Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Độc giả đặt mua Tuyển Tập PNV 2006
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, November 7, 2006 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)Một số tác giả có nhã ý tặng lại cho PNV một phần sách của họ để bán gây quỹ PNV (42 cuốn), quỹ Từ Thiện (31 cuốn) hoặc quỹ In Sách (39 cuốn). Nếu các bạn muốn mua ủng hộ các quỹ nói trên thì xin đăng vào đây. Trong trường hợp các bạn không chỉ định rõ bạn muốn ủng hộ cho quỹ nào thì chúng tôi sẽ tùy nghi quyết định. Giá ủng hộ một quyển là $20.00 tính luôn cước phí nếu địa chỉ nhận ở Hoa Kỳ.

Xin các bạn gởi chi phiếu về cho:

tonka (quỹ forum & Từ Thiện)
Y Nguyen
2705 S Diamond St
Santa Ana, CA 92704

Linh Vang (quỹ in sách)
Mimi Le Bui
5414 60th Ave Ct W
University Place, WA 98467

Nếu có thắc mắc xin các bạn PM hoặc email về cho tonka, linhvang, Ba Tê, ngodong, vuthithienthu, hoặc email cho phunuviet@gmail.com

Hiện các bạn sau đây đã đặt mua TT 2006. Xin cám ơn quý bạn. Trong topic này, yêu cầu quý bạn chỉ post những chuyện liên quan tới chủ đề mà thôi.

Vô quỹ PNV

Balance: 42


Vô quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh

Balance: 30 cuốn


Vô quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng

Balance: 34 cuốn
Phượng Các
#2 Posted : Monday, November 20, 2006 12:16:42 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Cập nhật: số lượng sách dành cho quỹ forum đã giảm xuống do không có người nhận giữ giùm nên chúng tôi chia lại cho các tác giả, các bạn góp công và góp tài chánh cho TT.

Vô quỹ PNV

Balance: 27


Vô quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
1 cuốn: Mèo Mù

Balance: 29 cuốn


Vô quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng

Balance: 34 cuốn

Phượng Các
#3 Posted : Wednesday, November 22, 2006 4:56:08 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
1 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: Mèo Mù

Balance: 28 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng

Balance: 34 cuốnPhượng Các
#4 Posted : Friday, November 24, 2006 6:41:40 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)

Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
1 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: Mèo Mù

Balance: 28 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
1 cuốn: Đức Trí Quế Anh

Balance: 33 cuốnPhượng Các
#5 Posted : Sunday, November 26, 2006 2:44:39 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
1 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: Mèo Mù

Balance: 28 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
1 cuốn: Đức Trí Quế Anh
1 cuốn: Đức Trí Quế Anh

Balance: 32 cuốnPhượng Các
#6 Posted : Saturday, December 2, 2006 2:40:35 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
2 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: xv05
5 cuốn: Dã Quỳ


Balance: 22 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
2 cuốn: Đức Trí Quế Anh
5 cuốn: Dã Quỳ

Balance: 27 cuốn
Phượng Các
#7 Posted : Saturday, December 2, 2006 10:20:01 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)

Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
2 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: xv05
5 cuốn: Dã Quỳ

Balance: 22 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
2 cuốn: Đức Trí Quế Anh
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Linh Đắc


Balance: 26 cuốn

Phượng Các
#8 Posted : Saturday, December 9, 2006 5:17:18 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)

Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
2 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: xv05
5 cuốn: Dã Quỳ

Balance: 22 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
2 cuốn: Đức Trí Quế Anh
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Linh Đắc
2 cuốn : PC (Westminster, CA)

Balance: 24 cuốn

Phượng Các
#9 Posted : Tuesday, December 26, 2006 3:42:33 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
2 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: xv05
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Thanh Hải

Balance: 21 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
2 cuốn: Đức Trí Quế Anh
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Linh Đắc
2 cuốn : PC (Westminster, CA)


Balance: 24 cuốn

Phượng Các
#10 Posted : Sunday, December 31, 2006 4:45:58 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Quỹ PNV

Balance: 27


Quỹ Từ Thiện:

1 cuốn: Song Anh
2 cuốn: Mèo Mù
1 cuốn: xv05
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Thanh Hải
1 cuốn: bạn chị Ba Tê

Balance: 20 cuốn


Quỹ In Sách:

5 cuốn: Hoa Xương Rồng
2 cuốn: Đức Trí Quế Anh
5 cuốn: Dã Quỳ
1 cuốn: Linh Đắc
2 cuốn : PC (Westminster, CA)


Balance: 24 cuốn

oc huong
#11 Posted : Tuesday, August 28, 2007 3:56:43 AM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

