Welcome Guest! To enable all features please Login. New Registrations are disabled.

Notification

Icon
Error

Vì sao xã hội dễ bị lừa gạt bởi những lời dối trá?
Phượng Các
#1 Posted : Wednesday, November 2, 2016 7:35:57 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,248
Points: 18,681
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 627 time(s) in 588 post(s)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức.
...
xem tiếp ở đây:
http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-37817483
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.