Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Giọt Lệ Đài Trang (Châu Kỳ)- Công Tằng Tôn Nữ Kim Anh
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, February 20, 2018 7:01:25 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Do chính nhạc sĩ Châu Kỳ kể trong Paris By Night 78 - tình khúc Châu Kỳ, khoảng phút 30

https://www.youtube.com/watch?v=LspVyUMSvp8
Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, May 28, 2019 9:21:51 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Có một "dị bản" về nhân vật nữ này do ca sĩ Phương Dung kể trong cuộc trò chuyện với Jimmy Thái Nhựt .
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.