Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Quỹ in TTPNV-2006
Vi_Hoang
#1 Posted : Thursday, October 26, 2006 4:00:00 PM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vi Hoàng đã nhận được:

Tiền in ấn:
-$ 65.00 - Chị Kim Nguyên
-$ 95.00 - Chị Sương Lam
-$ 65.00 - Chị Bình Nguyên
-$ 65.00 - Chị Ngọc An
-$ 65.00 - Chị Võ Thị Điềm Đạm
-$ 62.00 - Chị Việt Dương Nhân
-$ 65.00 - Chị Phượng Các
-$ 65.00 - Chị Linh Vang
-$ 65.00 - Chị Lê Thị Nhị
-$ 65.00 - Chị Hồng Thuỷ
-$ 65.00 - Chị Tiểu Thu
-$ 65.00 - Chị Thi Hạnh
-$ 65.00 - Chị Y Nguyên
-$ 65.00 - Chị Ưu Du
-$ 95.00 - Chị Nguyễn thị Tê Hát
-$ 65.00 - Chị Phạm Đào Nguyên
-$ 65.00 - Chị Vũ thị Thiên Thư
-$ 65.00 - Chị Trần thị Hà Thân
-$ 65.00 - Chị Như Khuyên
-$ 65.00 - Vi Hoàng
-$ 65.00 - Chị Hoàng Thy Mai Thảo
-$ 65.00 - Chị Hoàng Ân
-$ 65.00 - Chị Trầm tích
-$ 65.00 - Chị Hương Kiều Loan
___________
$1617.00

Tiền ủng hộ:
-$ 50.00 - Chị Kim Nguyên
-$ 50.00 - Anh Biển chết và chị Búpbênhậtbản
-$ 50.00 - Chị LanPhuong
-$ 50.00 - Chị Từ Thuỵ
-$ 33.00 - Bình Nguyên
-$ 50.00 - Chị Ưu Du
-$ 50.00 - Chị Samantha
-$ 50.00 - Chị Lan Huỳnh
$383.00


Tiền cước phí:
-$ 35.00 - Chị Sương Lam, số còn lại bỏ vào quỹ điều hành PNV
-$ 25.00 - Chị Bình Nguyên, còn lại bỏ vào quỹ in ấn cho lần sau
-$ 15.00 - Chi Ngọc An, tiền cước phí (Nếu người nhà của chị Ngọc An đến nhận sách tại Orange county, tiền nầy sẽ là tiền ủng hộ)
-$ 85.00 - Chị Võ thị Điềm Đạm
-$ 15.00 - chị Phượng Các
-$ 55.00 - Chị Linh Vang, Chị Lê Thị Nhị, Chị Hồng Thuỷ
-$ 35.00 - Chị Tiểu Thu
-$ 35.00 - Chị Thi Hạnh
-$ 25.00 - Chị Nguyễn thị Tê Hát
-$ 15.00 - Chị Phạm Đào Nguyên
-$ 35.00 - Chị Vũ thị Thiên Thư
-$ 35.00 - Chị Như Khuyên
__________
$410.00Tổng cọng: $2425.00
Vi_Hoang
#2 Posted : Friday, October 27, 2006 6:51:45 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VH đã nhận được tiền in ấn và ủng hô của các vị sau đây:

- $50.00 Chị Kim Nguyên/ ủng hộ
- $65.00 Chị Kim Nguyên tác giả trả tiền in ấn
- $50.00 Anh Biển chết và chị Búpbênhậtbản /ủng hộ
__________
$165.00 (27/10/2006)


Đã nhận được của chị Sương Lam :
- $ 65.00 Chị Sương Lam , tác giả trả tiền in ấn
- $ 35.00 Chị Sương Lam, tiền cước phí; số còn lại bỏ vào quỹ điều hành PNV
+$165.00 Tổng số ở trên
_______
$ $265.00 (27/10/06
Binh Nguyen
#3 Posted : Friday, October 27, 2006 10:15:11 AM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Mấy con số đó Bình không để tâm lắm, chị Vi Hoàng ơi. Cái chính là chị có liên lạc với chị Thi Hạnh chưa, nghe nói nhà in nào in 400 trang rẻ hơn đó chị.

