Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Trương Thị Thịnh (họa sĩ)
Phượng Các
#1 Posted : Sunday, November 27, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Trương Thị Thịnh

Họa sĩ. Tên thật Trương Thị Thịnh, sinh năm 1928 tại Huế. Chánh quán Bình Dương Nam Việt.
Năm 1954 theo học trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.
Năm 1958 tốt nghiệp thủ khoa, khóa 1.
Giáo sư hội hội trường trung học Pétrus Ký Saigon từ 1959 đến 1962.
Chuyển qua làm giáo sư chuyên nghiệp Mỹ Thuật thuần túy của trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn và trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố HCM từ 1964 đến 1980. Năm 1986 đến Washington DC Hoa Kỳ.
Năm 2002 nhận Certifica of recognition của tiểu bang California công nhận là người nghệ sĩ đã dùng toàn thời gian50 năm cho nghệ thuật hội họa.
Hiện Bà cùng gia đình định cư tại thành phố San Jose, miền Bắc California USA từ 1988.

Tác phẩm đã triển lãm:

Từ 1965 đến 1975: Triển lãm chung tại Úc, Pháp, Nhật , Đài Loan, Brazil, USA
và Triển lãm cá nhân tại: Sài Gòn, Huế, Hà Nội.
Năm 1991: Triển lãm cùng Hương Alaska, Trần Mạnh Ái tại Capital Hill Washington DC.
Năm 1993: Triển lãm cá nhân với chủ đề: “Ta Ở Đâu”, “Ta Là Ai” tại phòng triễn lãm Works San Jose.
Từ 1995 đến 1996: ‘An Ocean Apart” Smithsonian Institution Travelling Exhibition around the country USA.
Năm 2001: Triển lãm cá nhân “ Những Dòng Tư Tưởng’, “Stream of though” tại La Geleria Mexican Heritage Plaza, California
Năm 2003: Triển lãm chung “ Nhớ Ơn Thầy Lê Văn Đệ” cùng với các họa sĩ tại San Jose Radio do Tiếng Nước Tôi tổ chức.
Năm 2004: Triển lãm hội họa 4x4, gồm 4 họa sĩ tại Hoa Kỳ và 4 họa sĩ ở Việt Nam , do Hội Mỹ Thuật và Hội Bảo Tàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Bảo Tàng Mỹ Thuật thành phố.
Năm 2005: Artists Reunion DANCHI art Gallery Westminster CA USA.

nguồn: Luân Hoán
Phượng Các
#2 Posted : Monday, November 28, 2005 11:51:16 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Sun Flowers
Oil on canvas
30"x30"
Phượng Các
#3 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:33:25 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Lotus
Oil on canvas
40"x30"
Phượng Các
#4 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:35:04 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Connection
Oil on canvas
30"x60"
Phượng Các
#5 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:36:01 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


The Spirit of Immigrants
Oil on canvas
30"x60"
Phượng Các
#6 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:37:50 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Down the River
Oil on canvas
30"x30"
Phượng Các
#7 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:38:40 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


The Message
Oil on canvas
36"x24"
Phượng Các
#8 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:42:46 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


La Nga River
Oil on canvas
24"x36"
Phượng Các
#9 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:43:44 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)
Xin xem bức Nam Phương Hoàng Hậu của Trương thị Thịnh trong mục Nữ Lưu Nước Việt.

Phượng Các
#10 Posted : Sunday, January 8, 2006 12:46:47 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)


Phượng Các
#11 Posted : Monday, February 27, 2006 11:24:48 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,719
Points: 20,089
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 685 time(s) in 644 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.