Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
XIN GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP 2 PHỤ NỮ VIỆT.....
PC
#21 Posted : Thursday, July 5, 2007 12:18:50 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
quote:
Gởi bởi Từ Thụy
Nghe đến "Úc thòi lòi" là thấy hổng đẹp rồi Tongue. Ờ, mà tại sao gọi là Úc thòi lòi vậy cà? Chị SL, chị PC???


Hẹn Từ Thụy sẽ trả lời mà ngần ngừ hòai vì không chắc trúng. Theo chị đoán thì Úc người miền Nam đọc đồng âm với Út, Út thòi lòi là tưởng là út rồi những vẫn còn tiếp tục lòi ra đứa khác nữa, nên bị chọc là Út (thòi) lòi.

xv05
#22 Posted : Thursday, July 5, 2007 3:53:48 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
quote:

Hẹn Từ Thụy sẽ trả lời mà ngần ngừ hòai vì không chắc trúng. Theo chị đoán thì Úc người miền Nam đọc đồng âm với Út, Út thòi lòi là tưởng là út rồi những vẫn còn tiếp tục lòi ra đứa khác nữa, nên bị chọc là Út (thòi) lòi.
Blush
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.