Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Duy tuệ thị nghiệp nghĩa là ...
Phượng Các
#1 Posted : Saturday, April 7, 2018 5:44:36 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Thấy trên Net có người giảng 4 chữ duy tuệ thị nghiệp là "dùng trí tuệ để hiểu cái nghiệp" trong khi xưa nay tôi vẫn nghe nói 4 chữ này nghĩa là "coi sự phát triển trí tuệ làm sự nghiệp cho mình".
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.