Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Các Nhà Thơ Nữ Việt Nam
suong mai
#1 Posted : Tuesday, February 6, 2018 5:23:51 AM(UTC)
suong mai

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,113
Points: 234

Thanks: 3 times
Was thanked: 19 time(s) in 19 post(s)
Tiểu Sử:
Tên họ: Bùi Phụng Mai
Nơi Sinh: Cần Thơ
Con Ông : Bui Van Phương Va bà Nguyễn thi Phố ( Pháp Danh Bach Diệu Hoa trụ trì và sáng lập Chùa Thiên Lý Bữu Toà ợ San Jose California)
Định cư tại Mỹ năn 1975, sinh sống bặng nghề finacial va địa ốc.
Tác phẩm đã in:
Thoảng Chút Hương Xưa (1996)
Thơ Tình Sương Mai (1998)
Trăng Mộng (2000)
Yêu Dấu Tan Theo (2003)

Các bạn có thể Google thơ Sương Mai trên net
Webside:
www.trinhnu.net/suongmai
1 user thanked suong mai for this useful post.
viethoaiphuong on 2/6/2018(UTC)
suong mai
#2 Posted : Monday, April 2, 2018 5:07:34 PM(UTC)
suong mai

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,113
Points: 234

Thanks: 3 times
Was thanked: 19 time(s) in 19 post(s)
Xin xem ở trang Các nHà thơ Nữ Việt Nam.Cảm ơn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.