Welcome Guest! To enable all features please Login. New Registrations are disabled.

Notification

Icon
Error

Nhà sư Thái đi bộ xuyên nước Mỹ cổ xuý hoà bình
Phượng Các
#1 Posted : Sunday, August 25, 2019 6:58:30 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,331
Points: 18,930
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 633 time(s) in 594 post(s)
Nhà sư Thái đi bộ xuyên nước Mỹ cổ xuý hoà bình

https://www.voatiengviet.com/a/5052804.html
Tonka
#2 Posted : Sunday, August 25, 2019 4:55:01 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,642
Points: 1,521

Thanks: 54 times
Was thanked: 199 time(s) in 187 post(s)
Người phụ nữ đi bộ hơn 25 ngàn dặm đường trong 28 năm vì hoà bình.


https://www.peacepilgrim.org/

"I took a vow at the beginning, that I would remain a wanderer until mankind has learned the way of peace." (Midred Lisette Norman, 1908-1981)

Từ lúc khởi đầu tôi đã nguyện rằng tôi sẽ là một kẻ lang thang cho đến khi nhân loại học được con đường hoà bình.
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.