Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Thêm địa chỉ email trong phần tiểu sử
Binh Nguyen
#41 Posted : Tuesday, September 30, 2008 10:43:58 PM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
quote:
Gởi bởi xv05

Nhưng trong đó (Vdict.com) lại không có chữ "bõ ghét" Question
Big Smile Cái chữ "bõ ghét" chỉ có trong tự điển dân gian, chị làm sao mà thấy trong mấy cái on line "hại điện" được? Hi hi hi...

Chữ "bõ" dấu ngã, là làm cho cái công mình bỏ ra, cho xứng đáng cái công mình bỏ ra. Thí dụ: Anh đó kêu trả tôi mỗi một bài viết là năm chục đồng, nhưng tôi từ chối, vì năm chục không cái công tôi làm. Làm cái gì phải làm cho .

BN.
Binh Nguyen
#42 Posted : Monday, October 6, 2008 7:21:21 AM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Sau một thời gian dài chuẩn bị, sửa chữa, và in ấn, Tuyển tập Văn Phụ Nữ Việt 2008 sắp sửa được trình bày với quý độc giả. Hãy đặt sách ngay từ bây giờ (Mua trên hai cuốn có thể được bớt 20%, mại dzô, mại dzô, hỏi BN Big Smile) Vì số sách giới hạn, ai đặt sách sớm thì còn, ai đặt sách trễ thì... hết! Mại dzô, mại dzô!

BN.
Binh Nguyen
#43 Posted : Tuesday, October 7, 2008 6:03:49 AM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Sao vẫn chưa ai lên tiếng gởi tiền cho ai, bao nhiêu vậy cà? Eight Ball

BN.
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.