Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Liên Hương (họa sĩ)
Phượng Các
#1 Posted : Friday, April 29, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,747
Points: 20,173
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)Liên Hương

Rời Việt Nam từ năm 1975
Lập gia đình và sống tại Canada từ năm 1988
Theo học hội họa tại Ottawa School of Art và University of Calgary
Sau đó cả gia đình (cùng chồng và hai con) sang Mỹ tìm đời sống mới.

nguồn: Mini NewsPhượng Các
#2 Posted : Tuesday, October 31, 2006 10:28:47 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,747
Points: 20,173
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 688 time(s) in 647 post(s)
đã đưa vào kho.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.