Quí vị,
OH đã giới thiệu các tác phẩm của Phụ Nữ Việt cho nhà sách Tự Lực ở nam Cali.
Họ tỏ ý thích chỉ qua hình sách OH goi email và muốn phát hành: TT PNV 2005, TT PNV 2006, TT PNV 2007 và TT PNV Góp Nhặt Hương Sen. Nhà sách nhận 60% giá bán, thanh toán theo từng 3 tháng.
Hiện tại nhà sách muốn nhận trước 50 quyển.
Các chị nghĩ thế nào?
TonKa còn sách phải không?
OH sẽ giới thiẹu Tonka đại diện PNV tiếp xúc với nhà sách được không?
linhvang
#12 Posted : Tuesday, August 28, 2007 4:24:27 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Hình thức nào phổ biến sách mà không bị lỗ thì cũng tốt cả. Nhưng phải chờ coi lại kho, vì qua cách "chia chác" của mình thì làm gì còn sách để...bán. Big Smile
oc huong
#13 Posted : Tuesday, August 28, 2007 4:31:49 AM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

quote:
Hình thức nào phổ biến sách mà không bị lỗ thì cũng tốt cả. Nhưng phải chờ coi lại kho, vì qua cách "chia chác" của mình thì làm gì còn sách để...bán
.

OH cũng nghĩ vậy. Tinh ra còn lại 40% giá sách là vừa đủ vốn. Được cái là ở ngay nam Cali nên không lỗ cước phí.
Nhà sách sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu đi khắp nơi: radio, báo chí, đại lý....
Đây là OH tính chuyện lâu dài. Chuyện này tính sau.
Tonka
#14 Posted : Tuesday, August 28, 2007 5:45:38 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
TK chỉ có sách 2005 và GNHS thôi. Chị OH thanh thỏa với họ mọi điều kiện đi. TK chỉ đi...thu tiền thôi Cooling

Hoa Nắng có muốn vô cái deal này thì theo xe đò Hoàng gởi xuống.
ngodong
#15 Posted : Tuesday, August 28, 2007 12:44:13 PM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,438
Points: 1,170
Woman

Thanks: 86 times
Was thanked: 35 time(s) in 34 post(s)
Có lý há - nhưng N Đ chỉ có khoảng 20 quyển thôi
oc huong
#16 Posted : Tuesday, August 28, 2007 3:30:57 PM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

quote:
Có lý há - nhưng N Đ chỉ có khoảng 20 quyển thôi


Vậy OH giới thiệu Hoa Nắng luôn nha. Giá bao nhiêu vậy? Nếu ai còn PHV 2006 thì gởi về Tonka. Tonka khiêngBig SmileWink một lúc rồi thâu tiền một lần cho dễ tính.
Lúc OH giới thiệu TT Phật Giáo, OH cho giá "tùy hỉ"Smile. Bây giờ cho giá bao nhiêu đây?
OH
Tonka
#17 Posted : Tuesday, August 28, 2007 11:06:33 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Góp Nhặt Hương Sen = 10 tiền thôi chị.
Vũ Thị Thiên Thư
#18 Posted : Tuesday, August 28, 2007 11:43:16 PM(UTC)
Vũ Thị Thiên Thư

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,032
Points: 2,427
Woman
Location: Thung Lũng Lá Rơi

Thanks: 231 times
Was thanked: 88 time(s) in 85 post(s)
Tonka
Chị sẽ gởi sách sang nha
Tuần sau có người sang LA.nếu chị nhờ được sẽ báo , không thì chị sẽ gởi bưu điện
Tonka
#19 Posted : Sunday, September 9, 2007 12:23:17 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 310 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Hôm nay 09/09/07 Tonka đã giao cho nhà sách Tự Lực:

- 25 cuốn tt PNV 2005 (chắc là của quỹ PNV, cần chị PC verify)
- 03 cuốn tt PNV 2006 (của chị KimNguyen cho quỹ từ thiện)
- 50 cuốn tt đặc biệt PNV 2007 - Góp Nhặt Hương Sen (quỹ từ thiện)TK chờ chị ĐTQA có ghé mắt vào đây thì liên lạc với TK để đưa thêm sách PNV 2005.
Ai còn PNV 2006 và Hoa Nắng mà muốn gởi ở Tự Lực thì cho TK biết luôn.

oc huong
#20 Posted : Sunday, September 9, 2007 2:14:18 PM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

quote:
Hôm nay 09/09/07 Tonka đã giao cho nhà sách Tự Lực:

- 25 cuốn tt PNV 2005 (chắc là của quỹ PNV, cần chị PC verify)
- 03 cuốn tt PNV 2006 (của chị KimNguyen cho quỹ từ thiện)
- 50 cuốn tt đặc biệt PNV 2007 - Góp Nhặt Hương Sen (quỹ từ thiện)TK chờ chị ĐTQA có ghé mắt vào đây thì liên lạc với TK để đưa thêm sách PNV 2005.
Ai còn PNV 2006 và Hoa Nắng mà muốn gởi ở Tự Lực thì cho TK biết luôn.


TonKa KissesbeerchugRose

Hy vọng sách bán được.
Dầu sao... dầu sao thì sách có cơ hội góp mặt ngòai "chiến trường"
và... hỵ vọng có tí $ làm vốn cho những lần in sách tới.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.