Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Cô Láng Giềng - Hoàng Quý
Phượng Các
#1 Posted : Thursday, January 21, 2016 2:10:29 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Trong Paris By Night số Xuân 2016, Nguyễn Ngọc Ngạn có trình ra tấm hình chân dung của đối tượng bài hát Cô Láng Giềng của nhạc sĩ Hoàng Quý (khoảng phút 40). Hình trên là chụp lại từ màn hình
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.