BN.
Vi_Hoang
#4 Posted : Friday, October 27, 2006 11:02:09 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vây xin Thihanh cho biết địa chỉ nhà in đó để VH liên lạc xem sao rồi tuý quý vị lựa chọn. Ở đây, VH chỉ báo cáo tiền của ai VH đã nhận được cho mọi người biết mà thôi.
Vi_Hoang
#5 Posted : Wednesday, November 1, 2006 1:16:54 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hôm nay Vi Hoàng đã nhận được check của Tonka, trong đó gồm có:

$150.00 - Võ thị Điềm Đạm
$ 62.00 - Việt Dương Nhân
$ 33.00 - Bình Nguyên
$ 80.00 - Phượng Các

$ 50.00 - chị LanPhuong ủng hộ


$375.00 total


Vi Hoàng cũng đã nhận được money order của Bình Nguyên:

$90.00 gồm có $65.00 tiền in ấn, còn lại $25,00 cước phí, còn dư lại sẽ bỏ vào quỹ in ấn cho lần sau.
Vi_Hoang
#6 Posted : Wednesday, November 1, 2006 1:31:19 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vi Hoàng xin tổng kết lại:
+$ 50.00 -Chị Kim Nguyên/ ủng hộ
+$ 65.00 -Chị Kim Nguyên tác giả trả tiền in ấn
+$ 50.00 -Anh Biển chết và chị Búpbênhậtbản /ủng hộ
+$ 65.00 -Chị Sương Lam , tiền in ấn
+$ 35.00 -Chị Sương Lam, tiền cước phí; số còn lại bỏ vào quỹ điều hành PNV
+$150.00 - Võ thị Điềm Đạm
+$ 62.00 - Việt Dương Nhân
+$ 33.00 - Bình Nguyên
+$ 80.00 - Phượng Các
+$ 50.00 - chị LanPhuong ủng hộ
+$ 65.00 - Chị Bình Nguyên tiền in ấn
+$ 25.00 - Chị Bình Nguyên, tiền cước phí, còn lại bỏ vào quỹ in ấn cho lần sau
+$ 65.00 - Chị Ngọc An, tiền in ấn
+$ 15.00 - Chi Ngọc An, tiền cước phí ( Nếu người nhà của chị Ngọc An đến nhận sách tại Orange county, tiền nầy sẽ là tiền ủng hộ
+$ 50.00 - Chị Từ Thuỵ , tiền ủng hộ
__________
+$860.00
Chị PC.
Số tiền của những chị chử màu đen, như thế nào đây?


Vi_Hoang
#7 Posted : Wednesday, November 1, 2006 3:19:33 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vi Hoàng mới nhận thêm :

* $80.00 của chị Ngọc An trong đó gồ có:
+ $ 65.00 tiền ấn phí
+ $ 15.00 Tiến cước phí

* $ 50.00 của Từ Thuỵ ủng hộ quỹ in TTPNV
Phượng Các
#8 Posted : Wednesday, November 1, 2006 7:37:41 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
quote:
Số nầy chưa biết sẽ cho vào đâu:
-$150.00 - Võ thị Điềm Đạm
-$ 62.00 - Việt Dương Nhân
-$ 80.00 - Phượng Các

chị Vi Hoàng,
- $150.00 (gồm $65 in ấn, $85.00 cuớc phí) của VTĐĐ
- $62.00 in ấn và cuớc phí cho 1 cuốn sách của VDN (cái này hơi khác thường, nhưng sẽ lấy tiền bán sách cho Song Anh bù qua).
- $80 (gồm $65.00 in ấn và $15.00 cuớc phí) của PC.
Tí Cô Nương
#9 Posted : Sunday, November 5, 2006 6:11:23 AM(UTC)
Tí Cô Nương

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 343
Points: 0

Chị VH ơi, có nhận được check $65 em gửi cho phần của c3 Ltt chưa?
hic hic không biết meo có đi lạc không? Clown
linhvang
#10 Posted : Sunday, November 5, 2006 7:08:52 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Thứ sáu chị Vi Hoàng lên Bắc Cali, 7 tiếng lái xe, hôm qua nghe nói lái về, không biết còn có ghé chơi đâu nữa không, nên chắc chưa lấy thư và lên nét báo cáo.
Vi_Hoang
#11 Posted : Sunday, November 5, 2006 11:03:23 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Báo cáo! Báo cáo !!!!
Mới vừa về tới nhà, lục thơ thì thấy thơ của các chị sau đây:

- $115.00 -Chị Ưu Du ($65.00 ấn phí và $50.00 cước phí, ủng hộ)
- $ 30.00 -Chị Sương Lam trả thêm 8 trang phụ trội.
- $ 65.00 -Tí cô nương trả ấn phí cho chị Y Nguyên
- $100.00 -Cô Ann chuyển dùm cho Thi Hạnh
- $100.00 -Chị Tiểu Thu ($65.00 ấn phí, $35.00 cước phí)
- $250.00 -Chị Linh Vang (3 chị Linh Vang, Lê Thị Nhị, Hồng Thuỷ)Ấn phí và cước phí.


