thúy - Vĩnh Long- ĐH Hùng Vương - Bảo trợ bởi anh Camel - $200 - Đã nhận 10/09/09 - Chk#2425
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5402
........


Tonka
#6 Posted : Saturday, July 18, 2009 4:23:04 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Cám ơn cô Tốt đã bỏ thì giờ đi thăm các em. Hy vọng chương trình năm nay sẽ được tốt đẹp như mọi năm floating
Nhanai
#7 Posted : Sunday, July 19, 2009 12:38:52 PM(UTC)
Nhanai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 398
Points: 78
Location: some where out there

Was thanked: 7 time(s) in 7 post(s)


Chị Tonka, co Tot va cac anh chị.....


NA cũng xin được cảm ơn cô Tốt đã "dấn thân" vì...... các em HS. Một việc làm mà với sức khoẻ cùng với tuổi tác của cô rất khó có thể thực hiện được. Tấm lòng bác ái và tinh thần dấn thân của cô là nhịp cầu cho tất cả các em HS ở VN có được cơ hội tiếp tục cắp sách đến trường và cũng là cơ hội cho tất cả ân nhân bảo trợ cho các em tiếp tục giang rộng vòng tay nâng đỡ các em trong năm học mới. NA xin chân thành cảm ơn cô Tốt đã không quản ngại gian khó cực khổ liên lạc để các em được tiếp tục một năm học mới mà không phải lo lắng về học phí.

Chúc cô Tốt luôn mạnh khoẻ, bình an.
Chị Tonka :

Theo tình hình cô Tốt cập nhật, nếu không thay đổi, thì NA sẽ tiếp tục nhận các em của năm ngoái. Nếu có sự thay đổi thì NA sẽ tình nguyện giảm bớt lại để các anh chị và các ân nhân khác cùng giúp đỡ các em. .

NA
Tonka
#8 Posted : Sunday, July 19, 2009 12:43:03 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Cám ơn NhanAi đã mở hàng. Mọi việc ắt sẽ được hanh thông WinkRose
namtrau
#9 Posted : Tuesday, July 21, 2009 10:28:32 AM(UTC)
namtrau

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 234
Points: 72

Thanks: 6 times
Was thanked: 10 time(s) in 10 post(s)
Tonka, nếu đuọc thì chị và Buổi Sáng sẽ nhận bảo trợ cho hai em năm ngoái.

Cám ơn Cô Tốt nhiều.
Tonka
#10 Posted : Tuesday, July 21, 2009 11:05:19 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Cám ơn chị Năm và chị Buổi Sáng luôn luôn ủng hộ cho tụi em Rose
Tonka
#11 Posted : Tuesday, July 21, 2009 11:19:05 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Tonka bắt đầu điền tên người bảo trợ vào danh sách cô Tốt đưa lên. Em chưa thấy tên của hai em này trong danh sách ở trên. Mình chờ cô Tốt cập nhật tiếp xem sao chị nhé.

Chị Năm Trầu
1. Nguyễn Thị Phương Khanh

Chị Buổi Sáng
1. Trương Thị Ngọc Tuyền

Tonka
#12 Posted : Tuesday, July 21, 2009 9:41:52 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
13- Đỗ Phước Hiệp : Cần Giờ - Bảo trợ bởi Song Anh

Cám ơn Song Anh Rose
cototcd
#13 Posted : Thursday, July 23, 2009 1:57:37 AM(UTC)
cototcd

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,346
Points: 2,868
Woman

Thanks: 221 times
Was thanked: 109 time(s) in 102 post(s)
@ Tonka , Nhanai , Song Anh , Chị Năm Trầu , Chị Buổi Sáng .... : Cám ơn ACE rất nhiều....RoseRoseRose
Về Đồng Tháp lần này vì ko có người quen nên phải nhờ các chú chạy xe ôm dẫn lối nên chỉ tìm được 3 em...Các em khác chắc ko đủ duyên rồi....Tuy nhiên Tốt vẫn sẽ cố gắng....
19- Trương Thị Ngọc Tuyền - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5460

20- Nguyễn Ngọc Em - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5461

21- Nguyễn Thị Phương Khanh - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org.../topic.asp?TOPIC_ID=5462
Nhanai
#14 Posted : Sunday, July 26, 2009 6:49:52 AM(UTC)
Nhanai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 398
Points: 78
Location: some where out there

Was thanked: 7 time(s) in 7 post(s)
quote:
Gởi bởi cototcd

@ Tonka , Nhanai , Song Anh , Chị Năm Trầu , Chị Buổi Sáng .... : Cám ơn ACE rất nhiều....RoseRoseRose
Về Đồng Tháp lần này vì ko có người quen nên phải nhờ các chú chạy xe ôm dẫn lối nên chỉ tìm được 3 em...Các em khác chắc ko đủ duyên rồi....Tuy nhiên Tốt vẫn sẽ cố gắng....
19- Trương Thị Ngọc Tuyền - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5460

20- Nguyễn Ngọc Em - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5461

21- Nguyễn Thị Phương Khanh - Đồng Tháp
http://www.phunuviet.org...topic.asp?TOPIC_ID=5462
Cô Tốt ,

một mình cô làm việc chắc chắn là khó khăn và nhất là khó liên lạc tìm gặp được các em ở các vùng DT, VL, vv... . NA chợt nhớ là, trong danh sách bảo trợ các em năm ngoái, hình ảnh đều được ghi nhận lại và học bạ là một cái "hint" có thể dùng để tìm gặp được các em.

