Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Chuyện trò với Phật đá
Tonka
#1 Posted : Sunday, October 6, 2019 4:06:06 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,661
Points: 1,578

Thanks: 325 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Kay Tse from HongKong, trích vở nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầm - Loving the Silent Tears

Phật Đá


Hello Buddha
Why do you cry
In your stone heart how much desire
Why do your tears stream down the sea
Why give your love to the pebbles

Oh Buddha , Oh Buddha
Why did you leave Nirvana
What is here to search for
Endless pain or sorrow

Oh Buddha , Oh Buddha
Hurry now leave Samsara
Back to where no sorrow
Only joy eternal
Only love no border

Hello Buddha
Why do you smile
In your stone heart is full of light
Why do your arms embrace the world
Why does your love shine forever
Oh Buddha , Oh Buddha


佛陀吉祥
為何哭泣
石頭心中多小渴望
為何眼淚流向海洋
你的愛在卵石間蕩漾

佛陀啊 佛陀啊
為何哭泣
石頭心中多小渴望
為何眼淚流向海洋
你的愛在卵石間蕩漾

佛陀啊 佛陀啊
為何離開涅槃
這裡有何尋獲
無盡痛或傷憂
佛陀啊 佛陀啊
快快離開苦痛吧
回到那境無憂
只有喜樂恆久
只有愛無盡頭

佛陀啊 佛陀啊
快快離開苦痛吧
回到那境無憂
只有喜樂恆久
只有愛無盡頭

佛陀吉祥
為何微笑
石頭心中充滿光亮
為何擁抱娑婆世界
你的愛在永遠照耀
佛陀啊 佛陀啊


Chào Đức Phật, sao Ngài nhỏ lệ
Tâm thạch Ngài ước mong gì chăng?
Sao lệ Ngài tuôn rơi về muôn bể?
Sao trải tình Ngài lên sỏi đá?
Ôi Đức Phật! Ôi Đức Phật!
Sao Ngài giã biệt niết bàn?
Có gì nơi đây Ngài tìm kiếm?
Khổ đau hay não phiền bất tận?
Đức Phật ơi! Đức Phật hỡi!
Mau đi lìa xa cõi ta bà.
Về lại chốn vô ưu
Nơi phúc lạc vĩnh hằng
Chỉ có tình thương không biên giới
Chào Đức Phật, sao Ngài cười mỉm?
Tim Ngài rạng rỡ hào quang
Sao vòng tay Ngài ôm trọn thế giới
Sao tình thương Ngài chiếu ngời mãi mãi
Đức Phật ơi! Đức Phật hỡi!

(hát bởi ca sĩ Hồ Quỳnh Hương)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.