Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

7 Pages123>»
Dessert Pháp
viethoaiphuong
#1 Posted : Monday, February 25, 2019 3:26:32 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)

kết thúc một bữa ăn ngon = bắt đầu món dessert rất nổi tiếng…fondant Chocolat

Restaurant Monte Cristo Paris

viethoaiphuong
#2 Posted : Saturday, March 9, 2019 6:07:35 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


Where There is Love There is Life : if he really wanted to be with you, he wouldn't confuse you.
Real men know who and what they want and go for it.
Weak men will ask you to lead them through the darkness, then let go of your hand when they find the light.
Don't waste your time on a man who hasn't decided what he wants, its draining and unnecessary stress.


<<
ai đó nhìn thấy gateau chocolate này rồi viết cmt thiệt mắc cười hén
đúng là 'tín đồ chocolate' tham ăn !

FB - 9 mars 2019


viethoaiphuong
#3 Posted : Sunday, March 10, 2019 9:55:28 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


viethoaiphuong
#4 Posted : Monday, March 11, 2019 7:16:58 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)viethoaiphuong
#5 Posted : Tuesday, March 12, 2019 3:17:45 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)

LADUREE - PARIS

một thương hiệu bánh nổi tiếng nhất của Pháp
đặc biệt là bánh Macaron (cực ngon = cực mắc !)


đại bản danh Laduree tại Paris


bánh Macaron
(1 chiếc bánh nhỏ xíu này = 4E hay 5E)Macaron thường được xếp trong hộp dài và nhỏ như thế này


tiệm Laduree còn có các loại bánh khác biến tấu của Macaron(photos FB - I Love Mon Paris / by Clive Winston Skinner)
Phượng Các
#6 Posted : Tuesday, March 12, 2019 8:42:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Mục này hay đó hp, bánh tráng miệng bên Mỹ "nghèo" hơn bên Pháp .
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
viethoaiphuong on 3/13/2019(UTC)
viethoaiphuong
#7 Posted : Wednesday, March 13, 2019 9:22:22 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


PS.

chị PC nhớ bánh Croisant của Tây không nhỉ?
và chị đã nếm bánh Macaron rồi ?

viethoaiphuong
#9 Posted : Thursday, March 14, 2019 3:44:19 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)
Phượng Các
#8 Posted : Thursday, March 14, 2019 3:22:28 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
viethoaiphuong;162525 wrote:

chị PC nhớ bánh Croisant của Tây không nhỉ?
và chị đã nếm bánh Macaron rồi ?

[/size]


Bánh croissant nổi tiếng khắp thế giới mà hp, bên Mỹ cũng có bánh này, nhưng nhiều tiệm làm dở lắm . Các chợ cũng có bánh mì được gọi là bánh mì Pháp nhưng mỗi tiệm có công thức làm khác nhau . Còn bánh macaron thì Confused .
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
viethoaiphuong on 3/15/2019(UTC)
viethoaiphuong
#10 Posted : Friday, March 15, 2019 2:01:21 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


viethoaiphuong
#11 Posted : Sunday, March 17, 2019 12:56:49 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


fondant au chocolat

viethoaiphuong
#12 Posted : Tuesday, March 19, 2019 12:27:49 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)viethoaiphuong
#13 Posted : Wednesday, March 20, 2019 5:10:18 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


viethoaiphuong
#14 Posted : Thursday, March 21, 2019 11:43:48 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)viethoaiphuong
#15 Posted : Saturday, March 23, 2019 8:37:03 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)viethoaiphuong
#16 Posted : Sunday, March 24, 2019 9:47:54 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)

viethoaiphuong
#17 Posted : Monday, March 25, 2019 6:04:57 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)viethoaiphuong
#18 Posted : Wednesday, March 27, 2019 9:27:24 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


viethoaiphuong
#19 Posted : Friday, March 29, 2019 6:11:48 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)


Gateau Chantilly

viethoaiphuong
#20 Posted : Saturday, March 30, 2019 10:43:48 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,746
Points: 12,396

Thanks: 785 times
Was thanked: 354 time(s) in 353 post(s)
Users browsing this topic
Guest
7 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.