Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Giới Thiệu Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 2006 - nhà văn Từ Trì
linhvang
#1 Posted : Friday, June 29, 2007 4:00:00 PM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Xin bấm vào cái link dưới đây để nghe bài giới thiệu:

http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?t=1566
PC
#2 Posted : Wednesday, October 10, 2007 8:26:42 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
dịch thuật như bài « Lạc Vào Tiền Kiếp » của Hạt Cát

DeadTheo tôi thấy thì bài của chị Hạt Cát là sáng tác chớ không phải dịch thuật. Cả bài thơ chữ Hán cũng là của chị.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.