$660.00 Hôm nay nhận được
+$860.00 tổng số lần trước
_________
$1520.00 Hiện đang có (5/10/06)
ngodong
#12 Posted : Sunday, November 5, 2006 11:42:00 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,438
Points: 1,170
Woman

Thanks: 86 times
Was thanked: 35 time(s) in 34 post(s)
Chị khỏe không? HH_Liên có khỏe không tài xế nữa.

Cám ơn chị.
Vi_Hoang
#13 Posted : Sunday, November 5, 2006 12:17:01 PM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Buổi sáng khởi hành ở Quảng Đà 11 giờ , bị mấy người bạn níu kéo mãi....
Về đến nhà hơn 6 giờ chiều....hơi mệt nên đành bỏ vé, không đi dự bửa dinner từ thiện tại Seafood Kindom được. Bị mấy người bạn la quá trời.
Bị...tại... nôn nóng về nhà khui mail ra xem, để báo cáo cho mọi người khỏi nóng ruột.
Sáng mai đi nhà in!!!! không biết có ai đi được không? Hay đợi ngày nhận sách. Giá cả xong hết rồi, 1 mình VH đi, không ai ngại gì cả chứ?
Phượng Các
#14 Posted : Sunday, November 5, 2006 2:44:41 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
quote:
Gởi bởi Vi_Hoang

Báo cáo! Báo cáo !!!!
- $115.00 -Chị Ưu Du ($65.00 ấn phí và $50.00 cước phí)Điểm này hơi thắc mắc, hôm nọ chị Ưu Du cho biết là chị sẽ góp $50 vào ủng hộ in ấn ngòai tiền in ấn phần riêng, và chị sẽ tới nhà in khiêng sách về chớ không cần gởi qua bưu điện hay UPS, mà sao bây giờ lại là $50 dành cho cước phí? Question Chị Ưu Du ơi!
Vi_Hoang
#15 Posted : Monday, November 6, 2006 1:32:49 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vậy chắc là VH lộn đó PC ơi! BỊ..tại...không để ý các post khác. Chị Ưu DU chỉ gởi check chứ không có chú thích, nên quên..
Lộn thì lựa ra, làm lại mấy hồi! sorry...sorry...
Ba Tê
#16 Posted : Monday, November 6, 2006 1:43:10 AM(UTC)
Ba Tê

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 2,175
Points: 423
Woman
Location: San Diego

Thanks: 15 times
Was thanked: 23 time(s) in 23 post(s)
deleted
Vi_Hoang
#17 Posted : Tuesday, November 7, 2006 1:31:19 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hôm nay nhận được check sau đây:

- $ 80.00 - Chị Phạm Đào Nguyên / $65.00 ấn phí, $15.00 cước phí
- $120.00 - Chị Nguyễn thị Tê Hát/ $95.00 ấn phí, $25.00 cước phí
$200.00

quote:
$1520.00 Hiện đang có (5/10/06)

+ $ 200.00
$1720.00 Hiện đang có (7/11/06)
Vi_Hoang
#18 Posted : Wednesday, November 8, 2006 12:54:54 PM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Mới vừa nhận được money order của chị Lan Huỳnh

+$ 50.00 - Chị Lan Huỳnh, ủng hộ TTVPNV
quote:
$1720.00 Hiện đang có (7/11/06)


+$1770.00 (Số tiền đã nhận được)
- $ 37.00 ( tiền in từ CD ở Kinko's)
- $ 800.00 (Deposit nhà in)
__________
+$ 933.00 Số tiền còn lại (8/11/06)
Vi_Hoang
#19 Posted : Friday, November 10, 2006 3:17:37 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hôm nay nhận được check :

* $100.00 : Vũ thị Thiên Thư. $65.00 in ấn, $35.00 cưóc phí (Dư bỏ vào lần in tiếp)
* $ 65.00 : Hà thân tiền in ấn
* $100.00 : Chị Như Khuyên, $65.00 in ấn, 35.00 cước phí
$265.00
quote:
+$1770.00 (Số tiền đã nhận được)
- $ 37.00 ( tiền in từ CD ở Kinko's)
- $ 800.00 (Deposit nhà in)
__________
+$ 933.00 Số tiền còn lại (8/11/06)


+$ 265.00 Nhận được hôm nay
+$1198.00 Còn lại hôm nay (10/11/06)
Vi_Hoang
#20 Posted : Saturday, November 11, 2006 2:48:30 AM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Đến hôm nay VH mơí nhớ lại là mình quên bỏ phần mình vô, sorry...sorry

+$ 65.00 - Vi Hoàng
+$1198.00 - số còn lại
+1263.00 Tổng số còn đến hôm nay (11/11/06)
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.