Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Hoàng Thiếu Hoa
Phượng Các
#1 Posted : Monday, May 23, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,689
Points: 19,999
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 677 time(s) in 637 post(s)

Một viên nữ tướng của Trưng Vương, vốn người tỉnh Sơn Tây, đã xuất gia đầu Phật, nhưng trước sự xâm lăng và tàn ác của quân Đông Hán, bà liền cương quyết hoàn tục, theo Trưng Trắc và Trưng Nhị đánh quân Tàu, lập được nhiều công trận.

Trịnh Vân Thanh
Thành Ngữ, Điển Tích, Danh Nhân Từ Điển


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.