NA nghĩ, cô tốt có thể xem lại các hình học bạ lai của các em, có tên trường, và tên giáo viên (chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng, hoặc các giáo viên tổng phụ trách đội (nếu có) ), cô Tốt có thể liên lạc qua trường học để tìm gặp các em. Tuy hiện giờ là mùa nghỉ hè, tuy nhiên, gần sắp niên học, trường học và giáo viên chắc chắn đang họp triển khai kế hoạch (học chính trị hè (?) học chuyên môn cho năm mới) có thể qua đó cô Tốt sẽ tìm gặp được các em dễ dàng hơn chăng?


vài hàng thiển ý......


NA

Tonka
#15 Posted : Sunday, July 26, 2009 8:32:01 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,591
Points: 1,359

Thanks: 5 times
Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
Ờ, ý kiến hay ghê đó NA. Để xem cô Tốt có sức để đi không nữa Smile Lúc trước một mình GDT làm rất nhiều việc nên cũng mệt mỏi ghê lắm. Thôi thì cứ được tới đâu hay tới đấy.
cototcd
#16 Posted : Monday, July 27, 2009 2:39:51 AM(UTC)
cototcd

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,346
Points: 2,868
Woman

Thanks: 221 times
Was thanked: 109 time(s) in 102 post(s)
Tốt chân thành cảm ơn Nhanai va Tonka đã...hiến kế
 • .... Tốt cũng đã tìm được địa chỉ và trường các em học , song Tốt chỉ đi thăm các em vào thứ 7 và CN nên trường học ko mở cửa còn các em ở ĐT nhà lại ở sâu trong ruộng nên tìm rất khó , nhất là vào mùa mưa , sình lấy càng khó tìm hơn...
  Riêng em Thúy ở Vĩnh Long học hệ Cao Đẳng chỉ 2 năm nên khi vào trường ĐH Hùng Vương thì đoàn trường cho biết em đã về quê....
  Tốt dạy thêm cũng sắp mãn khóa hè , như thế sẽ rộng rãi thời gian đến thăm các em hơn , hy vọng sẽ thăm đủ các em trong danh sách gdt trao cho Tốt......
 • Tu De
  #17 Posted : Tuesday, July 28, 2009 1:47:19 AM(UTC)
  Tu De

  Rank: Newbie

  Groups: Registered
  Joined: 6/24/2012(UTC)
  Posts: 57
  Points: 0

  Tú Đề xin tiếp tục bảo trợ em Ngô Văn Hòn.
  Tonka
  #18 Posted : Tuesday, July 28, 2009 2:00:04 AM(UTC)
  Tonka

  Rank: Advanced Member

  Groups: Administrators
  Joined: 6/24/2012(UTC)
  Posts: 9,591
  Points: 1,359

  Thanks: 5 times
  Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
  TK đã cập nhật danh sách ở trên.
  Xin cám ơn anh Tú Rose


  Cô Tốt - Mọi chuyện làm theo khả năng của cô. Cô cẩn thận cái chân đau hôm trước ha Wink
  Sương Lam
  #19 Posted : Tuesday, July 28, 2009 4:59:53 AM(UTC)
  Sương Lam

  Rank: Advanced Member

  Groups: Moderator
  Joined: 6/24/2012(UTC)
  Posts: 2,472
  Points: 333
  Location: Thành Phố Hoa Hồng Portland, OR

  Thanks: 6 times
  Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
  Cô Tốt rán giữ gìn sức khoẻ để còn tiếp tục công tác từ thiện tốt đẹp của PNV nha. Cái chân bớt đau chưa?
  Cô Tốt còn đi công tác giúp các người bất hạnh nữa không, các cụ già neo đơn nữa không? Có chương trình nào giúp cho những bào thai bị phá thai rồi quẳng bỏ không?

  Tonka ơi,
  Địa chỉ của em vẫn như cũ phải không? Em xác nhận lại để chị sẽ gửi xuống em $100.00 để giúp những cụ già neo đơn và $100.00 để cô Tốt tùy nghi thấy ai cần giúp thì giúp (cho học bỗng, mua bút mực mùa tựu trườngcho học sinh nghèo..)
  Tonka
  #20 Posted : Tuesday, July 28, 2009 9:50:26 AM(UTC)
  Tonka

  Rank: Advanced Member

  Groups: Administrators
  Joined: 6/24/2012(UTC)
  Posts: 9,591
  Points: 1,359

  Thanks: 5 times
  Was thanked: 162 time(s) in 151 post(s)
  Địa chỉ như cũ chị ơi. Cô Tốt vẫn đi thường xuyên đó chị, trừ khi nào hai chân biểu tình thì cổ mới ngồi nhà Wink
  Em cám ơn chị nhiều Rose

  Users browsing this topic
  Guest (3)
  6 Pages123>»
  Forum Jump  
  You cannot post new topics in this forum.
  You cannot reply to topics in this forum.
  You cannot delete your posts in this forum.
  You cannot edit your posts in this forum.
  You cannot create polls in this forum.
  You cannot vote in polls in this forum.